Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Ενεργοί εισφορείς κατά κοινότητα και επαρχία στην Τουριστική και Κατασκευαστική Βιομηχανία

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Αριθμός ενεργών εισφορέων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά κοινότητα και επαρχία στην τουριστική και κατασκευαστική βιομηχία.Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν την περίοδο από το 2008 και μετά.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year Industry Community Nicosia Limassol Larnaca Famagusta Paphos Total
2008 Τουριστική Βιομηχανία Ελληνοκύπριοι και άλλοι 4375 4605 2423 5542 3476 20421
2008 Τουριστική Βιομηχανία Τουρκοκύπριοι 21 3 16 53 1 94
2008 Τουριστική Βιομηχανία Αλλοδαποί 2622 2595 1428 1014 2148 9807
2008 Τουριστική Βιομηχανία Κοινοτικοί 3297 2558 1685 5136 4659 17335
2008 Τουριστική Βιομηχανία Σύνολο 10315 9761 5552 11745 10284 47657
2008 Κατασκευές Ελληνοκύπριοι και άλλοι 9125 6918 4166 1764 2790 24763
2008 Κατασκευές Τουρκοκύπριοι 938 153 656 472 23 2242
2008 Κατασκευές Αλλοδαποί 1821 1321 917 135 1454 5648
2008 Κατασκευές Κοινοτικοί 4219 3214 2492 932 2533 13390
2008 Κατασκευές Σύνολο 16103 11606 8231 3303 6800 46043
2009 Τουριστική Βιομηχανία Ελληνοκύπριοι και άλλοι 4172 4407 2369 5233 3231 19412
2009 Τουριστική Βιομηχανία Τουρκοκύπριοι 19 2 13 47 2 83
2009 Τουριστική Βιομηχανία Αλλοδαποί 2427 2346 1325 958 1680 8736
2009 Τουριστική Βιομηχανία Κοινοτικοί 3700 2997 1852 5021 4230 17800
2009 Τουριστική Βιομηχανία Σύνολο 10318 9752 5559 11259 9143 46031
2009 Κατασκευές Ελληνοκύπριοι και άλλοι 9088 6743 3987 1557 2619 23994
2009 Κατασκευές Τουρκοκύπριοι 907 133 554 325 18 1937
2009 Κατασκευές Αλλοδαποί 1715 1363 923 112 1417 5530
2009 Κατασκευές Κοινοτικοί 4312 3322 2080 621 2768 13103
2009 Κατασκευές Σύνολο 16022 11561 7544 2615 6822 44564
2010 Τουριστική Βιομηχανία Ελληνοκύπριοι και άλλοι 4321 5076 2323 5052 3194 19966
2010 Τουριστική Βιομηχανία Τουρκοκύπριοι 21 69 10 42 2 144
2010 Τουριστική Βιομηχανία Αλλοδαποί 2186 1930 1077 843 1482 7518
2010 Τουριστική Βιομηχανία Κοινοτικοί 4182 3642 2043 5123 4706 19696
2010 Τουριστική Βιομηχανία Σύνολο 10710 10717 5453 11060 9384 47324
2010 Κατασκευές Ελληνοκύπριοι και άλλοι 9596 6737 4033 1496 2645 24507
2010 Κατασκευές Τουρκοκύπριοι 733 104 416 170 13 1436
2010 Κατασκευές Αλλοδαποί 1654 1397 516 99 1137 4803
2010 Κατασκευές Κοινοτικοί 4640 3420 1867 585 2583 13095
2010 Κατασκευές Σύνολο 16623 11658 6832 2350 6378 43841
2011 Τουριστική Βιομηχανία Ελληνοκύπριοι και άλλοι 4135 5039 2358 5400 3298 20230
2011 Τουριστική Βιομηχανία Τουρκοκύπριοι 27 72 9 40 5 153
2011 Τουριστική Βιομηχανία Αλλοδαποί 1843 1602 893 647 1323 6308
2011 Τουριστική Βιομηχανία Κοινοτικοί 4737 4141 2348 6038 5265 22529
2011 Τουριστική Βιομηχανία Σύνολο 10742 10854 5608 12125 9891 49220
2011 Κατασκευές Ελληνοκύπριοι και άλλοι 9323 6183 3756 1409 2327 22998
2011 Κατασκευές Τουρκοκύπριοι 554 89 290 117 3 1053
2011 Κατασκευές Αλλοδαποί 1503 1262 413 68 945 4191
2011 Κατασκευές Κοινοτικοί 4754 3486 1803 590 2129 12762
2011 Κατασκευές Σύνολο 16134 11020 6262 2184 5404 41004
2012 Τουριστική Βιομηχανία Ελληνοκύπριοι και άλλοι 4630 5367 2515 5918 3629 22059
2012 Τουριστική Βιομηχανία Τουρκοκύπριοι 19 81 5 36 4 145
2012 Τουριστική Βιομηχανία Αλλοδαποί 1111 974 554 387 854 3880
2012 Τουριστική Βιομηχανία Κοινοτικοί 4995 4489 2425 6310 5834 24053
2012 Τουριστική Βιομηχανία Σύνολο 10755 10911 5499 12651 10321 50137
2012 Κατασκευές Ελληνοκύπριοι και άλλοι 8225 5626 3348 1255 2040 20494
2012 Κατασκευές Τουρκοκύπριοι 338 85 184 72 3 682
2012 Κατασκευές Αλλοδαποί 596 669 150 25 498 1938
2012 Κατασκευές Κοινοτικοί 3935 3107 1475 539 1901 10957
2012 Κατασκευές Σύνολο 13094 9487 5157 1891 4442 34071
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό b246bbfc-6229-4b19-9852-501bee001726
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.959228515625 34.299770082936, 31.959228515625 35.792753726182, 34.881591796875 35.792753726182, 34.881591796875 34.299770082936))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας schristou@cystat.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

172