Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιο Υπουργείο για θέματα τοπικής αυτοδιοιήκησης, μετανάστευσης, πολεοδομίας, κτηματολογίου και στεγαστικής πολιτικής.

Κάλυψη Δεδομένων

Επίσημα Αποτελέσματα Προεδρικών Εκλογών 2018 (Β' Γύρος)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Αποτελέσματα καταμέτρησης ψήφων για κάθε υποψήφιο ανά εκλογική περιφέρεια, ανα δήμο/κοινότητα, ανά εκλογικό κέντρο και παγκύπρια συγκεντρωτικά των Προεδρικών Εκλογών 2018 (Β΄Γύρος).

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
ELECTION_DISTRICT DISTRICT BALLOT_BOX ELECTION_CENTRE CENTRE CANDIDATE VOTES
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 001 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 249
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 001 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ 164
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 002 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Β ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 245
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 002 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Β ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ 91
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 003 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Γ ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 262
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 003 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Γ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ 78
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 004 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Δ ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 263
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 004 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Δ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ 81
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 005 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Ε ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 230
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 005 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Ε ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ 79
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 006 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 259
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 006 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ 104
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 007 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Ζ ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 247
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 007 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Ζ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ 76
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 008 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 236
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 008 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ 91
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 009 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Β ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 212
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 009 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Β ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ 89
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 010 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Γ ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 214
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 010 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Γ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ 111
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Δ ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 252
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Δ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ 67
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Ε ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 258
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Ε ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ 88
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 013 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 228
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 013 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ 98
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 014 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ Α ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 87
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 014 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ Α ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ 79
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 212
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ 229
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 016 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 242
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 016 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ 147
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 017 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Β ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 250
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 017 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Β ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ 163
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 018 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Γ ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 187
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 018 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Γ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ 169
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 019 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ Α ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 243
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 019 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ Α ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ 62
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 020 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ Β ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 275
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 020 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ Β ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ 84
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 021 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ Γ ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 238
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 021 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ Γ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ 83
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 022 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ Δ ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 258
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 022 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ Δ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ 69
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 023 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΓ . ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ) ΚΕΝΤΡΟ Ε ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 258
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 023 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΓ . ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ) ΚΕΝΤΡΟ Ε ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ 72
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 024 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΓ . ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ) ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 267
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 024 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΑΓ . ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ) ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ 90
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 025 TEXNIKH ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΟ Ζ ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 308
ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 025 TEXNIKH ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΟ Ζ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΣ 67
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπουργείο Εσωτερικών
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 9c5f183d-548e-45d4-8385-323677a03fee
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.805419921875 34.2816164982, 31.805419921875 35.757100028555, 34.903564453125 35.757100028555, 34.903564453125 34.2816164982))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Κώστας Γρηγοριάδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας cgregoriades@moi.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

694