Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Επαγγελματικές Κατηγορίες και Ποσά Ασφαλιστέων Αποδοχών Αυτοτελώς Εργαζομένων

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Επαγγελματικές κατηγορίες και ποσά ασφαλιστέων αποδοχών αυτοτελώς εργαζομένων. Τα δεδομένα είναι ετήσια και αφορούν την περίοδο από το 2012 και μετά. Σε αυτά περιλαμβάνονται, για κάθε επαγγελματική κατηγορία, ο συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών και το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών (πάνω στο οποίο υπολογίζονται οι εισφορές) σε ευρώ.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year Profession Code Professional Category Description Period Valid From Valid To Value
2012 1 Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Ειδικοί σε θέματα Υγείας (διπλωματούχοι) Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών <= 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 2.20
2012 1 Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Ειδικοί σε θέματα Υγείας (διπλωματούχοι) Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € <= 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 375.94
2012 1 Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Ειδικοί σε θέματα Υγείας (διπλωματούχοι) Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών > 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 4.45
2012 1 Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Ειδικοί σε θέματα Υγείας (διπλωματούχοι) Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € > 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 760.42
2012 2 Λογιστές, Οικονομολόγοι, Δικηγόροι και άλλοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών <= 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 2.20
2012 2 Λογιστές, Οικονομολόγοι, Δικηγόροι και άλλοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € <= 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 375.94
2012 2 Λογιστές, Οικονομολόγοι, Δικηγόροι και άλλοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών > 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 4.45
2012 2 Λογιστές, Οικονομολόγοι, Δικηγόροι και άλλοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € > 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 760.42
2012 3 Διευθυντές (Επιχειρηματίες), Κτηματομεσίτες, Χονδρέμποροι Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών <= 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 4.45
2012 3 Διευθυντές (Επιχειρηματίες), Κτηματομεσίτες, Χονδρέμποροι Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € <= 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 760.42
2012 3 Διευθυντές (Επιχειρηματίες), Κτηματομεσίτες, Χονδρέμποροι Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών > 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 4.45
2012 3 Διευθυντές (Επιχειρηματίες), Κτηματομεσίτες, Χονδρέμποροι Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € > 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 760.42
2012 4 Καθηγητές/Δάσκαλοι ( Πανεπιστημίου, Μέσης Εκπαίδευσης, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Ηλικίας, Βοηθοί Δάσκαλοι, Ειδικοί Δάσκαλοι) Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών <= 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 2.15
2012 4 Καθηγητές/Δάσκαλοι ( Πανεπιστημίου, Μέσης Εκπαίδευσης, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Ηλικίας, Βοηθοί Δάσκαλοι, Ειδικοί Δάσκαλοι) Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € <= 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 367.39
2012 4 Καθηγητές/Δάσκαλοι ( Πανεπιστημίου, Μέσης Εκπαίδευσης, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Ηλικίας, Βοηθοί Δάσκαλοι, Ειδικοί Δάσκαλοι) Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών > 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 4.30
2012 4 Καθηγητές/Δάσκαλοι ( Πανεπιστημίου, Μέσης Εκπαίδευσης, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Ηλικίας, Βοηθοί Δάσκαλοι, Ειδικοί Δάσκαλοι) Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € > 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 734.78
2012 5 Οικοδόμοι και πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα συναφές προς την οικοδομική βιομηχανία. Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών <= 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 2.70
2012 5 Οικοδόμοι και πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα συναφές προς την οικοδομική βιομηχανία. Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € <= 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 461.38
2012 5 Οικοδόμοι και πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα συναφές προς την οικοδομική βιομηχανία. Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών > 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 2.70
