Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εθνικός φορέας και σύμβουλος του Κράτους για γεωλογικά θέματα, περιλαμβανομένων αυτών της σεισμικότητας, της προστασίας των ορυκτών πόρων και της αξιολόγησης των γεωκινδύνων.

Κάλυψη Δεδομένων

Ενημερωτικά Έντυπα Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Κατάλογος ενημερωτικών εντύπων Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται:

(α) Α/Α
(β) τίτλος
(γ) ημερομηνία
(δ) download url

Δεδομένα και Πόροι

A/A Title Date Download_URL
1 Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (GR) Αύγουστος 2001 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/A96D8C211CC55FD2C22572F4003BD9B8/$file/CyprusGeologicalSurveyGR.jpg?OpenElement
2 Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (EN) Αύγουστος 2001 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/19336B31FDF2F678C22572F4003C7F2C/$file/CyprusGeologicalSurveyEN.jpg?OpenElement
3 Η Γεωλογία της Κύπρου (GR) Αύγουστος 2002 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/B8B1E6BB9C12B333C22572F4003CB4BB/$file/GeologyOfCyprusGR.jpg?OpenElement
4 Η Γεωλογία της Κύπρου (EN) Αύγουστος 2002 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/BAFB74859155F87BC22572F4003CE48F/$file/GeologyOfCyprusEN.jpg?OpenElement
5 Τομέας Μηχανικής ( Τεχνικής ) Γεωλογίας Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (GR) Αύγουστος 2004 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/2ACB756FB24AD1F9C22572F4003D0E5E/$file/EngineeringGeologySectionOfGSD_GR.jpg?OpenElement
6 Τομέας Μηχανικής ( Τεχνικής ) Γεωλογίας Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (EN) Αύγουστος 2004 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/291CBF83BDC52F67C22572F4003D4EC4/$file/EngineeringGeologySectionOfGSD_EN.jpg?OpenElement
7 Αποκατάσταση Περιβάλλοντος: Μεταλλειο Αμιάντου, Κύπρος (GR) Αύγουστος 2004 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/54A95031DFFD008AC22572F4003D83B3/$file/EnviromentalRehabilitationAsbestosMineCyprusGR.jpg?OpenElement
8 Αποκατάσταση Περιβάλλοντος: Μεταλλειο Αμιάντου, Κύπρος (EN) Αύγουστος 2004 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/ED1E5391E4DB84D2C22572F4003DB6E5/$file/EnviromentalRehabilitationAsbestosMineCyprusEN.jpg?OpenElement
9 Χαλκός και Μεταλλεία Χαλκού στην Κύπρο (GR) Αύγουστος 2005 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/10C7525F56B1D169C22572F4003DD346/$file/CopperAndCopperMinesInCyprusGR.jpg?OpenElement
10 Χαλκός και Μεταλλεια Χαλκού στην Κύπρο (EN) Αύγουστος 2005 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/8E5045BC0DB31B2EC22572F4003DF49A/$file/CopperAndCopperMinesInCyprusEN.jpg?OpenElement
11 Ορυκτός Πλούτος της Κύπρου (GR) Αύγουστος 2004 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/2BE69491FB1D5C69C22572F4003E09BD/$file/TheMineralResourcesOfCyprusGR.jpg?OpenElement
12 Ορυκτός Πλούτος της Κύπρου (EN) Αύγουστος 2004 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/637BDE5F46BB5E37C22572F4003E89CF/$file/TheMineralResourcesOfCyprusEN.jpg?OpenElement
13 Η Σημασία των Μικροζωνικών Μελετών στην Εκτίμηση του Σεισμικού Κινδύνου (GR) Αύγουστος 2004 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/941C33E9F18DBB41C22572F4003EBA4A/$file/TheSignificanceOfMicrozonationStudiesOnTheSeismicRiskAssessmentGR.jpg?OpenElement
14 Η Σημασία των Μικροζωνικών Μελετών στην Εκτίμηση του Σεισμικού Κινδύνου (EN) Αύγουστος 2004 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/2C397B790F81CE97C22572FA004C29CA/$file/TheSignificanceOfMicrozonationStudiesOnTheSeismicRiskAssessmentEN.jpg?OpenElement
