Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιο Υπουργείο για θέματα τοπικής αυτοδιοιήκησης, μετανάστευσης, πολεοδομίας, κτηματολογίου και στεγαστικής πολιτικής.

Κάλυψη Δεδομένων

Επίσημα Αποτελέσματα Δημοψηφίσματος 24ης Απριλίου 2004

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

1 votes with an average rating of 100.

Επίσημα Αποτελέσματα Δημοψηφίσματος της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας της 24ης Απριλίου 2004 ανά επαρχία, δήμο/κοινότητα, εκλογικό κέντρο και κάλπη.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DISTRICT TOWN BALLOT_BOX ELECTION_CENTRE CENTRE YES/NO VOTES
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 013 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α ΝΑΙ 128
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 013 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α ΟΧΙ 271
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 014 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Β ΝΑΙ 136
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 014 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Β ΟΧΙ 288
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Γ ΝΑΙ 83
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Γ ΟΧΙ 309
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 016 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Δ ΝΑΙ 171
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 016 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Δ ΟΧΙ 265
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΥΓΟΡΟΥ 027 Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α ΝΑΙ 98
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΥΓΟΡΟΥ 027 Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α ΟΧΙ 331
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΥΓΟΡΟΥ 028 Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Β ΝΑΙ 74
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΥΓΟΡΟΥ 028 Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Β ΟΧΙ 343
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΥΓΟΡΟΥ 029 Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Γ ΝΑΙ 93
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΥΓΟΡΟΥ 029 Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Γ ΟΧΙ 354
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΥΓΟΡΟΥ 030 Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Δ ΝΑΙ 56
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΥΓΟΡΟΥ 030 Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Δ ΟΧΙ 382
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΥΓΟΡΟΥ 031 Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Ε ΝΑΙ 95
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΥΓΟΡΟΥ 031 Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Ε ΟΧΙ 262
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΥΓΟΡΟΥ 032 Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ ΝΑΙ 88
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΥΓΟΡΟΥ 032 Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ ΟΧΙ 288
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΕΡΙΤΟΥ 048 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΕΡΙΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α ΝΑΙ 188
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΕΡΙΤΟΥ 048 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΕΡΙΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α ΟΧΙ 266
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΕΡΙΤΟΥ 049 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΕΡΙΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Β ΝΑΙ 148
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΕΡΙΤΟΥ 049 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΕΡΙΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Β ΟΧΙ 291
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΕΡΙΤΟΥ 050 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΕΡΙΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Γ ΝΑΙ 128
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΕΡΙΤΟΥ 050 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΕΡΙΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Γ ΟΧΙ 257
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΝΑ 024 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α ΝΑΙ 191
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΝΑ 024 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α ΟΧΙ 265
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΝΑ 025 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Β ΝΑΙ 166
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΝΑ 025 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Β ΟΧΙ 266
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΝΑ 026 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Γ ΝΑΙ 136
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΑΧΝΑ 026 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Γ ΟΧΙ 285
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑ 017 Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α ΝΑΙ 302
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑ 017 Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α ΟΧΙ 182
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑ 018 Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Β ΝΑΙ 289
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑ 018 Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Β ΟΧΙ 171
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑ 019 Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Γ ΝΑΙ 299
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑ 019 Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Γ ΟΧΙ 183
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑ 020 Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Δ ΝΑΙ 274
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑ 020 Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Δ ΟΧΙ 198
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑ 021 Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Ε ΝΑΙ 217
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑ 021 Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Ε ΟΧΙ 237
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑ 022 Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ ΝΑΙ 193
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑ 022 Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ ΟΧΙ 144
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑ 023 Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Ζ ΝΑΙ 156
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑ 023 Α ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Ζ ΟΧΙ 156
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙ 033 Β ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α ΝΑΙ 153
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙ 033 Β ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α ΟΧΙ 313
