Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κάλυψη Δεδομένων

Επιτόκια σε Κύπρο και Ευρωζώνη

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Επίτόκια στην Κύπρο και στην Ευρωζώνη από τον Νοέμβριο του 2007 και εντεύθεν. Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση και περιλαμβάνουν τα πιο κάτω:

Πίνακας 1α: Νέες Εργασίες

Καταθέσεις Από νοικοκυριά:

Μιας ημέρας Προθεσμίας έως 1 έτους

Μιας ημέρας Προθεσμίας άνω του 1 έτους και έως 2 ετών

Υπό Προειδοποίηση έως 3 μηνών

Υπό Προειδοποίηση άνω των 3 μηνών

Καταθέσεις Από μη-χρηματοδοτικές εταιρείες:

Μιας ημέρας Προθεσμίας: έως 1 έτους

Δάνεια Προς νοικοκυριά:

Τραπεζικές υπεραναλήψεις

Καταναλωτικά Για αγορά κατοικίας

Λοιπά δάνεια

Δάνεια Προς μη-χρηματοδοτικές εταιρείες:

Τραπεζικές υπεραναλήψεις

Λοιπά δάνεια έως ΕΥΡΩ 1 εκ.1

Λοιπά δάνεια άνω του ΕΥΡΩ 1 εκ.1

Πίνακας 1β: Υπόλοιπα

Καταθέσεις Από νοικοκυριά Προθεσμίας: έως 2 ετών

Καταθέσεις Από μη-χρηματοδοτικές εταιρείες Προθεσμίας: έως 2 ετών

Δάνεια Προς νοικοκυριά:

Για αγορά κατοικίας με διάρκεια: έως 1 έτους

Για αγορά κατοικίας με διάρκεια: άνω 1 έτους και έως 5 ετών

Για αγορά κατοικίας με διάρκεια: άνω των 5 ετών

Καταναλωτικά και άλλα με διάρκεια: έως 1 έτους

Καταναλωτικά και άλλα με διάρκεια: άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

Καταναλωτικά και άλλα με διάρκεια: άνω των 5 ετών

Δάνεια Προς μη-χρηματοδοτικές εταιρείες έως 1 έτους

Δάνεια Προς μη-χρηματοδοτικές εταιρείες άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

