Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Αριθμός Μαθητών Δημοτικής Εκπαίδευσης κατά Τάξη, Τύπο Σχολείου και Φύλο, Ετήσια

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Αριθμός μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης κατά τάξη, τύπο χχολείου και φύλο, σε ετήσια βάση.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

Field Value
Organization Στατιστική Υπηρεσία
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
95665c13-4637-4126-bbd5-1c02f4c433c7
Spatial
POLYGON ((31.937255859375 34.454766364049, 31.937255859375 35.766850674471, 34.903564453125 35.766850674471, 34.903564453125 34.454766364049))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
Greek
License
Contact Name
Λουκία Νικολάου
Contact email
lnicolaou@cystat.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

50