Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Δείκτης Τιμών Παραγώγου στη Βιομηχανία (Έτος Βάσης 2015=100), Ετήσια

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (Έτος Βάσης 2015=100), σε ετήσια βάση. Η χρονοσειρά αφορά στην περίοδο από το 2015 και εντεύθεν.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

Field Value
Organization Στατιστική Υπηρεσία
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
3df681d5-b994-44c5-95e1-b926e063175f
Spatial
POLYGON ((31.788940429688 34.394162127477, 31.788940429688 35.876532601369, 35.139770507813 35.876532601369, 35.139770507813 34.394162127477))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
Greek
License
Contact Name
Ευαγγελία Μενελάου
Contact email
emenelaou@cystat.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

170