Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Εμπορικοί Δρόμοι του Δήμου Λευκωσίας

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τους Εμπορικούς Δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε σημείο ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται:

(α) ονομασία
(β) περιγραφή
(γ) συντεταγμένες Χ
(δ) συντεταγμένες Y

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Δήμος Λευκωσίας
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 568bc81a-efa2-4657-8892-762a1b288880
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((33.33646774292 35.177903730047, 33.341960906982 35.182112932124, 33.352947235107 35.18099049955, 33.351917266846 35.189127784514, 33.3567237854 35.190250104703, 33.3567237854 35.19642258863, 33.361186981201 35.199508654728, 33.360157012939 35.202314067617, 33.365993499756 35.203155672587, 33.370800018311 35.208485634864, 33.37251663208 35.204558328157, 33.375949859619 35.209046663174, 33.382129669189 35.207924602678, 33.384189605713 35.21101023173, 33.389682769775 35.208766149504, 33.397579193115 35.205119383601, 33.404102325439 35.202314067617, 33.408222198486 35.203716737722, 33.406848907471 35.165274816053, 33.404102325439 35.162468124346, 33.399295806885 35.164994151241, 33.395862579346 35.161064742172, 33.394145965576 35.164152150993, 33.387966156006 35.161064742172, 33.383846282959 35.163310142028, 33.38041305542 35.161345420544, 33.376293182373 35.161345420544, 33.373203277588 35.157415835199, 33.367366790771 35.156293061663, 33.363933563232 35.156293061663, 33.358097076416 35.154889572952, 33.352603912354 35.154608872305, 33.346767425537 35.151801812563, 33.346767425537 35.160222701245, 33.349857330322 35.163871482307, 33.34264755249 35.168642718246, 33.342304229736 35.173694310002))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας Yiannis.Hepis@nicosiamunicipality.org.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

177