Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό σκέλος της Κυπριακής Κυβέρνησης. Αποτελείται από τους υπουργούς και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Κ.Δ.

Κάλυψη Δεδομένων

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου 2014

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Πίνακας Αποφάσεων που λήφθηκαν από το Υπουργικό Συβούλιο κατά το έτος 2014. Στον Πίνακα περιλαμβάνονται για κάθε Απόφαση:

(α) Αριθμός απόφασης
(β) Ημερομηνία απόφασης
(γ) Θέμα
(δ) Υπουργείο
(ε) αριθμός της Επίσημης Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύτηκε η απόφαση
(στ) URL για το κείμενο της Απόφασης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου οι οποίες δεν βρίσκονται αναρτημένες στον Πίνακα, σημαίνει ότι αυτές δεν δημοσιοποιούνται δεδομένου ότι, είτε φέρουν βαθμό διαβάθμισης οποιασδήποτε κατηγορίας, είτε η μη δημοσιοποίησή τους αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Decision No. Date Subject Ministry No. of Official Gazette URL
78089 23/12/2014 Διαπίστευση του κ. Abdul Wahab Naser Abdullah Alnajjar ως Πρέσβη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 217 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1260898A0E08463BC2257DEF003AAAF4/$file/78.089.pdf
78131 23/12/2014 Κόστος Πετρελαίου για Γεωργική Χρήση. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 229 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1596D4AC014C9208C2257DEF003B66F7/$file/78.131.pdf
78078 23/12/2014 α)Οι περί Εισπράξεως Φόρων (Δήμευση Κινητής Ιδιοκτησίας) Κανονισμοί του 2014. β)Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Δήμευση Κινητής Ιδιοκτησίας) Κανονισμοί του 2014. Αναφορικά με την ενδυνάμωση των εξουσιών των φορολογικών αρχών για την διασφάλιση της καταβολής των ανεξόφλητων φορολογικών υποχρεώσεων, μέσω της κατάσχεσης κινητής ιδιοκτησίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 209 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/277EA850B07901CFC2257DEF003A0428/$file/78.078.pdf
78133 23/12/2014 Ειδικό Καθεστώς Ενίσχυσης για ζημιές που προκλήθηκαν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το 2011. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 231 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/399E006D0C6B47DEC2257DEF003B8052/$file/78.133.pdf
78090 23/12/2014 Διαπίστευση της κας Yael Ravia-Zadok ως νέας Πρέσβειρας του Κράτους του Ισραήλ στην Κυπριακή Δημοκρατία. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 218 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/3EF9FBA7AF953556C2257DEF003AC12C/$file/78.090.pdf
78086 23/12/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των Κρατών Μελών τους, αφενός και της Γεωργίας, αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 214 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/40B34A16E26A9125C2257DEF003A81AA/$file/78.086.pdf
78116 23/12/2014 Πώληση δημοτικής ακίνητης ιδιοκτησίας του Δήμου Παραλιμνίου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 223 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/50737D2F284D0397C2257DEF003B1038/$file/78.116.pdf
78075 23/12/2014 Κατανομή των αποθεμάτων νερού κατά περιοχή και χρήση για το 2014. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 207 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/5546FFD11B9FF3D5C2257DEF0039EB4E/$file/78.075.pdf
78072 23/12/2014 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων και υλοποίηση της Σύστασης για τη Νεολαία. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 206 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/71069CCCD5CB022FC2257DEF0039D3E6/$file/78.072.pdf
78070 23/12/2014 Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας. Υπουργείο Εμπορίου, Βιoμηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 204 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/716E2AFF6CD5163DC2257DEF0039B4AB/$file/78.070.pdf
78084 23/12/2014 Απονομή Στρατιωτικών Μεταλλίων σε μόνιμους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς του Στρατού της Δημοκρατίας. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 212 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/72C1229382795CE0C2257DEF003A3981/$file/78.084.pdf
78085 23/12/2014 Κύρωση της τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Κιότο για την κλιματική αλλαγή από την Τροπολογία της Ντόχα. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 213 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/7B3CF944B3CD3F0DC2257DEF003A44CB/$file/78.085.pdf
78132 23/12/2014 Παράταση Σχεδίου Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 230 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/7CB409276CBD728FC2257DEF003B73EC/$file/78.132.pdf
78114 23/12/2014 Τροποποίηση των ορίων του χώρου (θαλάσσιου και χερσαίου) χαρακτηρισμένου ως Μαρίνα Αγίας Νάπας. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 221 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/85BF31D5692742A7C2257DEF003AF4B0/$file/78.114.pdf
78091 23/12/2014 Παράταση της υπηρεσίας του κ. Δημήτρη Χατζηαργυρού, Πληρεξούσιου Υπουργού, που υπηρετεί ως Πρέσβης της Δημοκρατίας στο Τελ Αβίβ. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 219 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/8E4893469DE135A4C2257DEF003AD614/$file/78.091.pdf
