Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή της ΚΑΔΔ είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής μάθησης για τη δημόσια διοίκηση, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο.

Κάλυψη Δεδομένων

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση, αφορούν την περίοδο από το 2015 και εντεύθεν και περιλαμβάνουν τα πιο κάτω πεδία:

(α) Έτος
(β) Τίτλος Προγράμματος
(γ) Υπηρεσία
(δ) Ώρες
(ε) Συμμετοχές

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τίτλος Προγράμματος Αριθμός Προγραμμάτων Αριθμός Συμμετεχόντων Διάρκεια (Ώρες) Αριθμός Ανθρωποωρών
2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Εργαστήριο Αποτελεσματικής Διοίκησης και Ηγεσίας για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 1 21 18 378
2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Εργαστήριο Αποτελεσματικής Διοίκησης και Ηγεσίας για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 4 1 19 18 342
2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Εργαστήριο Επαγγελματικής Επικοινωνίας και Συμπεριφοράς για προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 22 Οκτωβρίου 2015 1 16 6 96
2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Εργαστήριο Αποτελεσματική Διαχείριση Προσωπικού για στελέχη του Τμήματος Τελωνείων, 15 1 19 13 247
2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Πρόγραμμα Α΄) Εκπαιδευτική Ημερίδα "Ο περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2014 [Ν.60 (1)/2014]" για Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 1 34 3 102
2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Πρόγραμμα Β΄) Εκπαιδευτική Ημερίδα "Ο περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2014 [Ν.60 (1)/2014]" για Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 1 38 3 114
2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεπιστημονικό/Διατμηματικό Σεμινάριο για καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών στην Κύπρο 1 22 12 253
2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεπιστημονικό/Διατμηματικό Σεμινάριο για Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών στην Κύπρο, 29 1 27 11 297
2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαιδευτικό εργαστήριο "Ενδυνάμωση Εαυτού και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για τη Διαχείριση Δύσκολων Καταστάσεων: Συναισθηματική Νοημοσύνη, Αυτοεικόνα και Ψυχική Ανθεκτικότητα" για τα Στελέχη του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, 18 Δεκεμβρίου 2015 1 18 8 135
2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για Λειτουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών με θέμα: "Πλαίσιο Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για την Εξυπηρέτηση τους" 27 Νοεμβρίου 2015 1 30 7 195
2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για Λειτουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών με θέμα: "Πλαίσιο Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για την Εξυπηρέτηση τους" 3 Δεκεμβρίου 2015 1 22 7 143
2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαιδευτικό Εργαστήριο για τους Λειτουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών με θέμα: "Πλαίσιο Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για την Εξυπηρέτηση τους" 6 155 39 1007.5
2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Εισαγωγή στις διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου 1 35 20 682.5
2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Εισαγωγή στις Διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου 8 1 12 20 234
2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργαστήριο "Εισαγωγή στη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης" 1 11 12 132
2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργαστήριο "Πλαίσιο Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες" 1 10 6 60
2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργαστήριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων στην EXCEL 23, 24 και 30 Νοεμβρίου 2015 1 11 19 203.5
2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργαστήριο Αποτελεσματικής Επικοινωνίας 11 1 18 12 216
2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργαστήριο για Νομοπαρασκευαστική Διαδικασία 2 1 18 18 324
2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργαστήριο για τις Απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2008 για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης, 17 1 14 12 168
2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργαστήριο για Υπεύθυνους Λειτουργούς Κέντρων Τηλεξυπηρέτησης 1 37 6 222
