Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Δίκτυα Μεταφορών (INSPIRE)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Υπηρεσίες διαθεσης δεδομένων που αφορούν στο δίκτυο μεταφορών της Κύπρου.

Τα δεδομένα περιλαμβάνουν:

 • Δεδομένα που προέρχονται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και αφορούν το Οδικό δίκτυο της Κύπρου το οποίο προκύπτει από ψηφιοποίηση Ορθοφωτογραφιών και Κτηματικού υποβάθρου.
   
 • Οδικό δίκτυο της Κύπρου, υπό τη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Η διαβάθμιση αφορά τέσσερις κατηγορίες με τους χαρακτηρισμούς: A, B, E and F.
   
 • Θέσεις αεροδρομίων σε σημειακή μορφή που προέκυψαν από ψηφιοποίηση του Διοικητικού Χάρτη της Κύπρου, κλίμακας 1:250000.
   
 • Αεροδιάδρομοι (δίαυλοι) σε πολυγωνική μορφή που ψηφιοποιήθηκαν από ορθοφωτογραφίες του 2008.
   
 • Θέσεις των λιμανιών, ναύσταθμων, μαρίνων, αλιευτικών καταφυγίων κ.α. Η θέση τους αποτυπώθηκε από ορθοφωτοχάρτες και δορυφορικές εικόνες. Το θεματικό επίπεδο αυτό έγινε για να εξυπηρετήσει το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.
   
 • Θέσεις των φάρων στον θαλάσσιο χώρο της Κύπρου. Έχουν αποτυπωθεί από ορθοφωτοχάρτες ή δορυφορικές εικόνες ή με GPS, και τα χαρακτηριστικά τους έχουν καταγραφεί από ναυτικές εκδόσεις ή πληροφορίες προερχόμενες από τον ιδιοκτήτη. Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε το θεματικό επίπεδο είναι για να υποστηρίξει την κατασκευή ναυτικών χαρτών.
   
 • Θέσεις των σημαντήρων στον θαλάσσιο χώρο της Κύπρου. Έχουν αποτυπωθεί από ορθοφωτοχάρτες ή δορυφορικές εικόνες, και τα χαρακτηριστικά τους έχουν καταγραφεί από ναυτικές εκδόσεις ή πληροφορίες προερχόμενες από τον ιδιοκτήτη. Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε το θεματικό επίπεδο είναι για να υποστηρίξει την κατασκευή ναυτικών χαρτών.
   
 • Δεδομένα που προέρχονται σπό το Τμήμα Δημοσίων Έργων και αφορούν το υπεραστικό και αστικό οδικό δίκτυο της Κύπρου. Οι δρόμοι ανήκουν στις κατηγορίες (Code) Α, B, E, F.

Τα δεδομένα επίσης διατίθενται μέσω υπηρεσιών WFS, WMS, ersiREST, JSON και SOAP. Από τις υπηρεσίες επιλέξετε τα επίπεδα:

Layers:
Generic Transport Node (0)
Road Link (1)
eneric Transport Link (2)

Tables:
inspire.ESRI.LayerInfo (3)
inspire.ESRI.RelationshipInfo (4)
inspire.ESRI.SubtypesInfo (5)
inspire.ESRI.SpatialObjectTypeInfo (6)
inspire.ESRI.A4I_INFO (7)

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό b54273e2-9dce-465b-a752-6b4cd7501aef
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.591186523438 34.312531973516, 31.591186523438 35.876532601369, 35.161743164063 35.876532601369, 35.161743164063 34.312531973516))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα English
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας lic@dls.moi.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

2119