Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό σκέλος της Κυπριακής Κυβέρνησης. Αποτελείται από τους υπουργούς και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Κ.Δ.

Κάλυψη Δεδομένων

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου 2016

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Πίνακας Αποφάσεων που λήφθηκαν από το Υπουργικό Συβούλιο κατά το έτος 2016. Στον Πίνακα περιλαμβάνονται για κάθε Απόφαση:

(α) Αριθμός απόφασης
(β) Ημερομηνία απόφασης
(γ) Θέμα
(δ) Υπουργείο
(ε) αριθμός της Επίσημης Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύτηκε η απόφαση
(στ) URL για το κείμενο της Απόφασης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου οι οποίες δεν βρίσκονται αναρτημένες στον Πίνακα, σημαίνει ότι αυτές δεν δημοσιοποιούνται δεδομένου ότι, είτε φέρουν βαθμό διαβάθμισης οποιασδήποτε κατηγορίας, είτε η μη δημοσιοποίησή τους αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Decision No. Date Subject Ministry No. of Official Gazette URL
81874 21/12/2016 Το περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Λειτουργία περιοχών Λιμένων) Διάταγμα του 2016. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 284 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1FD7F3CCF3B5BB35C22580CE0047E070/$file/81.874.pdf
81831 21/12/2016 Προϋπολογισμοί του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης για την περίοδο 17 Δεκεμβρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 και για το οικονομικό έτος 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 259 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/24B0D0D878AF29E5C22580CE00469592/$file/81.831.pdf
81867 21/12/2016 Σχέδιο διάθεσης οικοπέδων για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα – Μείωση ποσοστού αξίας γης των 27 οικοπέδων για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα στην Κοινότητα Ποταμιάς. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 279 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/27343CB8AEA8C1BAC22580CE00479CBA/$file/81.867.pdf
81851 21/12/2016 Υπογραφή Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Φορολογικών Αρχών για την ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα, με βάση τη Δράση 13 του ΟΟΣΑ για τη Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών (BEPS), που αφορά την τεκμηρίωση για τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης (transfer pricing documentation) και υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (Country-by–Country Report). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 275 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/3C31680E0C17DDC6C22580CE00475FFF/$file/81.851.pdf
81845 21/12/2016 Οι περί Δασών (Άδειες, Χρήση Δασικών Δρόμων και Εξαγωγή Δασικών Προϊόντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 271 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/547502E658DB8C6EC22580CE00472B51/$file/81.845.pdf
81877 21/12/2016 Επιλογή προσώπου για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, ενόψει της παραίτησης του Προέδρου του Οργανισμού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 285 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/57C8F582A66E0497C22580CE0047EC6B/$file/81.877.pdf
81832 21/12/2016 Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το έτος 2016. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 260 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/580DD8CB37597C03C22580CE0046A11F/$file/81.832.pdf
81826 21/12/2016 Απασχόληση Εποχικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για το 2017. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 255 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/5FAFC8CD547623D9C22580CE00464FA9/$file/81.826.pdf
81863 21/12/2016 Έκδοση νέου Διατάγματος για τον καθορισμό Λευκής Ζώνης, σε περιοχή του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοκκινοτριμιθιάς της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 276 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/631343B4447554E1C22580CE0047712C/$file/81.863.pdf
81842 21/12/2016 Οι περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Δικαιώματα, Τέλη ή άλλα Χρηματικά Ανταλλάγματα) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 268 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/70EBB9484A0ED3C8C22580CE0047054F/$file/81.842.pdf
81846 21/12/2016 Παραχώρηση στον κ. Γιώργο Αναστασιάδη, Λειτουργό Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών άδειας απουσίας χωρίς απολαβές. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 272 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/8066DBAFE3397DBBC22580CE0047388C/$file/81.846.pdf
81870 21/12/2016 Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 3(1) και 4 (α) των περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμων του 1988 έως 2013 (Ν149/1988). Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 282 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/85C820B5FFA3E7EBC22580CE0047BFCF/$file/81.870.pdf
81827 21/12/2016 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στο Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 4 των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2015 (Ν.195(Ι)/2015). Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 256 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/8B79AF5FCF2EA746C22580CE00466876/$file/81.827.pdf
81835 21/12/2016 Παροχή Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε συγκεκριμένα άτομα και ομάδες πληθυσμού. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 263 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/8C6CF3725D15C2FFC22580CE0046C49E/$file/81.835.pdf
81841 21/12/2016 Σύναψη Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 267 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/91A1E27D07DE7DB9C22580CE0046F927/$file/81.841.pdf