15 Περιβαλλοντικά Προγράμματα και Έρευνες (GR) Σεπτέμβριος 2007 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/8F80A03172CF6E50C22573FE00430B04/$file/EnviromentalProgrammesAndResearch_GR.jpg?OpenElement
16 Περιβαλλοντικά Προγράμματα και Έρευνες (EN) Σεπτέμβριος 2007 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/45A1CDFFF26AB580C22573FE00438FD7/$file/EnviromentalProgrammesAndResearch_EN.jpg?OpenElement
17 Υπόγειοι Υδατικοί Πόροι της Κύπρου (GR) Σεπτέμβριος 2007 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/652898AE74C2D5C3C22573FE0043A457/$file/GroundwaterResourcesCyprus_GR.jpg?OpenElement
18 Υπόγειοι Υδατικοί Πόροι της Κύπρου (EN) Σεπτέμβριος 2007 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/5FD0F56A4A07B3C4C22573FE0043D1A2/$file/GroundwaterResourcesCyprus_EN.jpg?OpenElement
19 Οδηγία 2006/118/ΕΚ - Προστασία των Υπογειων Υδάτων από τη Ρύπανση και Υποβάθμιση (GR) Δεκέμβριος 2008 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/09410B29BCAC9684C225753F00437772/$file/odigia2006_118.jpg?OpenElement
20 Το Φαινόμενο Τσουνάμι (GR) Δεκέμβριος 2008 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/BC97C9F0EEF1B049C22575400042D206/$file/Tsunami.jpg?OpenElement
21 Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και οι Υπηρεσίες του (GR) Δεκέμβριος 2008 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/A063CB2ECB9D14EAC225754500376423/$file/GSD.jpg?OpenElement
22 Καρστικά Φαινόμενα και Προβλήματα στα Γυψούχα Πετρώματα της Κύπρου (GR) Δεκέμβριος 2008 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/1C12735C6A67FAE9C2257545003C53B3/$file/KarsticPhenomena_GR.pdf?OpenElement
23 Καρστικά Φαινόμενα και Προβλήματα στα Γυψούχα Πετρώματα της Κύπρου (EN) Δεκέμβριος 2008 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/921E654882C64041C2257545003CF784/$file/KarsticPhenomena_EN.pdf?OpenElement
24 Δυνητικές Πηγές Ρύπανσης του Εδάφους στην Κύπρο (GR) Δεκέμβριος 2008 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/288C1AA3C5B741B4C22575450041EDA2/$file/PotentialSourcesOfSoilContaminationInCyprusGR.jpg?OpenElement
25 Δυνητικές Πηγές Ρύπανσης του Εδάφους στην Κύπρο (EN) Δεκέμβριος 2008 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/4B883C4236C10E1EC225754500422E3F/$file/PotentialSourcesOfSoilContaminationInCyprusEN.jpg?OpenElement
26 Εφαρμογές Γεωφυσικών Μεθόδων στην Κύπρο (GR) Δεκέμβριος 2008 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/99C9B8FC7A204C1FC2257547002D486C/$file/ApplicationsOfGeophysicalMethodInCyprus_GR.jpg?OpenElement
27 Εφαρμογές Γεωφυσικών Μεθόδων στην Κύπρο (ΕΝ) Δεκέμβριος 2008 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/3AAD01DBE7DF07D9C2257547002D7E33/$file/ApplicationsOfGeophysicalMethodInCyprus_EN.jpg?OpenElement
28 Ο Δομικός και Διακοσμιτικός Λίθος της Κύπρου (GR) Δεκέμβριος 2008 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/AA723FAE9B5EF0EEC225754B004337B6/$file/TheBuildingAndDecorativeStonesOfCyprus_GR.pdf?OpenElement
29 Ο Δομικός και Διακοσμιτικός Λίθος της Κύπρου (EN) Δεκέμβριος 2008 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/D9053DF7F14AE5FAC225754B0043AA5F/$file/TheBuildingAndDecorativeStonesOfCyprus_EN.pdf?OpenElement
30 Ορυκτά και Πετρώματα στην Καθημερινη Ζωή του Ανθρώπου (GR) Οκτώβριος 2009 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/CF8FD980B2F35095C22576A400344D13/$file/MineralsAndRocksInTheDailyLivesOfHumans_ GR.pdf?OpenElement
