Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Αριθμός Συνταξιούχων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά Κατηγορία Σύνταξης και Φύλο

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

3 votes with an average rating of 0.

Αριθμός συνταξιούχων του ταμείου κοινωνικών ασφαλίσεων κατά κύρια κατηγορία σύνταξης και φύλο. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 1994 και μετά.

Σημείωση: Τα στοιχεία αναφέρονται στο μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου. Από το 2013, σε περίπτωση που άτομο έχει δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος από την ηλικία των 63 ετών, τότε αυτός έχει το δικαίωμα να επιλέξει να ξεκινήσει η καταβολή της σύνταξής του από την ηλικία των 63 μειωμένη ή χωρίς αναλογιστική μείωση στην ηλικία των 63,5 από 1.1.2013, 64 από 1.1.2014, 64,5 από 1.1.2015 ή 65 από 1.1.2016 και μετά. Εδώ περιλαμβάνονται τα άτομα που έχουν επιλέξει η σύνταξή τους να ξεκινήσει κατά την περίοδο αναφοράς ή έχει ξεκινήσει από προηγουμένως.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Έτος Φύλο Θεσμοθετημένη Σύνταξη Χηρείας Ανικανότητας Αναπηρίας Επίδομα Ορφανίας Επίδομα Αγνοουμένου Μερικό σύνολο Κοινωνική Σύνταξη Γενικό σύνολο Σημειώσεις
1994 Άνδρες 36887 - 2342 846 186 - 40261 - 40261
1994 Γυναίκες 11479 19605 838 117 360 357 32756 - 32756
1994 Σύνολο 48366 19605 3180 963 546 357 73017 - 73017
1995 Άνδρες 37472 - 2630 841 210 - 41153 283 41436 Η κοινωνική σύνταξη ξεκίνησε το Μάιο του 1995
1995 Γυναίκες 12253 19877 1023 116 420 344 34033 12447 46480 Η κοινωνική σύνταξη ξεκίνησε το Μάιο του 1995
1995 Σύνολο 49725 19877 3653 957 630 344 75186 12730 87916 Η κοινωνική σύνταξη ξεκίνησε το Μάιο του 1995
1996 Άνδρες 38003 - 2916 865 250 - 42034 291 84359
1996 Γυναίκες 13352 20137 1113 121 484 344 35551 12464 83566
1996 Σύνολο 51355 20137 4029 986 734 344 77585 12755 167925
1997 Άνδρες 38710 - 3129 868 344 - 43051 300 86402
1997 Γυναίκες 13626 20426 1239 120 426 327 36164 12450 84778
1997 Σύνολο 52336 20426 4368 988 770 327 79215 12750 171180
1998 Άνδρες 39713 - 3249 880 373 - 44215 310 88740
1998 Γυναίκες 14220 20558 1318 122 462 327 37007 12548 86562
1998 Σύνολο 53933 20558 4567 1002 835 327 81222 12858 175302
1999 Άνδρες 40925 - 3208 899 488 - 45520 318 91358 Από 1.1.1999 η συντάξιμη ηλικία για κοινωνική σύνταξη μειώθηκε από την ηλικία των 68 στην ηλικία των 66.
1999 Γυναίκες 14765 20963 1321 128 604 319 38100 14328 90528 Από 1.1.1999 η συντάξιμη ηλικία για κοινωνική σύνταξη μειώθηκε από την ηλικία των 68 στην ηλικία των 66.
1999 Σύνολο 55690 20963 4529 1027 1092 319 83620 14646 98266 Από 1.1.1999 η συντάξιμη ηλικία για κοινωνική σύνταξη μειώθηκε από την ηλικία των 68 στην ηλικία των 66.
2000 Άνδρες 41643 - 3524 929 490 - 46586 320 93492 Από 1.1.2000 η συντάξιμη ηλικία για κοινωνική σύνταξη μειώθηκε από την ηλικία των 66 στην ηλικία των 65.
2000 Γυναίκες 16006 21747 1490 133 630 310 40316 15127 95759 Από 1.1.2000 η συντάξιμη ηλικία για κοινωνική σύνταξη μειώθηκε από την ηλικία των 66 στην ηλικία των 65.
2000 Σύνολο 57649 21747 5014 1062 1120 310 86902 15447 189251 Από 1.1.2000 η συντάξιμη ηλικία για κοινωνική σύνταξη μειώθηκε από την ηλικία των 66 στην ηλικία των 65.
2001 Άνδρες 43215 - 3772 939 447 - 48373 322 97068
2001 Γυναίκες 16806 22234 1591 135 568 303 41637 15238 98512
2001 Σύνολο 60021 22234 5363 1074 1015 303 90010 15560 195580
2002 Άνδρες 44054 70 3963 940 542 - 49569 326 49895
2002 Γυναίκες 18903 24821 1746 143 720 303 46636 15274 61910
2002 Σύνολο 62957 24891 5709 1083 1262 303 96205 15600 111805
2003 Άνδρες 45500 70 4116 943 559 - 51188 335 51523
2003 Γυναίκες 20524 25530 1879 139 739 296 49107 14899 64006
2003 Σύνολο 66024 25600 5995 1082 1298 296 100295 15234 115529
2004 Άνδρες 46552 69 4287 944 601 - 52453 339 52792
2004 Γυναίκες 21960 25991 2031 138 766 285 51171 14863 66034
2004 Σύνολο 68512 26060 6318 1082 1367 285 103624 15202 118826
2005 Άνδρες 47028 66 4452 955 655 - 53156 367 53523
2005 Γυναίκες 23263 26457 2216 140 820 285 53181 14797 67978
2005 Σύνολο 70291 26523 6668 1095 1475 285 106337 15164 121501
2006 Άνδρες 47988 65 4580 952 659 - 54244 365 54609
2006 Γυναίκες 24383 26705 2359 146 813 277 54683 14521 69204
2006 Σύνολο 72371 26770 6939 1098 1472 277 108927 14886 123813
2007 Άνδρες 49983 61 4607 967 599 0 56217 375 56592
2007 Γυναίκες 26167 27179 2439 143 799 275 57002 14306 71308
2007 Σύνολο 76150 27240 7046 1110 1398 275 113219 14681 127900
2008 Άνδρες 51925 55 4570 976 637 0 58163 372 58535
2008 Γυναίκες 28087 27502 2512 141 821 270 59333 14366 73699
2008 Σύνολο 80012 27557 7082 1117 1458 270 117496 14738 132234
2009 Άνδρες 54012 50 4539 950 647 0 60198 388 60586
2009 Γυναίκες 30242 28048 2576 141 842 253 62102 14546 76648
2009 Σύνολο 84254 28098 7115 1091 1489 253 122300 14934 137234
2010 Άνδρες 56708 44 4527 929 675 0 62883 419 63302
2010 Γυναίκες 32646 28497 2575 138 869 229 64954 14770 79724
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό 86dd312d-0393-4a74-b059-e541915f0b28
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.915283203125 34.317919744957, 31.915283203125 35.721430347681, 34.903564453125 35.721430347681, 34.903564453125 34.317919744957))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας schristou@cystat.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

202