Δάνεια Προς μη-χρηματοδοτικές εταιρείες άνω των 5 ετών

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Month CY-HH-Bank overdrafts CY-HH-ConsumerCredit CY-HH-LendingForHousePurchase CY-HH-OtherLending CY-NFCs-BankOverdarfts CY-NFCs-OtherLoans-upto1mneuros CY-NFCs-OtherLoans-over1mneuros EA-HH-Bank overdrafts EA-HH-ConsumerCredit EA-HH-LendingForHousePurchase EA-HH-OtherLending EA-NFCs-BankOverdarfts EA-NFCs-OtherLoans-upto1mneuros EA-NFCs-OtherLoans-over1mneuros
Nov-07 7.18 6.66 5.70 6.47 6.91 6.59 6.27 10.50 8.34 5.29 5.59 6.50 5.96 5.08
Dec-07 6.87 6.68 5.61 6.28 6.30 6.51 6.23 10.45 8.01 5.32 5.67 6.61 6.08 5.35
Jan-08 6.61 6.42 5.50 6.15 6.38 6.31 5.71 10.45 8.08 5.32 5.59 6.61 6.06 5.12
Feb-08 6.60 6.58 5.48 6.19 6.38 6.56 5.50 10.45 8.50 5.26 5.55 6.55 5.99 5.04
Mar-08 6.65 6.48 5.47 6.46 6.51 6.63 5.87 10.52 8.38 5.21 5.65 6.56 5.99 5.19
Apr-08 6.83 6.68 5.53 6.53 6.83 6.90 6.56 10.54 8.29 5.24 5.83 6.54 6.04 5.30
May-08 6.84 6.71 5.55 6.44 6.80 6.96 6.57 10.58 8.66 5.34 5.99 6.56 6.08 5.26
Jun-08 7.05 7.01 5.84 6.90 7.12 7.05 6.35 10.63 8.57 5.48 6.04 6.67 6.18 5.35
Jul-08 7.33 7.58 6.21 7.22 7.42 7.22 6.93 10.66 8.77 5.67 6.08 6.74 6.25 5.44
Aug-08 7.37 7.78 6.37 7.30 7.34 7.33 7.13 10.78 8.78 5.77 6.03 6.76 6.28 5.44
Sep-08 7.43 7.76 6.41 7.18 7.45 7.43 5.32 10.80 8.71 5.80 6.24 6.91 6.39 5.61
Oct-08 7.44 7.73 6.45 7.22 7.43 7.48 6.52 10.83 8.76 5.84 6.37 6.89 6.43 5.59
Nov-08 7.31 7.70 6.35 7.13 7.16 7.05 6.88 10.79 8.80 5.63 5.84 6.66 6.16 4.86
Dec-08 7.43 7.84 6.47 7.25 7.19 7.26 5.93 10.46 8.08 5.10 5.00 6.24 5.71 4.29
Jan-09 7.63 7.94 6.69 6.98 7.18 7.20 5.37 10.15 8.18 4.38 4.43 5.65 5.10 3.52
Feb-09 7.68 7.94 6.89 7.47 7.35 7.66 6.97 10.16 7.94 3.98 4.07 5.38 4.75 3.11
Mar-09 7.60 7.90 6.79 7.20 7.29 7.56 7.21 9.96 7.37 3.69 3.84 5.08 4.40 2.85
Apr-09 7.55 7.72 6.63 7.27 7.22 7.25 7.04 9.73 7.32 3.38 3.55 4.72 4.10 2.54
May-09 7.54 7.55 6.43 7.02 7.23 7.14 6.35 9.64 7.73 3.22 3.61 4.64 4.00 2.48
Jun-09 7.48 7.65 6.10 7.03 7.21 7.13 4.65 9.56 7.15 3.14 3.54 4.55 3.91 2.57
Jul-09 7.44 7.49 6.05 6.56 7.16 6.95 3.97 9.33 7.56 3.03 3.35 4.34 3.72 2.37
Aug-09 7.47 7.23 5.88 6.65 7.08 6.36 3.99 9.28 7.84 3.00 3.23 4.23 3.65 2.30
Sep-09 7.31 7.15 5.48 6.50 7.08 6.76 4.19 9.27 7.60 2.81 3.13 4.25 3.62 2.06
