Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εθνικός φορέας και σύμβουλος του Κράτους για γεωλογικά θέματα, περιλαμβανομένων αυτών της σεισμικότητας, της προστασίας των ορυκτών πόρων και της αξιολόγησης των γεωκινδύνων.

Κάλυψη Δεδομένων

Βάση Σεισμολογικών Δεδομένων Σεισμών 1997-σήμερα

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Τρέχουσα σεισμικότητα της Κύπρου: Οι σεισμοί του κυπριακού χώρου οι οποίοι έχουν καταγραφεί από τα τοπικά σεισμολογικά δίκτυα της Κύπρου από το 1997 μέχρι σήμερα σε πλήρως διαδραστικό περιβάλλον με δυναμικούς χάρτες google και τη δυνατότητα αναζήτησης (search) και απεικόνισης δεδομένων με βάση διάφορα κριτήρια όπως: (α) μέγεθος σεισμού, (β) χρονική περίοδος, (γ) εστιακό βάθος, (δ) γεωγραφική θέση επικέντρου, κ.ά. Η ανανέωση και προσθήκη δεδομένων γίνεται σε καθημερινή βάση. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία της σεισμικής πηγής (επίκεντρο, βάθος, μέγεθος), διάφοροι σεισμολογικούς παραμέτρους από τους 11 σεισμολογικούς σταθμούς (χρόνοι άφιξης, πλάτη καταγραφών, εδαφική επιτάχυνση, ταχύτητα, μετατόπιση κλπ). Υποστηρίζει και τη δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης των καταγραφών των σεισμολογικών σταθμών της Κύπρου. Η εξαγωγή δεδομένων μπορεί να γίνει σε διάφορες μορφές συμπεριλαμβανομένων CSV, QuakeML, GSE, Google Earth Feed (KML), RSS Feed. Παρέχεται, επίσης, δυνατότητα follow του σχετικού λογαριασμού στο Twitter για τα πιο πρόσφατα στοιχεία των σεισμών της Κύπρου.

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Συνεχής
Αναγνωριστικό 8465f1a0-bf37-4779-a9f6-bcab2c7f75a6
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((26.47705078125 30.584726029087, 26.47705078125 37.634897428529, 39.00146484375 37.634897428529, 39.00146484375 30.584726029087))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα English
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Συλβάνα Πηλείδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας director@gsd.moa.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

532