31 Ορυκτά και Πετρώματα στην Καθημερινη Ζωή του Ανθρώπου (EN) Οκτώβριος 2009 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/1CCD963FDFB85485C22576A40034B76C/$file/MineralsAndRocksInTheDailyLivesOfHumans_ EN.pdf?OpenElement
32 Προστασία των νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης (GR) Νοέμβριος 2010 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/6D8D29F9BAF07767C22577F2002F02BF/$file/Nitro pollution.pdf?OpenElement
33 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παρακολούθησης Μικρομετακινήσεων-Terrafirma Δεκέμβριος 2010 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/4A5C63CE727B1D7EC22577F30021105B/$file/TerrafirmaTriptixo.pdf?OpenElement
34 Γεωμορφές (GR) Σεπτέμβριος 2011 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/0BEDE1685A070FA9C22579A500406842/$file/GeomorphoGR.pdf?OpenElement
35 Γεωμορφές (EN) Σεπτέμβριος 2011 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/F5E7BEA76EB8B837C22579A50040CE41/$file/GeomorphoEN.pdf?OpenElement
36 Η Σεισμικότητα της Κύπρου (GR) Οκτώβριος 2012 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/95F7320738EFF3ACC2257AFE002E577B/$file/seismology_GR.pdf?OpenElement
37 Η Σεισμικότητα της Κύπρου (EN) Οκτώβριος 2012 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/C1B2B8E27B23BE9AC2257AFE002E8263/$file/seismology_EN.pdf?OpenElement
38 Κατολισθήσεις στην Κύπρο και οι Συνέπειες τους στο Δομημένο Περιβάλλον (GR) Οκτώβριος 2013 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/EF0CE1DD4711B20AC2257E030024BDC6/$file/katolisthiseis.pdf?OpenElement
39 Κατολισθήσεις στην Κύπρο και οι Συνέπειες τους στο Δομημένο Περιβάλλον (EN) Οκτώβριος 2013 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/37D548E2753F5212C2257E0300251284/$file/landslidesCyprus.pdf?OpenElement
40 Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Χημείου ΤΓΕ Ιούνιος 2014 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/9170FE3D7ECEE866C2257E6C001CC2C4/$file/Πιστοποιητικό Διαπίστευσης (downloadable).pdf?OpenElement
41 ΟΕ17-2 Οδηγίες Δειγματοληψίας Ιούνιος 2014 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/A70CF3D3758C9CCEC2257E6C001D1B8A/$file/OE 17-2.pdf?OpenElement
42 Υπόγειοι Υδάτινοι Πόροι της Κύπρου Δεκέμβριος 2016 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/12EAD79BD115D373C22580E5002D9662/$file/ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ_low.pdf?OpenElement
43 Η Γεωλογία της Κύπρου (EN) Σεπτέμβριος 2017 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/2F7369F2DBCEF1DEC225819C0034B070/$file/GEOLOGY OF CYPRUS WEB.pdf?OpenElement
44 Η Γεωλογία της Κύπρου (GR) Σεπτέμβριος 2017 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/17F7AF793064D983C225819C0034C8F7/$file/Η ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ WEB.pdf?OpenElement
45 To Φαινόμενο Τσουνάμι (GR) Οκτώβριος 2017 http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/All/F0ADED18B80CCD39C22581BD00315C23/$file/Tunami 2017 www.pdf?OpenElement
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 7c21636f-44ee-4dd9-8694-4efd3f59befb
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.783447265625 34.317919744957, 31.783447265625 35.739267185608, 34.903564453125 35.739267185608, 34.903564453125 34.317919744957))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Συλβάνα Πηλείδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας director@gsd.moa.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

197