Oct-09 7.30 7.19 5.51 6.49 7.03 6.26 4.69 9.17 7.25 2.77 3.21 4.18 3.57 2.14
Nov-09 7.23 7.16 5.19 5.62 6.95 6.04 5.72 9.09 6.89 2.71 3.17 4.11 3.53 2.23
Dec-09 7.18 7.00 5.01 6.27 6.69 6.00 5.47 9.01 6.35 2.71 3.08 4.06 3.46 2.19
Jan-10 7.13 6.87 4.73 5.59 6.69 5.39 4.62 8.95 6.69 2.71 3.13 4.05 3.47 2.01
Feb-10 7.12 6.87 4.52 5.94 6.67 5.93 4.39 9.03 6.62 2.68 3.16 4.03 3.45 1.94
Mar-10 7.25 6.99 4.43 5.79 6.61 5.95 4.61 8.83 6.27 2.63 3.05 3.98 3.43 1.99
Apr-10 7.25 6.70 4.33 5.93 6.55 5.79 4.96 8.78 6.70 2.62 3.06 3.98 3.42 2.00
May-10 7.21 6.82 4.38 6.05 6.53 5.98 5.27 8.79 6.62 2.58 3.09 3.97 3.41 1.96
Jun-10 7.01 6.84 4.63 6.22 6.52 6.19 4.97 8.74 5.25 2.55 3.08 3.73 3.39 2.16
Jul-10 6.99 6.81 4.82 6.23 6.54 6.24 6.01 8.65 5.48 2.63 3.17 3.72 3.42 2.24
Aug-10 7.02 6.96 4.80 6.33 6.57 6.44 6.27 8.64 5.41 2.82 3.40 3.77 3.46 2.27
Sep-10 7.01 6.82 4.96 6.08 6.57 6.43 5.77 8.70 5.53 2.75 3.36 3.81 3.50 2.25
Oct-10 7.18 6.54 4.88 5.99 6.66 6.34 5.68 8.63 5.44 2.72 3.38 3.84 3.55 2.31
Nov-10 7.18 6.77 5.11 6.43 6.73 6.56 6.54 8.54 5.18 2.78 3.57 3.87 3.58 2.41
Dec-10 7.23 6.79 5.16 6.31 6.67 6.64 6.18 8.55 5.08 2.77 3.44 3.88 3.57 2.58
Jan-11 7.16 6.75 4.97 6.19 6.67 6.69 6.38 8.61 5.00 2.90 3.41 4.02 3.66 2.45
Feb-11 7.15 6.78 4.98 6.09 6.70 6.48 5.76 8.67 5.29 2.94 3.62 4.03 3.71 2.61
Mar-11 7.11 6.76 5.07 6.28 6.72 6.73 6.19 8.67 5.18 2.99 3.61 4.03 3.74 2.62
Apr-11 7.12 6.64 4.91 6.47 6.75 6.60 6.62 8.80 4.93 3.10 3.74 4.15 3.84 2.79
May-11 7.15 6.62 5.16 6.30 6.92 6.75 6.57 8.68 5.21 3.22 3.89 4.18 3.90 2.74
Jun-11 7.42 6.74 5.38 6.88 7.08 7.10 6.97 8.72 5.12 3.25 3.95 4.29 3.99 2.92
Jul-11 7.44 6.84 5.47 6.63 7.14 7.00 6.00 8.76 5.03 3.31 3.88 4.30 4.03 2.98
Aug-11 7.43 6.99 5.50 6.54 7.12 7.00 6.83 8.81 5.27 3.46 3.97 4.37 4.09 2.89
Sep-11 7.45 6.98 5.62 6.48 7.20 7.04 5.54 8.88 5.60 3.40 3.84 4.42 4.14 2.91
Oct-11 7.45 7.00 5.54 6.60 7.24 7.13 5.99 8.90 5.41 3.41 3.85 4.48 4.21 3.04
Nov-11 7.42 6.97 5.43 6.51 7.23 7.52 6.08 8.85 5.38 3.43 4.15 4.47 4.23 2.90
Dec-11 7.48 6.93 5.73 6.80 7.21 7.39 6.53 8.81 5.20 3.48 3.85 4.50 4.29 3.15