2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργαστήριο για Υπεύθυνους Λειτουργούς Κέντρων Τηλεξυπηρέτησης, 3 Νοεμβρίου 2015 1 77 4 308
2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργαστήριο Εισαγωγή στη χρήση του MS Project για τη Διαχείριση ΄Εργων 25 1 12 14 168
2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργαστήριο Εκπαίδευσης Μελών Επιτροπών Ασφάλειας και Υγείας στους Οργανισμούς Δημόσιας Υπηρεσίας 3 70 19 442.5
2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργαστήριο Εξυπηρέτηση Αιτητών Ασύλου και Προσφύγων: Προκλήσεις και μέθοδοι αντιμετώπισής τους 1 19 11 209
2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργαστήριο Πλαίσιο Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρίες 6 Νοεμβρίου 2015 1 13 6 78
2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργαστήριο Ποιοτικής Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρίες Πλαίσιο δικαιωμάτων και ανάπτυξη δεξιοτήτων εξυπηρέτησης 22 1 15 18 270
2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Πρόγραμμα Κατάρτισης Επιθεωρητών σε Τεχνικές Επιθεώρησης για το Τμήμα Γεωργίας, 4 1 20 12 240
2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σεμινάριο Εκπαίδευσης Πυρήνων Μάθησης για Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και Κοριτσιών στην Κύπρο 1 16 13 200
2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Workshop on State Aid 1 12 14 168
2015 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα "Διαμόρφωση Πλάνων Δράσης στα Πλαίσια του Στρατηγικού Προγραμματισμού" 2 Δεκεμβρίου 2015 1 55 5 275
2015 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα: Διαμόρφωση Πλάνων Δράσης στα Πλαίσια του Στρατηγικού Προγραμματισμού 1 Δεκεμβρίου 2015 1 76 5 380
2015 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα: Διαμόρφωση Πλάνων Δράσης στα Πλαίσια του Στρατηγικού Προγραμματισμού 3 Δεκεμβρίου 2015 1 49 5 245
2015 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: Διαμόρφωση Πλάνων Δράσης στα Πλαίσια του Στρατηγικού Προγραμματισμού 4 Δεκεμβρίου 2015 1 60 5 300
2015 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: "Διαμόρφωση Πλάνων Δράσης στα πλαίσια του Στρατηγικού Προγραμματισμού" 1 26 5 130
2015 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργαστήριο Διαχείρισης της Αλλαγής 2 35 24 420
2015 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργαστήριο Διαχείρισης της Αλλαγής 16 1 14 12 168
2015 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργαστήριο Διαχείρισης της Αλλαγής για Στελέχη του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 1 19 12 228
2015 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Πρόγραμμα για τη Συστηματική Ανάπτυξη του Γενικού Διοικητικού Προσωπικού σε θέση Διοικητικού Λειτουργού και Διοικητικού Λειτουργού Α΄ 1 28 0 0
2015 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συν 4 40 29 291
2015 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συστηματική Ανάπτυξη Γενικού Γραμματειακού Προσωπικού, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για προσωπικό σε θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, 5 Μαρτίου 1 25 102 2550
2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων (Project Management) 24 1 14 18 252
2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων (Project Managment) 20 1 20 18 360
2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Εκτίμηση Αποτελεσμάτων του Εργαστηρίου "Οργάνωση και Συντονισμός Εργασίας" για το Τεχνικό επιστημονικό προσωπικό του Γενικού Χημείου του Κράτους, 8 Μαΐου 2015 1 19 6 114
2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Εργαστήρι Αποτελεσματικής Διαχείρισης Χρόνου 2 41 24 492
2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Εργαστήριο "Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων" για Στελέχη Οργανισμών 1 17 18 306
2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Εργαστήριο Αποτελεσματικής Διαπραγμάτευσης 18 1 19 18 0
2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Εργαστήριο Αποτελεσματικής Διαπραγμάτευσης 24, 26 1 19 18 342
2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Εργαστήριο Αποτελεσματικής Διαπραγμάτευσης 29 1 18 18 324
2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Εργαστήριο Αποτελεσματικής Διαπραγμάτευσης για το Υπουργείο Γεωργίας 20 1 19 18 342
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Έτος Τίτλος Προγράμματος Υπηρεσία Ώρες Συμμετοχές
2016 Διαχείριση Έργων 13 21
2016 ΓΔΠ - Αποτελεσματικές Συσκέψεις 6 28
2016 Καθοδήγηση για τη διαμόρφωση πλάνων δράσης στα πλαίσια του στρατηγικού προγραμματισμού Οριζόντια 14 20
2016 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην Excel 19 12
