Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

H Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αποτελεί συνταγματικό, ανεξάρτητο, συλλογικό όργανο και ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που κατ΄ αποκλειστικότητα ανατίθενται σ΄ αυτήν από το Σύνταγμα και το ισχύον νομικό πλαίσιο. Κυριότερες αρμοδιότητές της: διορισμοί, προαγωγές, μεταθέσεις, αποσπάσεις, αφυπηρετήσεις κ.ά.

Κάλυψη Δεδομένων

Αποχωρήσεις Μόνιμων Δημοσίων Υπαλλήλων από τη Δημόσια Υπηρεσία

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

1 votes with an average rating of 100.

Κατάλογος αποχωρήσεων μόνιμων δημόσιων υπαλλήλων από τη Δημόσια Υπηρεσία. Για κάθε αποχώρηση περιλαμβάνονται:

(α) Έτος (Year)
(β) Λόγος αποχώρησης (Reason)
(γ) Έτη Υπηρεσίας κατά την αποχώρηση (Years_in _service)
(δ) Ηλικία κατά την αποχώρηση (Age)
(ε) Μισθωδοτική Κλίμακα κατά την αποχώρηση (O_Sal_Scale)

Τα δεδομένα αφορόυν την περίοδο 1987 και εντεύθεν.

Σημ.: η έννοια του μόνιμου δημόσιου υπάλληλοι είναι αυτή που ορίζεται στους περί της Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR REASON YEARS_IN_SERVICE AGE O_SAL_SCALE
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 23 60 Α7-Α8
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 35 60 Α4-Α7
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 39 60 Α11+2
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 39 60 Α11+2
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 39 60 Α1-Α2-Α5
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 35 60 Α7
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 38 60 Α10
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚ. 31 49 Α12
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 30 60 Α7-Α8
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚ. 42 59 Α7+2
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 10 60 Α5+2
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ 40 58 Α7+2
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 29 60 Α10
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 30 60 Α7
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 20 60 Α15
1987 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 4 38 Α7
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 26 60 Α7-Α8
1987 ΘΑΝΑΤΟΣ 14 45 Α7
1987 ΘΑΝΑΤΟΣ 17 50 Α15
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 11 60 Α1-Α2-Α5
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 23 60 Α15
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 42 60 Α13
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 19 60 Α7
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 41 60 Α10
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 31 60 Α8-Α9
1987 ΘΑΝΑΤΟΣ 33 54 Α8-Α9
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 10 60 Α7+2
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 6 61 Α7
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ 9 38 Α7
1987 ΘΑΝΑΤΟΣ 26 48 Α7
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 26 61 Α15
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 40 60 Α13
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 19 60 Α7+2
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚ. 31 57 Α13
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 23 60 Α13
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ 18 39 Α7+2
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚ. 10 38 Α7+2
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚ. 18 37 Α7
1987 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 2 33 Α7
1987 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 2 31 Α7
1987 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 3 38 Α8-Α10
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 10 60 Α5+2
1987 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ 9 37 Α7
1987 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 4 36 Α8
1987 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 2 29 Α7
1987 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 2 27 Α7
1987 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 2 33 Α7
1987 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 2 39 Α7
1987 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 14 43 Α7
1987 ΘΑΝΑΤΟΣ 1 36 Α11-Α12
Field Value
Organization Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
f6f4f8eb-6100-4bd7-bb12-8cb191c173f1
Spatial
POLYGON ((31.783447265625 34.299770082936, 31.783447265625 35.828391433924, 34.903564453125 35.828391433924, 34.903564453125 34.299770082936))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Αντρέας Σάββα
Contact email
asavva@dits.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

532