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Month CY-HH- LendingForHousePurchaseWithMaturity-UpTo1Year CY-HH- LendingForHousePurchaseWithMmaturity-Over1YearAndUpTo5Years CY-HH- LendingForHousePurchaseWithMaturity-Over5Years CY-HH-CosnumerCreditAndOtherLoansWithMaturity-UpTo1Year CY-HH-CosnumerCreditAndOtherLoansWithMaturity-Over1YearAndUpTo5Years CY-HH-CosnumerCreditAndOtherLoansWithMaturity-Over5Years CY-NFCs-UpTo1Year CY-NFCs- Over1YearAndUpTo5Years CY-NFCs-Over5Years EA-HH- LendingForHousePurchaseWithMaturity-UpTo1Year EA-HH- LendingForHousePurchaseWithMmaturity-Over1YearAndUpTo5Years EA-HH- LendingForHousePurchaseWithMaturity-Over5Years EA-HH-CosnumerCreditAndOtherLoansWithMaturity-UpTo1Year EA-HH-CosnumerCreditAndOtherLoansWithMaturity-Over1YearAndUpTo5Years EA-HH-CosnumerCreditAndOtherLoansWithMaturity-Over5Years EA-NFCs-UpTo1Year EA-NFCs- Over1YearAndUpTo5Years EA-NFCs-Over5Years
Nov-07 6.49 7.26 5.83 7.85 7.53 6.53 7.04 6.71 6.40 5.49 4.72 4.99 8.84 7.09 6.20 5.96 5.49 5.22
Dec-07 6.24 6.89 5.55 7.56 7.23 6.32 6.43 6.34 6.12 5.54 4.75 5.01 8.95 7.10 6.20 6.08 5.57 5.28
Jan-08 6.15 6.83 5.46 7.68 7.24 6.19 6.47 6.37 6.03 5.62 4.76 5.01 8.98 7.13 6.22 6.06 5.55 5.28
Feb-08 6.16 6.81 5.45 7.65 7.23 6.18 6.53 6.35 5.99 5.60 4.82 5.03 9.03 7.18 6.25 5.99 5.54 5.30
Mar-08 6.13 6.78 5.44 7.67 7.61 6.22 6.63 6.44 6.06 5.61 4.80 5.02 9.04 7.16 6.24 5.99 5.53 5.27
Apr-08 6.11 6.79 5.45 7.83 7.63 6.27 6.91 6.46 6.09 5.60 4.85 5.03 9.05 7.19 6.26 6.04 5.56 5.29
May-08 6.12 6.77 5.49 7.79 7.63 6.28 6.91 6.47 6.09 5.62 4.85 5.05 9.06 7.19 6.24 6.08 5.59 5.32
Jun-08 6.13 6.79 5.62 8.01 7.76 6.38 7.20 6.55 6.19 5.68 4.89 5.07 9.10 7.26 6.33 6.18 5.68 5.39
Jul-08 6.28 7.05 5.82 8.26 7.98 6.65 7.44 6.77 6.36 5.72 4.93 5.11 9.19 7.32 6.36 6.25 5.74 5.44
Aug-08 6.35 7.13 5.82 8.30 7.98 6.67 7.36 6.79 6.36 5.78 4.96 5.11 9.26 7.35 6.39 6.28 5.76 5.46
Sep-08 6.34 7.08 5.91 8.33 8.07 6.76 7.48 6.86 6.43 5.77 5.03 5.14 9.37 7.45 6.45 6.39 5.85 5.54
Oct-08 6.53 6.97 5.78 8.34 7.99 6.71 7.44 7.00 6.55 5.78 5.06 5.17 9.43 7.45 6.46 6.43 5.90 5.58
Nov-08 6.34 6.87 5.55 8.14 8.05 6.65 7.20 6.76 6.26 5.71 5.01 5.16 9.22 7.45 6.45 6.16 5.75 5.51
Dec-08 6.09 6.80 5.38 8.34 7.93 6.59 7.25 6.66 6.08 5.50 4.90 5.09 9.00 7.34 6.36 5.71 5.43 5.28
Jan-09 6.79 6.90 5.69 8.43 7.96 6.69 7.20 6.60 5.85 5.22 4.72 4.93 8.70 7.18 6.20 5.10 4.95 4.89
Feb-09 6.90 6.94 5.79 8.45 8.05 6.81 7.36 6.80 6.17 5.14 4.75 4.91 8.57 7.21 6.18 4.75 4.71 4.74