81868 21/12/2016 Έκδοση Πιστοποιητικών Εγγραφής Μίσθωσης σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς και Συνοικισμούς Αυτοστέγασης, σε μέρος γης που ανήκει σε Τουρκοκύπριους και δεν έχει απαλλοτριωθεί και σε μέρος Κρατικής γης – Επαρχία Λάρνακας. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 280 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/9351F963F38AE3FEC22580CE0047A948/$file/81.868.pdf
81829 21/12/2016 Προϋπολογισμός της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το 2017. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 257 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/93C6098DC02FACEEC22580CE00467CA0/$file/81.829.pdf
81840 21/12/2016 Καταβολή εξόδων μελών Ιδρυτικής Επιτροπής Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 266 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/95CB4C8E0EC159DBC22580CE0046EDA8/$file/81.840.pdf
81864 21/12/2016 Τριετής παράταση της απασχόλησης δύο (2) Γενικών Ιατρών – Αξιωματικών που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά με Σύμβαση Απασχόλησης. Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 277 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/9B9CC2DA63564BA2C22580CE00478257/$file/81.864.pdf
81844 21/12/2016 Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Εγγραφή των Προμηθευτών σε Μητρώο, Καταχώρηση των Ποικιλιών και του Κοινού Καταλόγου Ποικιλιών) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 270 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/A71DDC7BC730796BC22580CE00471CFE/$file/81.844.pdf
81830 21/12/2016 Προϋπολογισμός του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για το 2017. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 258 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/AA7C8815E8DB5047C22580CE0046898C/$file/81.830.pdf
81866 21/12/2016 Ανάπτυξη κρατικής γης και του ευρύτερου χώρου της περιοχής Τσιφλίκι Γεροκηπιάς, στο Δήμο Γεροσκήπου με την μέθοδο της μακροχρόνιας αδειοδότησης μίσθωσης. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 278 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/AB792DD0082A536AC22580CE00478E6E/$file/81.866.pdf
81849 21/12/2016 Αίτημα του Επισμηνία (ΤΟΠ) Νεοκλέους Σάββα, για εκπαιδευτική άδεια, χωρίς απολαβές. Υπουργείο Άμυνας ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 274 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/C476C5AA51120ABEC22580CE00474F6C/$file/81.849.pdf
81837 21/12/2016 Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας προς τους εγκλωβισμένους λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση της γεωργικής τους απασχόλησης. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 265 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/C8725FDA364C9931C22580CE0046DAF5/$file/81.837.pdf
81843 21/12/2016 Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Σήμανση, Σφράγισμα και Συσκευασία του Πολλαπλασιαστικού Υλικού Οπωροφόρων Φυτών και Οπωροφόρων Φυτών που Προορίζονται για την Παραγωγή Φρούτων) Κανονισμοί του 2016. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 269 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/CA41A2731DEF44D5C22580CE004711A2/$file/81.843.pdf
81873 21/12/2016 Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων για τις ανάγκες του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών σε πληροφοριακά συστήματα και ετοιμασία προδιαγραφών για προκήρυξη διαγωνισμού (Αρ. Διαγωνισμού: 01/2016)-Παράταση ισχύος της προσφοράς. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 283 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/D450E44474C5222AC22580CE0047CDD2/$file/81.873.pdf
81834 21/12/2016 Χορηγία προς το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 262 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/D68CCD6980A67414C22580CE0046B7E6/$file/81.834.pdf
81847 21/12/2016 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας». Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 273 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/D8CD466DB3EE686DC22580CE004743D5/$file/81.847.pdf
81869 21/12/2016 Έκδοση Πιστοποιητικών Εγγραφής Μίσθωσης σε δικαιούχους εκτοπισθέντες που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς και Συνοικισμούς Αυτοστέγασης, σε μέρος γης που ανήκει σε Τουρκοκύπριους και δεν έχει απαλλοτριωθεί και σε μέρος Κρατικής γης - Επαρχία Λεμεσού. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 281 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/D91580A1EFAB84F6C22580CE0047B3FB/$file/81.869.pdf
81833 21/12/2016 Πρακτική άσκηση φοιτητών/φοιτητριών προγράμματος Λογοθεραπείας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 261 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/E81AB34D11750663C22580CE0046ABB2/$file/81.833.pdf
81836 21/12/2016 Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο – Παράταση. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 264 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/F451194D98A060DCC22580CE0046D098/$file/81.836.pdf
81802 12/12/2016 Ανανέωση απόσπασης αξιωματικού συνδέσμου της Αστυνομίας στην έδρα της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας (Ευρωπόλ) στη Χάγη. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 246 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/04ED348AF8BCA70DC22580CA0039AE50/$file/81.802.pdf
81779 12/12/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016». Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 229 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/0503AFEC6DA5B00FC22580CA00389E7B/$file/81.779.pdf
81799 12/12/2016 Επέκταση των Ορίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας με την ένταξη περιοχών του Δήμου Αραδίππου και Δήμου Λειβαδιών. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 244 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/092A8BABEB90FEEBC22580CA0039941F/$file/81.799.pdf
