Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Εισφορείς και Ασφαλιστέες Αποδοχές Κατασκευαστικού Τομέα κατά κοινότητα

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Αριθμός ενεργών εισφορέων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σύνολο ασφαλιστέων αποδοχών κατά κοινότητα στον τομέα των κατασκευών. Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν την περίοδο από το 2006 και μετά.

Δεδομένα και Πόροι

Year Description Greek Cypriots Turkish Cypriots Alliens EU Total
2006 Αριθμός εργοδοτουμένων 23540 2254 4480 5281 35555
2006 Ασφαλιστέες αποδοχές € 357665289 22940639 45762802 42760680 469129410
2007 Αριθμός εργοδοτουμένων 24238 2278 5281 10421 42218
2007 Ασφαλιστέες αποδοχές € 386566424 24103515 57383171 74399920 542453030
2008 Αριθμός εργοδοτουμένων 24763 2242 5648 13390 46043
2008 Ασφαλιστέες αποδοχές € 420373455 25085011 64288769 106130157 615877392
2009 Αριθμός εργοδοτουμένων 23994 1937 5530 13103 44564
2009 Ασφαλιστέες αποδοχές € 411548711 20829642 58991691 110087378 601457422
2010 Αριθμός εργοδοτουμένων 24507 1436 4803 13095 43841
2010 Ασφαλιστέες αποδοχές € 430792587 17710882 54651046 114235961 617390476
2011 Αριθμός εργοδοτουμένων 22998 1053 4191 12762 41004
2011 Ασφαλιστέες αποδοχές € 405990321 13265021 48123821 113084036 580463199
2012 Αριθμός εργοδοτουμένων 20494 682 10957 1938 34071
2012 Ασφαλιστέες αποδοχές € 340755037 8621219.64 97909372.32 16020889 463306518
2013 Αριθμός εργοδοτουμένων 16860 327 1422 7910 26519
2013 Ασφαλιστέες αποδοχές € 246707000.4 4301587.16 10179736.8 61275015.04 322463339.4
2014 Αριθμός εργοδοτουμένων 14938 204 1228 6215 22585
2014 Ασφαλιστέες αποδοχές € 221456701 3567260.52 9087586.88 49748861.6 283860410
2015 Αριθμός εργοδοτουμένων 14520 177 1418 6059 22174
2015 Ασφαλιστέες αποδοχές € 211634243.4 3219321.36 9730780.12 49376166.8 273960511.7
2016 Αριθμός εργοδοτουμένων 15279 185 1606 6988 24058
2016 Ασφαλιστέες αποδοχές € 230046545.4 3107240.88 11828480.56 59163984.64 304146251.5
2017 Αριθμός εργοδοτουμένων 17526 332 2527 9873 30258
2017 Ασφαλιστέες αποδοχές € 268820860 3984116.48 17374015.96 85942151.36 376121143.8
2018 Αριθμός εργοδοτουμένων 18862 714 3642 12008 35226
2018 Ασφαλιστέες αποδοχές € 306200905.7 6667504.26 25506270.24 113579866.5 451954546.7
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό 36de6fcc-2285-4eaf-9fd6-e4b92ecb0194
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((32.019653320313 34.394162127477, 32.019653320313 35.751806320311, 34.887084960938 35.751806320311, 34.887084960938 34.394162127477))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας schristou@cystat.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

185