Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Διάθεση Νερού για Άρδευση ανά Έτος (Πηγές Άρδευσης)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά δεδομένα αναφορικά με τη διάθεση νερού για άρδευση ανά κύρια πηγή (φράγματα, γεωτρήσεις, ανακυκλωμένο νερό). Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 1991 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

Year Dams (MCM) Wells (MCM) Recycled Water (MCM) Total
1991 16 13 0 29
1992 31 9.7 0 40.7
1993 41.7 11.3 0 53
1994 42 11 0 53
1995 49.9 11 0 60.9
1996 38.7 13.5 0 52.2
1997 19 9 0 28
1998 13.2 11.5 1.3 26
1999 22.7 13.2 1.1 37
2000 21.4 5.84 1.3 28.54
2001 26.9 11.4 3.2 41.5
2002 43.1 5.6 5.1 53.8
2003 50.2 6.3 4.3 60.8
2004 56.4 6.7 5.5 68.6
2005 50.8 6.7 5.3 62.8
2006 39 5.7 4 48.7
2007 24.7 6.7 4.2 35.6
2008 8 8.1 4.7 20.8
2009 21.8 5.6 3 30.4
2010 37.4 6.6 4.4 48.4
2011 36.6 5.3 5.7 47.6
2012 42 5.2 6.6 53.8
2013 52.5 3.2 9.1 64.8
2014 37.3 6.5 9.2 53
2015 38.2 6.8 10.9 55.9
2016 42.6 6.7 11.8 61.1
2017 35.5 6.5 12.9 54.9
2018 22.3 9.6 13.4 45.3
2019 31.9 7.4 11.9 51.2
2020 39.3 7.7 11 58
2021 45.6 10 13.3 68.9
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό 398c44f3-197d-4dd6-8119-851cc642470e
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.959228515625 34.299770082936, 31.959228515625 35.828391433924, 34.991455078125 35.828391433924, 34.991455078125 34.299770082936))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Αιμίλιος Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας eioannou@wdd.moa.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

655