Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Αριθμός Σχολείων, Μαθητών, Διδακτικού Προσωπικού και Μαθητών ανά Δάσκαλο, στη Δημοτική Εκπαίδευση, κατά Επαρχία, Αστική/Αγροτική Περιοχή και Τύπο Σχολείου, Ετήσια

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Αριθμός σχολείων, μαθητών, διδακτικού προσωπικού και μαθητών ανά δάσκαλο κατά επαρχία, αστική/αγροτική περιοχή και τύπο σχολείου, στη δημοτική εκπαίδευση, σε ετήσια βάση.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

Field Value
Organization Στατιστική Υπηρεσία
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
e52af2c3-53c1-4e41-bafa-968b3e38e7c0
Spatial
POLYGON ((32.041625976563 34.391754042834, 32.041625976563 35.811827457491, 34.788208007813 35.811827457491, 34.788208007813 34.391754042834))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
Greek
License
Contact Name
Λουκία Νικολάου
Contact email
lnicolaou@cystat.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

67