Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη χρήση υδραργύρου [άρθ. 18, Κανονισμός υδραργύρου]

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

2ετής έκθεση που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 για τον υδράργυρο.

Η έκθεση περιλαμβάνει:

  • α) πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού· 
  • β) πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση από την Ένωση της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων βάσει του άρθρου 21 της σύμβασης Minimata· 
  • γ) περίληψη των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν σχετικά με πηγές μεγάλης κλίμακας· 
  • δ) πληροφορίες σχετικά με τον υδράργυρο που βρίσκεται στα εδάφη της Κύπρου:
    • κατάλογος τοποθεσιών όπου βρίσκονται αποθέματα άνω των 50 μετρικών τόνων υδραργύρου, εκτός από απόβλητα υδραργύρου, καθώς και η ποσότητα υδραργύρου σε κάθε τοποθεσία· 
    • κατάλογος τοποθεσιών όπου υπάρχουν περισσότεροι από 50 μετρικοί τόνοι αποβλήτων υδραργύρου συσσωρεύεται καθώς και η ποσότητα των αποβλήτων υδραργύρου σε κάθε τοποθεσία· και 
  • ε) κατάλογο πηγών που προμηθεύουν περισσότερους από 10 μετρικούς τόνους υδραργύρου ετησίως, εφόσον τα κράτη μέλη ενημερώνονται για τις πηγές αυτές.

Οι εκθέσεις υποβάλλονται σε μορφή Excel και μπορούν επίσης να ανακτηθούν (σε excel, xml και html) από την πλατφόρμα CDR του EIONET: https://cdr.eionet.europa.eu/cy/eu/mercury/activities/

Field Value
Organization Τμήμα Περιβάλλοντος
Modified
Release Date
Frequency
Ακανόνιστα
Identified
002d2a09-c52d-45bf-a0bf-662c13cb18ce
Spatial
POLYGON ((31.801219 34.402189, 31.801219 35.902215, 35.005389 35.902215, 35.005389 34.402189, 31.801219 34.402189))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
English (United Kingdom)
License
Contact Name
Αγλαΐα Γεωργάκα
Contact email
ageorgaka@environment.moa.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

5