Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Αστυνομία Κύπρου είναι η υπηρεσία αστυνόμευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία και από το 1993 υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Κάλυψη Δεδομένων

Δραστηριότητες Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στις δραστηειότητες της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ανά έτος. Τα δεδομένα αφορούν στην περίοδο από το 2010 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
AA ACTIVITY 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Απελάσεις Αλλοδαπών 3265 3941 3529 3690 2959 1764 944 550 528 299 247 348 880
2 Αναχωρήσαντες καθ΄υπόδειξη 966 876 1135 661 275 208 147 230 167 118 74 842 0
3 Οικειοθελής Επιστροφή 3869
4 Άρνηση εισόδου σε αλλοδαπούς 718 648 576 467 506 535 692 1534 2161 962 563 481 440
5 Παράνομοι Αλλοδαποί 8005 8231 7840 7106 5018 4263 3497 4118 6108 8954 6323 11927 25225
5.1 Συλληφθέντες Παράτυποι Μετανάστες 230 247 240 208 123 185 199 90 88 82 234 1230 11884
5.2 Παράνομη Παραμονή (overstayed) 6148 6919 6556 6059 4044 2732 1622 1456 1313 1133 983 1755 2661
5.3 Αιτητές Ασύλου 958 417 554 492 720 1231 1601 2480 4574 7647 4416 8850 10594
5.4 Αναχωρούντες Παράτυποι Μετανάστες (οικιοθελώς) 669 648 490 347 131 115 75 92 133 92 690 92 86
6 Παράνομη Παραμονή (overstayed) 6148 6919 6556 6059 4044 2732 1622 1456 1313 1133 983 1755 2661
6.1 Παράνομη Παραμονή - Συλληφθέντες 2816 3352 2972 3188 2585 1703 900 748 611 429 357 481 816
6.2 Παράνομη παραμονή - Αναχωρούντες οικιοθελώς 3332 3567 3584 2871 1459 1029 722 708 702 704 626 1274 1845
7 Παράνομη εργοδότηση 3664 3676 3180 2352 1722 1100 731 1145 744 1102 684 466 800
7.1 Υποθέσεις 1103 1130 968 717 527 327 223 326 211 312 196 125 227
7.2 Ενεχόμενοι εργοδότες 1115 1144 984 724 544 336 226 334 213 297 185 126 221
7.3 Συλληφθέντες αλλοδαποί εργαζόμενοι 1446 1402 1228 911 651 437 282 485 320 493 303 215 352
Field Value
Organization Αστυνομία Κύπρου
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
8eeba284-5480-46bb-8d6c-56e03b288889
Spatial
POLYGON ((31.997680664063 34.43947785076, 31.997680664063 35.742889805183, 34.876098632813 35.742889805183, 34.876098632813 34.43947785076))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης
Contact email
pressoffice@police.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

489