Mar-09 6.69 6.71 5.62 8.39 7.96 6.68 7.30 6.52 5.92 4.92 4.63 4.78 8.40 7.02 6.05 4.40 4.42 4.48
Apr-09 6.58 6.58 5.50 8.33 7.78 6.59 7.26 6.30 5.75 4.70 4.49 4.65 8.16 6.93 5.89 4.10 4.15 4.25
May-09 6.42 6.61 5.63 8.36 7.77 6.65 7.23 6.33 5.76 4.59 4.45 4.56 8.05 6.85 5.81 4.00 4.03 4.12
Jun-09 6.36 6.69 5.62 8.36 7.86 6.73 7.12 6.52 5.98 4.50 4.40 4.46 7.94 6.85 5.75 3.91 3.92 4.00
Jul-09 6.38 6.82 5.56 8.26 7.83 6.67 7.19 6.58 5.78 4.31 4.31 4.36 7.79 6.72 5.66 3.72 3.74 3.81
Aug-09 6.42 6.85 5.54 8.27 7.83 6.68 6.91 6.38 5.74 4.23 4.25 4.28 7.79 6.67 5.61 3.65 3.67 3.73
Sep-09 6.61 6.42 5.44 8.17 7.96 6.79 6.80 6.14 5.70 4.18 4.26 4.25 7.77 6.65 5.59 3.62 3.62 3.68
Oct-09 6.63 6.45 5.34 8.18 7.91 6.75 6.73 6.02 5.61 4.05 4.19 4.18 7.66 6.60 5.50 3.57 3.55 3.60
Nov-09 6.67 6.37 5.36 8.12 7.92 6.71 6.62 6.01 5.61 4.01 4.15 4.12 7.53 6.59 5.47 3.53 3.52 3.57
Dec-09 6.57 6.32 5.18 8.11 7.88 6.61 6.44 5.99 5.47 4.07 4.11 4.07 7.52 6.51 5.39 3.46 3.46 3.50
Jan-10 6.48 6.43 5.26 8.10 7.89 6.59 6.36 6.04 5.46 3.99 4.05 3.99 7.48 6.46 5.34 3.47 3.43 3.45
Feb-10 6.42 6.51 5.18 7.80 7.79 6.59 6.31 6.12 5.44 4.03 4.11 4.03 7.46 6.54 5.39 3.45 3.41 3.43
Mar-10 6.42 6.39 5.12 8.07 7.55 6.56 6.33 6.07 5.40 3.98 4.04 3.98 7.41 6.45 5.31 3.43 3.36 3.37
Apr-10 6.34 6.51 5.04 8.09 7.53 6.50 6.31 6.22 5.39 3.89 4.01 3.92 7.35 6.43 5.26 3.42 3.33 3.33
May-10 6.24 6.43 4.99 7.90 7.50 6.47 6.50 6.23 5.38 3.86 3.97 3.89 7.37 6.39 5.25 3.41 3.32 3.31
Jun-10 6.16 6.37 4.80 7.76 7.68 6.44 6.57 6.44 5.43 3.76 3.94 3.84 7.80 6.44 5.18 3.39 3.31 3.31
Jul-10 6.24 6.61 4.95 7.79 7.56 6.48 6.62 6.38 5.45 3.72 3.92 3.82 7.85 6.46 5.17 3.42 3.35 3.34
Aug-10 6.21 6.49 4.93 7.70 7.57 6.47 6.65 6.40 5.45 3.75 3.87 3.81 7.87 6.41 5.17 3.46 3.37 3.35
Sep-10 6.30 6.58 4.92 7.64 7.53 6.46 6.71 6.38 5.55 3.78 3.87 3.82 7.97 6.41 5.19 3.50 3.39 3.38
Oct-10 6.22 6.69 4.91 7.94 7.42 6.42 6.81 6.59 5.56 3.74 3.84 3.82 7.93 6.41 5.16 3.55 3.42 3.39
Nov-10 6.36 7.02 4.90 7.94 7.40 6.44 6.89 6.61 5.59 3.72 3.84 3.83 7.81 6.43 5.18 3.58 3.45 3.42
Dec-10 6.33 7.19 4.91 7.83 7.46 6.46 6.85 6.62 5.68 3.69 3.81 3.80 7.81 6.38 5.15 3.57 3.46 3.43
Jan-11 6.31 7.28 4.91 7.81 7.55 6.47 6.85 6.58 5.73 3.68 3.78 3.79 7.91 6.36 5.15 3.66 3.49 3.43
