Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιος φορέας για θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και δημόσιας διοίκησης.

Κάλυψη Δεδομένων

Ενιαίο Θεματικό Σύστημα Ταξινόμησης στη Δημόσια Υπηρεσία

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Ενιαίο Θεματικό Σύστημα Ταξινόμησης στη Δημόσια Υπηρεσία - Θεματικές Ομάδες και Θεματικές Κεφαλές

Δεδομένα και Πόροι

ΚΩΔ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
1 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
2 ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ
4 ΔΙΕΘΝΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
6 ΕΘΝΙΚΑ – ΚΡΑΤΙΚΑ
7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
8 ΕΜΠΟΡΙΟ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ –ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ- ΕΝΕΡΓΕΙΑ –ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
9 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ – ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
10 ΚΡΑΤΙΚΟΙ – ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ – ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
12 ΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
14 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ
15 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)
16 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
18 ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ- ΑΡΧΕΣ (Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας)
19 ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
20 ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΑ – ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
21 ΥΓΕΙΑ
22 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΓΡΑΦΕΙΑ
23 ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
24 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
25 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
26 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
27 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
28 ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
29 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)
30 ΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΠτΔ)
31 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (ΓΕΣΥ)
32 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΓ- ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
33 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΓ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ
34 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΓ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
35 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΓ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
36 ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
37 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΓ – ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΥΠ)
38 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (e-OAS) – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΠΑ
39 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (e-OAS) – ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (ΤΕΠ)
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ΚΩΔ ΟΜΑΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΩΔ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΩΔ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 1 1.1 Αθλητικά Θέματα - Αθλητισμός
1 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2 1.2 Αγώνες στην Κύπρο
1 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 3 1.3 Αθλητικοί Χώροι
1 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 4 1.4 Μεσογειακοί Αγώνες
1 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 5 1.5 Ολυμπιακοί Αγώνες
1 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 6 1.6 Παγκόσμια Αθλητικά Γεγονότα
1 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 7 1.7 Αθλητικές Εκδηλώσεις
1 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 8 1.8 Σχολικός Αθλητισμός
2 ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 2.1 Αλιεία – Θαλάσσιες ΄Ερευνες
2 ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2 2.2 Αναδασμός
2 ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3 2.3 Γεωργία – Γεωργικά Προϊόντα
2 ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4 2.4 Δάση
2 ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5 2.5 Κτηνιατρικά
2 ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6 2.6 Κτηνοτροφία – Κτηνοτροφικά Προϊόντα
2 ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7 2.7 Μελισσοκομία
2 ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8 2.8 Μεταλλεία – Λατομεία
2 ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9 2.9 Μετεωρολογία
2 ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10 2.10 Περιβαλλοντολογικά – Γενικά
2 ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 11 2.11 Υδατικά
2 ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 12 2.12 Απόβλητα – Αποχετεύσεις
2 ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 13 2.13 Γεωλογία
2 ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 14 2.14 Φυσικοί Πόροι – Φυσικά Φαινόμενα
2 ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 15 2.15 Θήρα και Πανίδα – Χλωρίδα
2 ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 16 2.16 Ποταμοί – Αλυκές – Οροσειρές
2 ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 17 2.17 Πυρκαγιές
2 ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 18 2.18 Σφαγεία
2 ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 19 2.19 Ωκεανογραφία
3 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ 1 3.1 Αλλοδαποί – Πολιτικοί Πρόσφυγες
3 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ 2 3.2 Διακρατικά – Γενικά
3 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ 3 3.3 Επισκέψεις – Φιλοξενία
3 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ 4 3.4 Διπλωματικές Σχέσεις Κύπρου
3 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ 5 3.5 Πρεσβείες και άλλες Διπλωματικές Αποστολές
3 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ 6 3.6 Γραφεία Τύπου στο Εξωτερικό
3 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ 7 3.7 Βρετανικές Βάσεις
3 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ 8 3.8 Συμφωνίες – Συμβάσεις – Συνεργασίες – Πρωτόκολλα Διακρατικά (3.10-3.12 σχετικά) Τα Εμπορικά – Τουριστικά Κέντρα στο Εξωτερικό ταξινομούνται στη Θεματική Ομάδα 08. Τα Ναυτιλιακά Γραφεία στο Εξωτερικό ταξινομούνται στη Θεματική Ομάδα 16. Τα Γραφεία Τύπου στο Εξωτερικό ταξινομούνται στη Θεματική Ομάδα 03
3 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ 9 3.9 Συνέδρια – Συσκέψεις – Σεμινάρια Διακρατικά
3 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ 10 3.10 Συμφωνίες Διακρατικές (3.8 σχετικό)
3 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ 11 3.11 Συμβάσεις – Συνθήκες Διακρατικές (3.8 σχετικό)
3 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ 12 3.12 Συνεργασίες – Πρωτόκολλα Διακρατικά (3.8 σχετικό)
4 ΔΙΕΘΝΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 1 4.1 Διεθνείς Οργανισμοί – Διεθνή Εξωτερικά Θέματα
4 ΔΙΕΘΝΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 2 4.2 Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
4 ΔΙΕΘΝΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 3 4.3 ΟΗΕ (U.N)
4 ΔΙΕΘΝΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 4 4.4 Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO)
4 ΔΙΕΘΝΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 5 4.5 Συμφωνίες – Συμβάσεις – Συνεργασίες – Πρωτόκολλα Διεθνή (4.14 – 4.16 σχετικά)
4 ΔΙΕΘΝΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 6 4.6 Συνέδρια – Συσκέψεις – Σεμινάρια Διεθνή
4 ΔΙΕΘΝΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 7 4.7 Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO)
4 ΔΙΕΘΝΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 8 4.8 Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (WCO)
4 ΔΙΕΘΝΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 9 4.9 Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WΤΟ)
4 ΔΙΕΘΝΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 10 4.10 Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας(ΙCAO)
4 ΔΙΕΘΝΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 11 4.11 ΟΥΝΕΣΚΟ (UNESCO)
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 7d610cee-cbbe-498c-9e3e-04c9f4fdf3c4
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.959228515625 34.317919744957, 31.959228515625 35.881818000052, 34.947509765625 35.881818000052, 34.947509765625 34.317919744957))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Νίκη Χριστοδούλου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας nchristodoulou@papd.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

454