Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Εργατικά Ατυχήματα - Δείκτης Ατυχημάτων ανά Οικονομική Δραστηριότητα

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

1 votes with an average rating of 0.

Δείκτης συχνότητας εργατικών ατυχημάτων ανά Οικονομική Δραστηριότητα στη βάση της κωδικοποίησης NACE 2. Ο δείκτης αφορά τα έτη 2012 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

YEAR SECTION A. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING SECTION B.MINING AND QUARRYING SECTION C. MANUFACTURING SECTION D. ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPL SECTION E. WATER SUPPLY SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES SECTION F. CONSTRUCTION SECTION G. WHOLESALE AND RETAIL TRADE, REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES SECTION H. TRANSPORTATION AND STORAGE SECTION I. ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES SECTION J. INFORMATION AND COMMUNICATION SECTION K. FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES SECTION L. REAL ESTATE ACTIVITIES SECTION M. PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES SECTION N. ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES SECTION O. PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE, COMPULSORY SOCIAL SECURITY SECTION P. EDUCATION SECTION Q. HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES SECTION R. ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION SECTION S. OTHER SERVICE ACTIVITIES SECTION T. ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; UNDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE SECTION U. ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES
2012 951.63 770.08 1488.68 882.35 293.96 1001.2 417.75 909.02 1312.22 201.38 79.64 145.67 20.77 566.57 448.54 74.7 268.27 315.6 269.68 68.11 0
2013 700.7 1391.04 1369.01 953.39 651.04 1074.62 320.3 743.71 1250.58 208.1 47.92 376.41 46.82 551.72 492.9 87.97 199.71 537.47 134.09 30.62 86.66
2014 470.77 3906.25 1293.62 655.74 861.72 976 434.08 755.51 1633.72 132.86 57.56 523.56 53 882.79 459.7 109.45 220.55 578.22 372.86 64.32 294.12
2015 396.52 993.38 1129.69 567.89 1254.18 788.44 409.18 969.95 1661.42 158.25 72.74 234.74 42.42 685.83 342.18 121.8 156.62 380.05 391.21 70.83 307.93
2016 698.28 948.51 1525.06 722.77 757.12 715.77 485.85 983.39 1749.88 186.05 98.98 125.26 44.35 609.67 463.01 127.79 179.73 452.58 302.07 100.34 281.95
2017 781.07 1515.15 1443.18 845.07 782.66 976.33 460.87 1006.6 1804.5 117.32 57.58 38.91 60.76 941.57 414.9 123.88 208.95 508.34 331.99 109.93 245.9
2018 1489.62 1702.13 1448.93 994.48 1179.09 1070.77 432.66 929.31 1793.91 118.91 30.11 89.57 47.78 948.19 405.13 144.99 270.29 261.89 184.02 43.42 71.38
2019 70.35 776.2 1377.7 480.56 1397.89 959.93 487.01 984.54 1665.07 208.19 91.82 203.46 78.96 647.43 330.9 90.84 233.07 178.57 277.37 41.27 179
2020 576.75 623.7 954.58 680.66 935.55 878.27 357.36 671.09 1104.08 81.4 107.07 142.25 33.51 476.64 264.85 111.11 105.24 89.29 236.29 38.62 59.81
2021 596.13 2115.38 881.55 821.02 1149.03 272.71 667.95 1083.54 55.99 35.62 47.51 36.4 503.4 260.28 56.88 137.44 206.19 145.2 775.06 56.73 0
2022 448.99 1104.97 856.56 355.64 627.54 255.8 559.73 877.33 70.9 23.76 0 28.35 527.09 233.78 49.85 110.47 125.72 104.1 700.57 12.72 0
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό 3b2a9189-b34b-4acb-9295-7c43f68bb880
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.624145507813 34.348821855701, 31.624145507813 35.823102472531, 35.128784179688 35.823102472531, 35.128784179688 34.348821855701))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Ελένη Τσεκμέ
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας etsekme@dli.mlsi.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

143