2012 5 Οικοδόμοι και πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα συναφές προς την οικοδομική βιομηχανία. Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € > 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 461.38
2012 6 Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Πτηνοτρόφοι, Αλιείς και Ασχολούμενοι με Παρόμοια Επαγγέλματα Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών <= 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 1.50
2012 6 Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Πτηνοτρόφοι, Αλιείς και Ασχολούμενοι με Παρόμοια Επαγγέλματα Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € <= 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 256.32
2012 6 Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Πτηνοτρόφοι, Αλιείς και Ασχολούμενοι με Παρόμοια Επαγγέλματα Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών > 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 1.50
2012 6 Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Πτηνοτρόφοι, Αλιείς και Ασχολούμενοι με Παρόμοια Επαγγέλματα Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € > 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 256.32
2012 7 Οδηγοί, Χειριστές Εκσκαφέων και Ασχολούμενοι με Παρόμοια Επαγγέλματα Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών <= 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 2.15
2012 7 Οδηγοί, Χειριστές Εκσκαφέων και Ασχολούμενοι με Παρόμοια Επαγγέλματα Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € <= 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 367.39
2012 7 Οδηγοί, Χειριστές Εκσκαφέων και Ασχολούμενοι με Παρόμοια Επαγγέλματα Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών > 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 2.15
2012 7 Οδηγοί, Χειριστές Εκσκαφέων και Ασχολούμενοι με Παρόμοια Επαγγέλματα Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € > 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 367.39
2012 8 Τεχνικοί Βοηθοί, Συνεργάτες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Χειριστές Μηχανημάτων όχι συναφή με την Οικοδομική Βιομηχανία και Συναρμολογητές προϊόντων από Μέταλλο, Ελαστικό, Πλαστικό, Ξύλο και παρόμοια υλικά Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών <= 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 2.15
2012 8 Τεχνικοί Βοηθοί, Συνεργάτες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Χειριστές Μηχανημάτων όχι συναφή με την Οικοδομική Βιομηχανία και Συναρμολογητές προϊόντων από Μέταλλο, Ελαστικό, Πλαστικό, Ξύλο και παρόμοια υλικά Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € <= 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 367.39
2012 8 Τεχνικοί Βοηθοί, Συνεργάτες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Χειριστές Μηχανημάτων όχι συναφή με την Οικοδομική Βιομηχανία και Συναρμολογητές προϊόντων από Μέταλλο, Ελαστικό, Πλαστικό, Ξύλο και παρόμοια υλικά Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών > 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 2.15
2012 8 Τεχνικοί Βοηθοί, Συνεργάτες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Χειριστές Μηχανημάτων όχι συναφή με την Οικοδομική Βιομηχανία και Συναρμολογητές προϊόντων από Μέταλλο, Ελαστικό, Πλαστικό, Ξύλο και παρόμοια υλικά Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € > 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 367.39
2012 9 Γραφείς, Δακτυλογράφοι, Ταμίες, Ιδιαίτερες Γραμματείς Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών <= 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 2.15
2012 9 Γραφείς, Δακτυλογράφοι, Ταμίες, Ιδιαίτερες Γραμματείς Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € <= 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 367.39
2012 9 Γραφείς, Δακτυλογράφοι, Ταμίες, Ιδιαίτερες Γραμματείς Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών > 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 2.15
2012 9 Γραφείς, Δακτυλογράφοι, Ταμίες, Ιδιαίτερες Γραμματείς Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € > 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 367.39
2012 10 Τεχνίτες που δεν υπάγονται σε άλλη επαγγελματική κατηγορία Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών <= 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 2.15
2012 10 Τεχνίτες που δεν υπάγονται σε άλλη επαγγελματική κατηγορία Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € <= 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 367.39
2012 10 Τεχνίτες που δεν υπάγονται σε άλλη επαγγελματική κατηγορία Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών > 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 2.15