Feb-11 6.33 7.11 4.90 7.80 7.50 6.46 6.90 6.65 5.75 3.65 3.78 3.82 7.94 6.39 5.18 3.71 3.53 3.48
Mar-11 6.34 7.12 4.91 7.75 7.46 6.48 6.91 6.60 5.81 3.69 3.78 3.83 7.98 6.37 5.17 3.74 3.55 3.49
Apr-11 6.47 7.14 4.97 7.82 7.45 6.51 6.93 6.66 5.90 3.78 3.76 3.84 8.00 6.40 5.21 3.84 3.63 3.54
May-11 6.43 7.24 5.03 7.85 7.50 6.59 7.14 6.82 6.00 3.78 3.76 3.84 8.02 6.36 5.21 3.90 3.66 3.57
Jun-11 6.65 7.37 5.05 8.07 7.57 6.65 7.25 6.97 6.11 3.84 3.76 3.86 8.01 6.43 5.25 3.99 3.74 3.64
Jul-11 6.83 7.53 5.09 8.09 7.57 6.68 7.22 6.99 6.24 3.99 3.78 3.89 8.09 6.41 5.27 4.03 3.80 3.69
Aug-11 6.77 7.43 5.11 8.11 7.64 6.70 7.25 6.90 6.27 4.02 3.77 3.89 8.12 6.40 5.29 4.09 3.83 3.72
Sep-11 6.89 7.10 5.16 8.31 7.62 6.73 7.32 6.95 6.30 4.08 3.78 3.91 8.20 6.46 5.29 4.14 3.86 3.74
Oct-11 6.92 7.34 5.18 8.08 7.48 6.73 7.41 7.17 6.33 4.08 3.77 3.91 8.23 6.42 5.30 4.21 3.88 3.74
Nov-11 6.90 7.39 5.15 8.08 7.46 6.69 7.37 7.19 6.29 4.08 3.76 3.90 8.15 6.43 5.31 4.23 3.90 3.76
Dec-11 6.79 7.27 5.11 8.24 7.50 6.69 7.30 7.17 6.27 4.07 3.73 3.89 8.19 6.44 5.29 4.29 3.89 3.73
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Month CY-HH-Overnight CY-Households-AgreedMaturity-1year CY-HH-AgreedMaturity-1to2years CY-HH-Redeemable-upto3months CY-HH-Redeemable-over3months CY-NFCs-Overnight CY-NFCs-AgreedMaturity-1year EA-HH-Overnight EA-HH-AgreedMaturity-1year EA-HH-AgreedMaturity-1to2years EA-HH-Redeemable-upto3months EA-HH-Redeemable-over3months EA-NFCs-Overnight EA-NFCs-AgreedMaturity-1year
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Month CY-HH- LendingForHousePurchaseWithMaturity-UpTo1Year CY-HH- LendingForHousePurchaseWithMmaturity-Over1YearAndUpTo5Years CY-HH- LendingForHousePurchaseWithMaturity-Over5Years CY-HH-CosnumerCreditAndOtherLoansWithMaturity-UpTo1Year CY-HH-CosnumerCreditAndOtherLoansWithMaturity-Over1YearAndUpTo5Years CY-HH-CosnumerCreditAndOtherLoansWithMaturity-Over5Years CY-NFCs-UpTo1Year CY-NFCs- Over1YearAndUpTo5Years CY-NFCs-Over5Years EA-HH- LendingForHousePurchaseWithMaturity-UpTo1Year EA-HH- LendingForHousePurchaseWithMmaturity-Over1YearAndUpTo5Years EA-HH- LendingForHousePurchaseWithMaturity-Over5Years EA-HH-CosnumerCreditAndOtherLoansWithMaturity-UpTo1Year EA-HH-CosnumerCreditAndOtherLoansWithMaturity-Over1YearAndUpTo5Years EA-HH-CosnumerCreditAndOtherLoansWithMaturity-Over5Years EA-NFCs-UpTo1Year EA-NFCs- Over1YearAndUpTo5Years EA-NFCs-Over5Years