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙ 034 Β ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Β ΝΑΙ 148
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙ 034 Β ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Β ΟΧΙ 318
Field Value
Organization Υπουργείο Εσωτερικών
Modified
Release Date
Frequency
Ακανόνιστα
Identified
5db2f599-c501-4206-a8fc-ad52e560c543
Spatial
POLYGON ((33.933752775192 35.115801463238, 33.882254362106 35.090522396913, 33.837622404099 35.06804553538, 33.786123991013 35.051183825995, 33.741492033005 35.045562482396, 33.700293302536 35.039940751942, 33.714026212692 35.070855481702, 33.676260709763 35.039940751942, 33.641928434372 35.037129741653, 33.607596158981 35.05680478271, 33.590430021286 35.039940751942, 33.562964200974 35.059615115977, 33.528631925583 35.079284740187, 33.483999967575 35.05680478271, 33.490866422653 35.028696130576, 33.470267057419 35.009014320626, 33.453100919724 35.028696130576, 33.463400602341 35.048373202554, 33.470267057419 35.079284740187, 33.459967374802 35.115801463238, 33.439368009567 35.152301827168, 33.408468961716 35.183173967414, 33.367270231247 35.191591607714, 33.350104093552 35.169142629339, 33.315771818161 35.169142629339, 33.260840177536 35.166336071118, 33.212774991989 35.183173967414, 33.17157626152 35.197202883463, 33.123511075974 35.183173967414, 33.109778165817 35.163529416036, 33.065146207809 35.174755455185, 33.020514249802 35.163529416036, 32.986181974411 35.129842001149, 32.955282926559 35.110184570453, 32.920950651169 35.110184570453, 32.876318693161 35.110184570453, 32.845419645309 35.088274989425, 32.804220914841 35.102320270113, 32.783621549606 35.127595677724, 32.766455411911 35.124787686311, 32.749289274216 35.144441592995, 32.718390226364 35.144441592995, 32.711523771286 35.178122964702, 32.684945762157 35.178815742328, 32.670354545116 35.185830879309, 32.650613486767 35.190741114911, 32.633447349072 35.187233834044, 32.623147666454 35.190039670848, 32.605123221874 35.178114195328, 32.588815391064 35.175307946781, 32.578515708447 35.168993533369, 32.565641105175 35.164783651996, 32.554483115673 35.176009517999, 32.549333274364 35.169695159076, 32.541608512402 35.159871848285, 32.536458671093 35.154257995133, 32.526158988476 35.140923541381, 32.517575919628 35.132500655445, 32.51242607832 35.121970822659, 32.501268088818 35.108631080196, 32.49268501997 35.094586886754, 32.481527030468 35.08124266206, 32.473802268505 35.066491242266, 32.453202903271 35.055250275573, 32.433461844921 35.04892655169, 32.412004172802 35.041196890901, 32.399987876415 35.038385923827, 32.383680045605 35.040494158199, 32.354497611523 35.048223885478, 32.340764701366 35.057358074719, 32.332181632519 35.067193751294, 32.318448722363 35.072111145189, 32.304715812206 35.086159209376, 32.296132743359 35.098098161944, 32.288407981396 35.103013693167, 32.277249991894 35.097395919003, 32.270383536816 35.086861549088, 32.267808616161 35.073516060455, 32.272100150585 35.052439792076, 32.294864058495 35.010508195535, 32.305163741112 34.990822008242, 32.31031358242 34.971131085254, 32.305163741112 34.958470134576, 32.31203019619 34.940178641091, 32.329196333885 34.921883066912, 32.322329878807 34.906399009874, 32.319426387548 34.902030394034, 32.32157215476 34.893934862191, 32.326721996069 34.88759867203, 32.332730144262 34.881614043769, 32.340025752783 34.875628979697, 32.344317287207 34.866474509397, 32.347321361303 34.858023324495, 32.352900356054 34.855910392587, 32.356762737036 34.858727623071, 32.363200038672 34.856614709253, 32.367319911718 34.853938273843, 32.368607372046 34.849359958793, 32.373757213354 34.849359958793, 32.378907054663 34.848303388374, 32.384486049414 34.844429180771, 32.388348430395 34.839145876486, 32.390494197607 34.83174868078, 32.386202663183 34.824703114607, 32.391352504492 34.819066227681, 32.395644038916 34.809905463736, 32.395214885473 34.798629279228, 32.393927425146 34.790523568813, 32.400879710913 34.780866160744, 32.403025478125 34.774521262696, 32.42017686367 34.742088572823, 32.49399125576 34.711049863298, 32.542056441307 34.706816409096, 32.583255171776 34.681411134461, 32.63990342617 34.657410104523, 32.708567976952 34.646113096302, 32.770366072655 34.64893749269, 32.813281416893 34.66588185028, 32.857913374901 34.672940976758, 32.881945967674 34.651761792859, 32.921428084373 34.630577196398, 32.919711470604 34.603735606545, 32.936877608299 34.582538747217, 32.926577925682 34.569818035871, 32.938594222069 34.568404503345, 32.981509566307 34.572645028834, 33.003825545311 34.572645028834, 33.033007979393 34.564163761592, 33.024424910545 34.582538747217, 33.015841841698 34.600909671129, 32.998675704002 34.63340212193, 33.022708296776 34.654585996804, 33.053607344627 34.671529199585, 33.098239302635 34.694114746583, 33.146304488182 34.705405209548, 33.18921983242 34.709638735971, 33.257884383202 34.705405209548, 33.287066817284 34.720927080471, 33.319682478905 34.723748925827, 33.357447981834 34.732213883997, 33.371180891991 34.735035344074, 33.439845442772 34.763244646193, 33.48447740078 34.780165602215, 33.52052628994 34.794263748336, 33.554858565331 34.809768925417, 33.582324385643 34.828089465084, 33.596057295799 34.81963433767, 33.611506819725 34.829498568599, 33.621806502342 34.856266953653, 33.640689253807 34.871760460113, 33.638972640038 34.890067204216, 33.632106184959 34.918223462477, 33.647555708885 34.944962964259, 33.647555708885 34.944962964259, 33.674230277538 34.965688874673, 33.692254722118 34.973425673117, 33.710279166698 34.97975523742, 33.740319907665 34.97975523742, 33.760060966015 34.980458492145, 33.790960013866 34.9762388732, 33.819284141064 34.967095619647, 33.839883506298 34.955137517484, 33.861341178417 34.945991909055, 33.881082236767 34.945991909055, 33.899964988232 34.955137517484, 33.903398215771 34.968502340468, 33.918847739697 34.980458492145, 33.935155570507 34.98327145065, 33.955754935741 34.986084312517, 33.972062766552 34.989600253949, 33.992662131786 34.986084312517, 34.012403190136 34.98327145065, 34.021844565868 34.977645437007, 34.046735465527 34.968502340468, 34.062184989452 34.961468494826, 34.07248467207 34.959358223387, 34.075917899609 34.964282105544, 34.079351127148 34.960061653238, 34.084500968456 34.953027083023, 34.08879250288 34.957247897606, 34.086217582226 34.963578711922, 34.080209434032 34.964282105544, 34.076776206493 34.976942158123, 34.07248467207 34.98327145065, 34.075059592724 34.988193895497, 34.066476523876 34.996631683782, 34.054460227489 35.010692731131, 34.040727317333 35.028968479532, 34.025277793407 35.042321250653, 34.012403190136 35.054969231576, 33.99867027998 35.061995041316))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος (ελεύθερες περιοχές)
Temporal Coverage
Language
Greek
License
Contact Name
Κώστας Γρηγοριάδης
Contact email
cgregoriades@moi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

286