2012 10 Τεχνίτες που δεν υπάγονται σε άλλη επαγγελματική κατηγορία Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € > 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 367.39
2012 11 Καταστηματάρχες. (Περιλαμβάνονται τα περίπτερα, κομμωτήρια, αισθητικοί) Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών <= 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 2.05
2012 11 Καταστηματάρχες. (Περιλαμβάνονται τα περίπτερα, κομμωτήρια, αισθητικοί) Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € <= 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 350.30
2012 11 Καταστηματάρχες. (Περιλαμβάνονται τα περίπτερα, κομμωτήρια, αισθητικοί) Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών > 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 2.05
2012 11 Καταστηματάρχες. (Περιλαμβάνονται τα περίπτερα, κομμωτήρια, αισθητικοί) Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € > 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 350.30
2012 12 Κρεοπώλες, Αρτοποιοί, Ζαχαροπλάστες, Παρασκευαστές / Συντηρητές προϊόντων από Κρέας, Γάλα, Φρούτα, Καπνό και Ασχολούμενοι με Παρόμοια Επαγγέλματα Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών <= 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 1.65
2012 12 Κρεοπώλες, Αρτοποιοί, Ζαχαροπλάστες, Παρασκευαστές / Συντηρητές προϊόντων από Κρέας, Γάλα, Φρούτα, Καπνό και Ασχολούμενοι με Παρόμοια Επαγγέλματα Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € <= 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 281.95
2012 12 Κρεοπώλες, Αρτοποιοί, Ζαχαροπλάστες, Παρασκευαστές / Συντηρητές προϊόντων από Κρέας, Γάλα, Φρούτα, Καπνό και Ασχολούμενοι με Παρόμοια Επαγγέλματα Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών > 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 1.65
2012 12 Κρεοπώλες, Αρτοποιοί, Ζαχαροπλάστες, Παρασκευαστές / Συντηρητές προϊόντων από Κρέας, Γάλα, Φρούτα, Καπνό και Ασχολούμενοι με Παρόμοια Επαγγέλματα Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € > 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 281.95
2012 13 Πλανοδιοπώλες, Διανομείς Ταχυδρομείου, Εργάτες Συλλογής Σκυβάλων, Εργάτες Μεταλλείων / Λατομείων / Ειδών από πέτρα, Ναύτες, Ειδικοί για υποβρύχιες κατασκευές, Εγκαταστάτες ανυψωτικού εξοπλισμού και Συρματόσχοινων και Οδοκαθαριστές, Υπεύθυνοι για παροχή Υπηρεσιών και Πωλητές Συντελεστής καθορισμού κατώτατου ποσού ασφαλιστέων αποδοχών <= 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 1.50
2012 13 Πλανοδιοπώλες, Διανομείς Ταχυδρομείου, Εργάτες Συλλογής Σκυβάλων, Εργάτες Μεταλλείων / Λατομείων / Ειδών από πέτρα, Ναύτες, Ειδικοί για υποβρύχιες κατασκευές, Εγκαταστάτες ανυψωτικού εξοπλισμού και Συρματόσχοινων και Οδοκαθαριστές, Υπεύθυνοι για παροχή Υπηρεσιών και Πωλητές Κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών Ευρώ € <= 10 έτη 2/1/2012 6/1/2013 256.32
Έτος Βασικές Ασφαλιστέες Αποδοχές (€) Ανώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών (€) Σημειώσεις
2012 170.88 1025 Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών είναι το γινόμενο των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών επί τον συντελεστή.
2013 174.38 1046 Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών είναι το γινόμενο των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών επί τον συντελεστή.
2014 174.38 1046 Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών είναι το γινόμενο των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών επί τον συντελεστή.
2015 174.38 1046 Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών είναι το γινόμενο των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών επί τον συντελεστή.
2016 174.38 1046 Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών είναι το γινόμενο των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών επί τον συντελεστή.
2017 174.38 1046 Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών είναι το γινόμενο των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών επί τον συντελεστή.
2018 174.38 1046 Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών είναι το γινόμενο των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών επί τον συντελεστή.
2019 175.11 1051 Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών είναι το γινόμενο των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών επί τον συντελεστή.
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό d31f98ce-3ada-46e8-83a9-165a5a42079a
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.909790039063 34.394162127477, 31.909790039063 35.832009993904, 34.876098632813 35.832009993904, 34.876098632813 34.394162127477))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας schristou@cystat.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

2360