78129 23/12/2014 Αίτημα για έγκριση πρόσληψης Έκτακτου Προσωπικού στις Υπηρεσίες/Τμήματα του Υπουργείου Υγείας μέχρι 31.12.2015, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτούμενων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του (Ν.25(Ι)/2011) μέσα στα πλαίσια του Προϋπολογισμού του 2015. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 227 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/92BF804CD164B1E7C2257DEF003B5063/$file/78.129.pdf
78076 23/12/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 208 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/9FF93297194B29D3C2257DEF0039F77B/$file/78.076.pdf
78136 23/12/2014 Παράταση ισχύος των προσφορών για περίοδο που θα αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο - Ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας της Λάρνακας με τη μέθοδο «Design-Build-Finance-Operate» (DBFO). Λήξη ισχύος προσφορών 31.12.2014. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 234 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/A04706A7CB81DD44C2257DEF003BA418/$file/78.136.pdf
78126 23/12/2014 Παράταση περιόδου ισχύος διαγωνισμού Δ.Ο. 16/2013 «Ναυπήγηση και Προμήθεια Πέντε Ταχύπλοων Περιπολικών Ακάτων εξολοκλήρου από Αλουμίνιο, Δοκιμές/Μετρήσεις των Σκαφών, Εκπαίδευση στη Χρήση και Συντήρηση» της Αστυνομίας Κύπρου. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 224 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/A1D6E8FD1D2A7890C2257DEF003B1D83/$file/78.126.pdf
78130 23/12/2014 Αγορά Υπηρεσιών από το Εργαστήριο Μοριακής και Ιατρικής Γενετικής του Πανεπιστημίου Κύπρου στον τομέα της μοριακής μελέτης και της άμεσης παροχής διαγνωστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συμβουλευτικής για τις συγγενείς παθήσεις των νεφρών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 228 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/A26EE7A7769BDA67C2257DEF003B5BE1/$file/78.130.pdf
78115 23/12/2014 Επιστροφή πλεονάζουσας ιδιοκτησίας μέρους οικίας Καραμιχάλη στην Κοινότητα Καλοπαναγιώτη, τεμάχιο αρ. 923, Φ/Σχ. 37-1424V07. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 222 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/AAF23A0AA172A1FFC2257DEF003B03B1/$file/78.115.pdf
78083 23/12/2014 Ετήσια Έκθεση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2013. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 211 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/BC6BFDF04B730FE7C2257DEF003A1F70/$file/78.083.pdf
78127 23/12/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 225 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/C49286715A435971C2257DEF003B3329/$file/78.127.pdf
78137 23/12/2014 Παραχώρηση επιδόματος τέκνου και ενδεχόμενο τροποποίησης της σχετικής Νομοθεσίας για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 235 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/CBA975B5D6865714C2257DEF003BAE6F/$file/78.137.pdf
78128 23/12/2014 Μίσθωση υπηρεσιών ενός Γενετιστή, που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ). Προεδρία της Δημοκρατίας ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 226 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/D1CFB903FF5B26E6C2257DEF003B3FE9/$file/78.128.pdf
78080 23/12/2014 Οι περί της Ρύθμισης της λειτουργίας των καταστημάτων και των όρων απασχόλησης των υπαλλήλων τους Νόμοι του 2006-2011. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 210 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/D1F852AC4AC64036C2257DEF003A1381/$file/78.080.pdf
78135 23/12/2014 Παραχώρηση Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) στον κτηνοτρόφο κ. Νίκο Μιχαήλ. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 233 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/D21129C653571292C2257DEF003B986F/$file/78.135.pdf
78087 23/12/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των Κρατών Μελών τους, αφενός και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 215 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/D7617EE1280D8604C2257DEF003A8CDD/$file/78.087.pdf
78088 23/12/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 216 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/D80C57076856E594C2257DEF003A9AC5/$file/78.088.pdf
78092 23/12/2014 Κατά χάριν παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς το Ίδρυμα «Αλέξανδρος Παπαχριστοφόρου». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 220 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/DFE5D71821D6FF75C2257DEF003AE2FC/$file/78.092.pdf
78060 23/12/2014 Απασχόληση εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στα Τμήματα/Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο 2015-2016. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 202 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/E0E36B75BA822E19C2257DEF00399A31/$file/78.060.pdf
78067 23/12/2014 Παροχή Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης στους υπαλλήλους διαφόρων Ημικρατικών και άλλων Οργανισμών. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 203 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/F211737F3D507073C2257DEF0039A61F/$file/78.067.pdf
