Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Ενέργεια - Χρονοσειρά

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Συλλογή στατιστικών στοιχείων και χρονοσειρών που αφορούν στον τομέα της ενέργειας. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και καλύπτουν την περίοδο από το 1960 και εντεύθεν. Η συλλογή περιλαμβάνει 13 συνολικά Πίνακες:

1. Πωλήσεις Προϊόντων Πετρελαίου κατά Είδος, από 1960
2. Αξία Πωλήσεων Προϊόντων Πετρελαίου σε Λιανικές Τιμές Αγοράς κατά Είδος, από 1960
3. Τιμές Προϊόντων Πετρελαίου κατά Είδος, από 1960
4. Εισαγωγές Προϊόντων Πετρελαίου, από 1960
5. Εγκατεστημένη Ισχύς των Ηλεκτρογεννητριών, από 1962
6. Ακαθάριστη Παραγωγή Ηλεκτρικού Ρεύματος, από 1960
7. Κατανάλωση Ηλεκτρικού Ρεύματος κατά Κατηγορία, από 1960
8. Αξία της Κατανάλωσης Ηλεκτρικού Ρεύματος κατά Κατηγορία, από 1960
9. Μέση Τιμή του Ηλεκτρισμού ανά Κιλοβατώρα κατά Κατηγορία, από 1960
10α. Ισολογισμός Ηλεκτρισμού (NACE Αναθ. 1.1), 1997-2009
10β. Ισολογισμός Ηλεκτρισμού (NACE Αναθ. 2), από 2009
11. Κατανάλωση Ηλεκτρισμού κατά Τομέα, από 2009
12. Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, από 2004
13. Παραγωγή Θερμότητας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, από 2000

Δεδομένα και Πόροι

Field Value
Organization Στατιστική Υπηρεσία
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
a0f5af15-3a1f-4b25-bd51-54c6ea46b7a1
Spatial
POLYGON ((32.047119140625 34.408609180326, 32.047119140625 35.703589515608, 34.815673828125 35.703589515608, 34.815673828125 34.408609180326))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
Greek
License
Contact Name
Ναυσικά Αποστόλου
Contact email
napostolou@cystat.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

442