2016 ΓΔΠ - Ομαδική Εργασία 6 28
2016 ΓΓΠ - Επίσημη Επικοινωνία στη Δημόσια Υπηρεσία 6 26
2016 Επαγγελματική Επικοινωνία και Συμπεριφορά Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 6 16
2016 Ανάλυση Ρίσκου Τμήμα Γεωργίας 30 14
2016 ΓΓΠ - Ευρωπαϊκή Ένωση 6 26
2016 Συνεργαστήριο Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου 5 20
2016 ΓΓΠ (προαγωγής) - Επίσημη Επικοινωνία στη Δημόσια Υπηρεσία 6 24
2016 ΓΓΠ (προαγωγής) - Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Καθοδήγησης (Coaching) 6 24
2016 Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου 12 24
2016 ΓΔΠ - Διαχείριση των Αλλαγών 6 28
2016 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην excel ΓΔΕΠΣΑ και Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου 18 12
2016 ΓΔΠ - Αρχές Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας στη Δημόσια Υπηρεσία 6 28
2016 Εκφοβισμός στον Εργασιακό Χώρο 6 16
2016 Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία 3 75
2016 Ηθική και Δεοντολογία Τμήμα Φορολογίας 12 14
2016 Ποιοτική Εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρίες Πλαίσιο Δικαιωμάτων και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Εξυπηρέτησης 12 26
2016 Εισαγωγή στη Χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 12 12
2016 ΓΓΠ - Ποιοτική Εξυπηρέτηση του Κοινού 12 26
2016 Εισαγωγή στη Χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 12 13
2016 Ηθική και Δεοντολογία Τμήμα Φορολογίας 12 15
2016 Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία 3 68
2016 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην Excel 18 11
2016 Στρατηγικός Προγραμματισμός και Στρατηγική Ηγεσία Οριζόντια 6.5 25
2016 Στρατηγικός Προγραμματισμός και Στρατηγική Ηγεσία Οριζόντια 6.5 23
2016 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών - Τεχνικές Παρουσιάσεων 19.5 19
2016 Στρατηγικός Προγραμματισμός και Στρατηγική Ηγεσία Οριζόντια 6.5 26
2016 ΓΓΠ (προαγωγής) - Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηγεσία 12 24
2016 Ανάπτυξης δεξιοτήτων στα νέα λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές της Microsoft Αστυνομία 6.5 15
2016 Στρατηγικός Προγραμματισμός και Στρατηγική Ηγεσία Οριζόντια 6.5 25
2016 Στρατηγικός Προγραμματισμός και Στρατηγική Ηγεσία Οριζόντια 6.5 27
2016 Αποτελεσματική Διαπραγμάτευση 12 21
2016 Απαιτήσεις του προτύπου ISO για συστήματα διαχείρισης ποιότητας 14 23
2016 Στρατηγικός Προγραμματισμός και Στρατηγική Ηγεσία Οριζόντια 6.5 31
2016 Ποιοτικής Εξυπηρέτησης του Κοινού για Κέντρα Μαστογραφίας 12 19
2016 Στρατηγικός Προγραμματισμός και Στρατηγική Ηγεσία Οριζόντια 6.5 28
2016 Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών - Τεχνικές Παρουσιάσεων 19.5 23
2016 Στρατηγικός Προγραμματισμός και Στρατηγική Ηγεσία Οριζόντια 6.5 25
2016 Απαιτήσεις του Πρότουπου ISO για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας 14 22
2016 Στρατηγικός Προγραμματισμός και Στρατηγική Ηγεσία Οριζόντια 6.5 34
2016 Στρατηγικός Προγραμματισμός και Στρατηγική Ηγεσία Οριζόντια 6.5 31
2016 Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου 12 21
2016 Ποιοτική Εξυπηρέτηση του Κοινού για Κέντρα Μαστογραφίας 12 21
2016 Απαιτήσεις του Πρότουπου ISO για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας 14 28
2016 ΓΓΠ - Εργασιακός Εκφοβισμός 6 26
2016 ΓΓΠ - Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Καθοδήγησης (Coaching) 6 26
2016 Ανάπτυξης δεξιοτήτων στα νέα λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές της Microsoft Αστυνομία 6.5 15
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Έτος Τίτλος Προγράμματος Υπηρεσία Ώρες Συμμετοχές
2017 1st Group:Training on the Barnahus Model - Child Sexual Abuse Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 21 11
2017 2nd Group:Training on the Barnahus Model - Child Sexual Abuse Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 14 29
2017 Adobe InDesign Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και Κυβερνητικό Τυπογραφείο 6.5 10
2017 Adobe Photoshop 2017 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών & Κυβερνητικό Τυπογραφείο 28 9
2017 Advanced Excel Ηλεκτρομηχανολογικές Υπηρεσίες 12 11
2017 Digital Training Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 19.5 8
2017 Digital Training Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 19.5 8
2017 EU Law: Review of legality of EU 17
2017 Interoperability Maturity Model Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 26 24
2017 QUARK XPRESS Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και Κυβερνητικό Τυπογραφείο 15 10
2017 QUARK XPRESS Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και Κυβερνητικό Τυπογραφείο 15 10