78134 23/12/2014 Παραχώρηση Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) στον κτηνοτρόφο κ. Παναγιώτη Φιλίππου. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 232 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/F3242B5FA2A581FFC2257DEF003B8CDE/$file/78.134.pdf
78071 23/12/2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2014-2017. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 205 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/F3617310508AB181C2257DEF0039C123/$file/78.071.pdf
78058 23/12/2014 Διαδικασία υπόδειξης υποψηφίων της Κυπριακής Δημοκρατίας για εκλογή δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Τροποποίηση Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 76.854. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 201 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/FC5DEE847274E789C2257DEF00397EC8/$file/78.058.pdf
77968 10/12/2014 Παροχή βοήθειας προς τους ορεινούς υδατοκαλλιεργητές γλυκού νερού. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 156 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/14238B773497B7E9C2257DEE002BA85F/$file/77.968.pdf
78048 10/12/2014 Οφειλές Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου – έκδοση εντάλματος προκαταβολής. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 197 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/15DA9983F2671FC6C2257DEE0036AA3B/$file/78.048.pdf
78023 10/12/2014 Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Κόλπου Χρυσοχούς με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18(7) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 183 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/162B9BFC4D93DD50C2257DEE00331109/$file/78.023.pdf
77976 10/12/2014 Καθορισμός διδάκτρων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 164 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1638283712AA14F4C2257DEE002C3934/$file/77.976.pdf
77986 10/12/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 173 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1BDAB78D4676EDECC2257DEE002E5FA5/$file/77.986.pdf
Ε77.955 10/12/2014 Πλήρωση μόνιμων θέσεων Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο. Υπουργικό Συμβούλιο ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 146 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1CA036026BF042F7C2257DEE002AC7BA/$file/Ε77.955.pdf
78034 10/12/2014 Σχέδια Υπηρεσίας Προσωπικού του Γραφείου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 187 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1DB397A319C1305BC2257DEE0034F38F/$file/78.034.pdf
77977 10/12/2014 Διάλυση του Ταμείου Ευημερίας Εθνοφρουρού. Υπουργείο Άμυνας ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 165 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/26566A7A935D3A55C2257DEE002C483D/$file/77.977.pdf
77975 10/12/2014 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2014. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 163 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/2BBDA8A9DFCF2B01C2257DEE002C2ACC/$file/77.975.pdf
77970 10/12/2014 Προϋπολογισμός 2015 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) – Τροποποιήσεις. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 158 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/2C3486A237095AB4C2257DEE002BC4CA/$file/77.970.pdf
77982 10/12/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 169 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/34D44AAB571CECFBC2257DEE002C8996/$file/77.982.pdf
78035 10/12/2014 Έγγραφο Κάλυψης και Αποζημίωσης (Indemnity). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 188 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/3533E2A1ABB3127CC2257DEE0035092C/$file/78.035.pdf
77964 10/12/2014 Αντικατάσταση ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Ι.Υ & Υ.Δ.Υ) που βρίσκεται με άδεια μητρότητας. Υπουργείο Υγείας ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 152 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/373AD6552448FCB7C2257DEE002B61EE/$file/77.964.pdf
ΠΧ77.958 10/12/2014 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2014». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 147 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/385A679E53505EB6C2257DEE002AE4AD/$file/ΠΧ77.958.pdf
ΠΧ77.959 10/12/2014 Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Εταιρειών Νόμο για εισαγωγή σχεδίου αναδιάρθρωσης χρέους βιώσιμων επιχειρήσεων. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε. 4431, ημερ. 27.2.2015, αρ. γνωστ. 148 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/4613521AC5818287C2257DEE002AFC92/$file/ΠΧ77.959.pdf
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπουργικό Συμβούλιο
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 9a26ca00-a786-455b-b132-0aba77db7a44
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.60400387831 34.418239163003, 31.60400387831 35.784398825195, 35.09765622206 35.784398825195, 35.09765622206 34.418239163003))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Λεωνίδας Πιερή
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας lpieris@papd.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

259