81809 12/12/2016 Επίδομα εκπαιδευόμενων Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 249 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/12544E5FD096AC61C22580CA0039D7B3/$file/81.809.pdf
81810 12/12/2016 Εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), σύμφωνα με το άρθρο 4 των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις ) Νόμων του 2013-2015. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 250 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1457B2F7A53E28EAC22580CA0039E357/$file/81.810.pdf
81772 12/12/2016 Παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χορήγηση δανείου ύψους 40 εκ. ευρώ προς την RCB, για χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) στην Κύπρο. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 223 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/193C6763744EF439C22580CA0038599A/$file/81.772.pdf
81817 12/12/2016 Αναδόμηση τριών πολυκατοικιών στον Κυβερνητικό Οικισμό «Άγιος Ελευθέριος», Λατσιά (Ανέγερση τριών τριώροφων πολυκατοικιών των 6 διαμερισμάτων) - (Αρ. Προσφοράς 10/2016). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 254 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/1FDA95F640608FFBC22580CA003A2361/$file/81.817.pdf
81784 12/12/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016». Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 234 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/2372716531453237C22580CA0038FF4A/$file/81.784.pdf
81777 12/12/2016 Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για την κατάργηση των θεωρήσεων για κατόχους διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων. Υπουργείο Εξωτερικών ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 227 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/24E5D579548BD85FC22580CA00388872/$file/81.777.pdf
81776 12/12/2016 Απευθείας εισαγωγή επειγόντων περιστατικών στις Κλινικές Παιδιατρικής, Γυναικολογίας/Μαιευτικής, Παιδογκολογίας/Παιδοαιματολογίας και Θαλασσαιμίας, στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’, Λευκωσία, εκτός του κανονικού κυβερνητικού ωραρίου. Υπουργείο Υγείας ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 226 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/2CFAD93FC23F73F8C22580CA00387CCC/$file/81.776.pdf
81771 12/12/2016 Παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χορήγηση δανείου ύψους μέχρι 26 εκ. ευρώ προς το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) για χρηματοδότηση της επέκτασης του Ινστιτούτου. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 222 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/2ED478191668A731C22580CA00384EE1/$file/81.771.pdf
81792 12/12/2016 Παράταση ισχύος προσφοράς Δ.Ο. 04/2016 «Προμήθεια και Παροχή Υπηρεσιών Υλοποίησης της Διασύνδεσης του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων (ΑΣΑΔΑ) με το Σύστημα Schengen, Εγκατάσταση, Συντήρηση και Εκπαίδευση στη Χρήση». Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 242 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/32778A47BD56BBBDC22580CA0039776E/$file/81.792.pdf
81798 12/12/2016 Έγκριση της Δήλωσης Πολιτικής με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 18Α (11) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (Σχέδια Πολεοδομικών Ζωνών Χωροταξικών Περιφερειών Ι, ΙΙ, ΧΙΙ της Επαρχίας Πάφου). Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 243 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/34558B6D6A377AA5C22580CA00398895/$file/81.798.pdf
81790 12/12/2016 Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που οφείλεται στους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 240, ε.ε. 4540, ημερ. 16.6.2017 (Διόρθωση) http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/3A9C706B3E0E3E45C22580CA00395CE9/$file/81.790.pdf
81780 12/12/2016 Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Αγωγών Αποζημίωσης για Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμος του 2016». Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 230 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/454030B1476F5B97C22580CA0038AB43/$file/81.780.pdf
81788 12/12/2016 Ετήσια Έκθεση και Λογαριασμοί Χρήσεως του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για το έτος 2014. Υπουργείο Εσωτερικών ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 238 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/50108647CB7B2410C22580CA00393D4A/$file/81.788.pdf
81778 12/12/2016 Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) μεταξύ της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον αντίστοιχο Οργανισμό του Κράτους του Ισραήλ. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 228 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/54E61701DD570C7EC22580CA0038941E/$file/81.778.pdf
81812 12/12/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για παράταση της υπηρεσίας του νυν Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, πέραν της 31.12.2016. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 252 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/56883D846F149029C22580CA003A0623/$file/81.812.pdf
81.770Β 12/12/2016 Μηχανισμοί Ελέγχου στη Δημόσια Υπηρεσία. Υπουργείο Οικονομικών ε.ε 4526, ημερ. 24.2.2017, αρ. γνωστ. 221 http://www.cm.gov.cy/cm/cm_2013/cm.nsf/6B62D1EAB81F1A8BC22580CA00383E53/$file/81.770Β.pdf
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπουργικό Συμβούλιο
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 114cd218-8939-48cb-ac56-7a6cc503fdc9
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.834716768935 34.378957026103, 31.834716768935 35.772514831921, 34.735107393935 35.772514831921, 34.735107393935 34.378957026103))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Λεωνίδας Πιερή
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας lpieris@papd.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

194