2017 The Modernization of Data Protection rules in the EU 6.5 7
2017 Workshop on Legal Drafting σε όλη τη Δ.Υ. 30 25
2017 Workshop on Legislative Drafting σε όλη τη Δ.Υ. 30.5 24
2017 Ανανεωτικό Πρόγραμμα για τους Λειτουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών 18 14
2017 Ανανεωτικό Πρόγραμμα για τους Λειτουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών 19.5 15
2017 Ανανεωτικό Πρόγραμμα για τους Λειτουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών 19.5 18
2017 Ανανεωτικό Πρόγραμμα για τους Λειτουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών 19.5 16
2017 Ανάπτυξη Αποτελεσματικής Ηγεσίας Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών(7)/Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας(7)/Διοίκηση (5) 14 18
2017 Ανάπτυξη Αποτελεσματικής Ηγεσίας Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών/Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 14 19
2017 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΤΟΜ 12 20
2017 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ποιοτικής Εξυπηρέτησης του Κοινού και Χειρισμού Δύσκολων Περιπτώσεων Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 12 17
2017 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ποιοτικής Εξυπηρέτησης του Κοινού και Χειρισμού Δύσκολων Περιπτώσεων Υπηρεσία Επιδομάτων - ΥΕΠΚΑ 12 18
2017 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ποιοτικής Εξυπηρέτησης του Κοινού και Χειρισμού Δύσκολων Περιπτώσεων Υπηρεσία Επιδομάτων - ΥΕΠΚΑ 12 16
2017 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ποιοτικής Εξυπηρέτησης του Κοινού και Χειρισμού Δύσκολων Περιπτώσεων Υπηρεσία Επιδομάτων - ΥΕΠΚΑ 12 17
2017 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων σε Προχωρημένο Επίπεδο EXCEL Γενικό Λογιστήριο 12 11
2017 Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην excel Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου 6.5 6
2017 Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην excel Γενικό Λογιστήριο 13 11
2017 Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην excel Γενικό Λογιστήριο 16 11
2017 Ανάπτυξη Επιρροής και Διαχείριση Χρόνου Γενικό Λογιστήριο 14 6
2017 Ανάπτυξης Δεξιοτήτων σε Προχωρημένο Επίπεδο EXCEL 13 11
2017 Αξιολόγηση Δημοσίων Επενδύσεων Διάφορες 35 24
2017 Απαιτήσεις του Προτύπου BS OHSAS 18001:2007 για Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Τμήματος Επιθεώρησης Εργασία –ΥΕΠΚΑ 12 19
2017 Απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2008 για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και τεχνικές εσωτερικής επιθεώρησης ΚΕΠ 14 16
2017 Απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2015 για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Τεχνικές Εσωτερικής Επιθεώρησης με βάση το πρότυπο ISO 19011:2011 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες 13 12
2017 Αποτελεσματικές επιθεωρήσεις Κτηνιατρικές & Μεταλλεία 12 19
2017 Αποτελεσματικές επιθεωρήσεις Κτηνιατρικές & Μεταλλεία 12 19
2017 Αποτελεσματικές Συνεδριάσεις και νομότυπη τήρηση πρακτικών για μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ 4 14
2017 Αποτελεσματικές Συνεδριάσεις και νομότυπη τήρηση πρακτικών για μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ 5 14
2017 Αποτελεσματικές τεχνικές παρουσιάσεων Γενικό Λογιστήριο 13 15
2017 Αποτελεσματική αναγνώριση των εμπλεκομένων Διάφορες 4 14
2017 Αποτελεσματική Διαπραγμάτευση Υπουργείο Μεταφορών 12 11
2017 Αποτελεσματική Διαπραγμάτευση Τμήμα Περιβάλλοντος 16.5 13
2017 Αποτελεσματική Διαπραγμάτευση Υπουργείο Εξωτερικών 21 18
2017 Αποτελεσματική Διαπραγμάτευση Υπουργείο Εξωτερικών 21 15
2017 Αποτελεσματική Διαπραγμάτευση ΓΝ Λευκωσίας(12)/Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (5)/Διοίκηση (3) 16.5 15
2017 Αποτελεσματική Διαπραγμάτευση Διπλωματικό Προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών 21 15
2017 Αποτελεσματική Διαπραγμάτευση Διπλωματικό Προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών 20 13
2017 Αποτελεσματική Διαπραγμάτευση 16.5 15
2017 Αποτελεσματική Διαπραγμάτευση Τμήμα Περιβάλλοντος 16.5 16
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό 48f28307-6f73-44c8-8810-561f08dd2278
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.942749023438 34.43947785076, 31.942749023438 35.849822037079, 34.832153320313 35.849822037079, 34.832153320313 34.43947785076))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Μάριος Κωνσταντίνου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας mconstantinou@capa.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

277