Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Συλλογή στατιστικών δεδομένων και χρονοσειρών που αφορούν τους εγγεγραμμένους άνεργους. Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση, αφορούν την περίοδο από το 2002 και εντεύθεν, και περιλαμβάνουν χρονοσειρές, καθώς και ετήσια στοιχεία. Στη συλλογή περιλαμβάνονται οι πιο κάτω πίνακες:

**Α. ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ**
Α1. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

**Β. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΕΤΗΣΙΑ)**
Β1. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ - ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (NACE rev.2)
Β2. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ - ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ISCO 1988)
Β3. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ - ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ
Β4. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ - ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ
Β5. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ - ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Β6. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ - ΚΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Β7. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ - ΚΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ / ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

**Γ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΤΗΣΙΑ)**
Γ1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (NACE rev.2)
Γ2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ISCO 1988)
Γ3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ
Γ4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ

Δεδομένα και Πόροι

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Στατιστική Υπηρεσία
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Μηνιαία
Αναγνωριστικό 0de54069-4f05-4488-8f7d-b3b621741331
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((32.003173828125 34.390479146446, 32.003173828125 35.828391433924, 34.903564453125 35.828391433924, 34.903564453125 34.390479146446))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Ελένη Χριστοδουλίδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

172