Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιο Γραφείο για την ερμηνεία και την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα δημοσιότητας και μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Κάλυψη Δεδομένων

Επίσημα Ανακοινωθέντα Κυπριακής Δημοκρατίας

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Export της βάσης δεδομένων στην οποία έχουν καταχωρηθεί όλα τα ψηφιοποιημένα επίσημα ανακοινωθέντα της Κυπριακής Δημοκρατίας Περιλαμβάνει: (α) Α/Α (s_id) (β) Τίτλο (title) (γ) Ημερομηνία (date) (δ) Απευθείας σύνδεσμο για την ιστοσελίδα (URL)

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
s_id url dt title
267559 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267559 17/3/1959 Following telegram pf 17th March from Governor, Cyprus, addressed Sooer, repeated immediate to Athens A193 and Ankara M218
267561 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267561 19/3/1959 Following telegram of 19th March from Governor Cyprus addressed Secretary of State repeated Priority to Athens A201 and Ankara M227
267562 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267562 19/3/1959 Following telegram of 19th March from Governor Cyprus addressed Secretary of State repeated Priority to Athens A.200 and Ankara M.226
267563 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267563 24/3/1959 Following telegram of 24th March from Governor Cyprus addressed Secretary of State repeated Priority to Athens A.209 and Ankara M.239
267566 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267566 24/3/1959 Meeting of the Transitional Committee
267568 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267568 24/3/1959 Dr. Kucuk un Nutku
267569 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267569 27/3/1959 Following telegram of 27th March from Governor Cyprus addressed Secretary of State repeated Priority to Athens A.220 and Ankara M.252
267588 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267588 5/4/1959 NULL
267590 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267590 5/4/1959 Συνάντηση της Α.Μ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και του Δρ. Κουτσιούκ
267570 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267570 6/4/1959 Ομιλία του Δρ. Κουτσουκ κατά την Πρώτη Συνεδρίαν της Μεταβατικής Επιτροπής την 6ην Απριλίου 1959
267572 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267572 6/4/1959 Translation in English of the Speech Delivered by Dr. Kutchuk at the First Full Meeting of the Transitional Committee held on Monday, 6th April, 1959
267573 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267573 6/4/1959 NULL
267575 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267575 6/4/1959 Ομιλία του Αρχιεπισκόπου κατά την Συνεδρίαν της Μεταβατικής Επιτροπής την 6ην Απριλίου, 1959.
267577 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267577 6/4/1959 Transitional Committee Meeting of 6th April, 1959.
267579 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267579 6/4/1959 NULL
267581 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267581 6/4/1959 Ομιλία του Κυβερνήτου, Σερ Γιου Φουτ, κατα την Συνεδρίαν της Μεταβατικής Επιτροπής την 6ην Απριλίου, 1959
267583 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267583 6/4/1959 Speech by the Governor, Sir Hugh Foot, at the Meeting of the Transitional Committee on the 6th of April 1959.
267584 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267584 7/4/1959 First Meeting of the Joint Council
267585 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267585 7/4/1959 NULL
267586 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267586 7/4/1959 Πρώτη Συνεδρίαν του Μικτού Συμβουλίου
267587 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267587 7/4/1959 First Meeting of the Joint Council
267591 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267591 15/4/1959 Archbishop Makarios and Dr. Kutchuk meet
267592 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267592 15/4/1959 Duties of the Ministers in the Transitional Period
267593 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267593 15/4/1959 NULL
267595 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267595 15/4/1959 NULL
267596 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267596 21/4/1959 NULL
267597 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267597 21/4/1959 Καθήκοντα των Υπουργών κατά την Μεταβατική Περίοδον
267599 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267599 21/4/1959 Duties of the Ministers in the Transitional Period
267601 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267601 21/4/1959 Slogans
267602 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267602 21/4/1959 Parolalar
267603 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267603 21/4/1959 Συνθήματα
267604 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267604 21/4/1959 Slogans
267629 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267629 21/4/1959 Duties of the Ministers in the Transitional Period
267607 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267607 1/5/1959 Ministerial Offices
267605 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267605 5/5/1959 The New Ministries
267606 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267606 5/5/1959 The New Ministries
267608 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267608 5/5/1959 NULL
267609 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267609 5/5/1959 The New Ministries
267610 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267610 7/5/1959 NULL
267613 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267613 7/5/1959 Κατανομή Αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων
267617 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267617 7/5/1959 Distribution of Subjects amongst the Ministries
267621 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267621 12/5/1959 NULL
267622 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267622 12/5/1959 Προσωπικόν δια τα Υπουργεία
267623 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267623 12/5/1959 Ministerial Staff
267624 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267624 13/5/1959 Note to Editors and Heads of Departments
267625 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267625 13/5/1959 Distribution of Subjects amongst the Ministries
267634 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267634 18/5/1959 Record of a visit to Peristerona village on Monday the 18th May, 1959.
267631 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267631 24/5/1959 Conduct of Govt. business and relationship between Provisional Ministers and Govt. Departments during the second stage of the transitional period.
267636 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267636 2/6/1959 Administrative Secretary's Office
267633 http://www.piopressreleases.com.cy/easyconsole.cfm/page/document_viewer/s_id/267633 5/6/1959 The following office telephone list of members of the Transitional Committee and Administrative Officers are circulated for information
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό 49acf16d-a718-4ab3-839e-2e02a41fe889
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((32.063598632813 34.430416670706, 32.063598632813 35.796373910504, 34.920043945313 35.796373910504, 34.920043945313 34.430416670706))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Ιωάννης Σούλος
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας isoulos@pio.moi.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

583