Nov-07 6.49 7.26 5.83 7.85 7.53 6.53 7.04 6.71 6.40 5.49 4.72 4.99 8.84 7.09 6.20 5.96 5.49 5.22
Dec-07 6.24 6.89 5.55 7.56 7.23 6.32 6.43 6.34 6.12 5.54 4.75 5.01 8.95 7.10 6.20 6.08 5.57 5.28
Jan-08 6.15 6.83 5.46 7.68 7.24 6.19 6.47 6.37 6.03 5.62 4.76 5.01 8.98 7.13 6.22 6.06 5.55 5.28
Feb-08 6.16 6.81 5.45 7.65 7.23 6.18 6.53 6.35 5.99 5.60 4.82 5.03 9.03 7.18 6.25 5.99 5.54 5.30
Mar-08 6.13 6.78 5.44 7.67 7.61 6.22 6.63 6.44 6.06 5.61 4.80 5.02 9.04 7.16 6.24 5.99 5.53 5.27
Apr-08 6.11 6.79 5.45 7.83 7.63 6.27 6.91 6.46 6.09 5.60 4.85 5.03 9.05 7.19 6.26 6.04 5.56 5.29
May-08 6.12 6.77 5.49 7.79 7.63 6.28 6.91 6.47 6.09 5.62 4.85 5.05 9.06 7.19 6.24 6.08 5.59 5.32
Jun-08 6.13 6.79 5.62 8.01 7.76 6.38 7.20 6.55 6.19 5.68 4.89 5.07 9.10 7.26 6.33 6.18 5.68 5.39
Jul-08 6.28 7.05 5.82 8.26 7.98 6.65 7.44 6.77 6.36 5.72 4.93 5.11 9.19 7.32 6.36 6.25 5.74 5.44
Aug-08 6.35 7.13 5.82 8.30 7.98 6.67 7.36 6.79 6.36 5.78 4.96 5.11 9.26 7.35 6.39 6.28 5.76 5.46
Sep-08 6.34 7.08 5.91 8.33 8.07 6.76 7.48 6.86 6.43 5.77 5.03 5.14 9.37 7.45 6.45 6.39 5.85 5.54
Oct-08 6.53 6.97 5.78 8.34 7.99 6.71 7.44 7.00 6.55 5.78 5.06 5.17 9.43 7.45 6.46 6.43 5.90 5.58
Nov-08 6.34 6.87 5.55 8.14 8.05 6.65 7.20 6.76 6.26 5.71 5.01 5.16 9.22 7.45 6.45 6.16 5.75 5.51
Dec-08 6.09 6.80 5.38 8.34 7.93 6.59 7.25 6.66 6.08 5.50 4.90 5.09 9.00 7.34 6.36 5.71 5.43 5.28
Jan-09 6.79 6.90 5.69 8.43 7.96 6.69 7.20 6.60 5.85 5.22 4.72 4.93 8.70 7.18 6.20 5.10 4.95 4.89
Feb-09 6.90 6.94 5.79 8.45 8.05 6.81 7.36 6.80 6.17 5.14 4.75 4.91 8.57 7.21 6.18 4.75 4.71 4.74
Mar-09 6.69 6.71 5.62 8.39 7.96 6.68 7.30 6.52 5.92 4.92 4.63 4.78 8.40 7.02 6.05 4.40 4.42 4.48
Apr-09 6.58 6.58 5.50 8.33 7.78 6.59 7.26 6.30 5.75 4.70 4.49 4.65 8.16 6.93 5.89 4.10 4.15 4.25
May-09 6.42 6.61 5.63 8.36 7.77 6.65 7.23 6.33 5.76 4.59 4.45 4.56 8.05 6.85 5.81 4.00 4.03 4.12
Jun-09 6.36 6.69 5.62 8.36 7.86 6.73 7.12 6.52 5.98 4.50 4.40 4.46 7.94 6.85 5.75 3.91 3.92 4.00
Jul-09 6.38 6.82 5.56 8.26 7.83 6.67 7.19 6.58 5.78 4.31 4.31 4.36 7.79 6.72 5.66 3.72 3.74 3.81
Aug-09 6.42 6.85 5.54 8.27 7.83 6.68 6.91 6.38 5.74 4.23 4.25 4.28 7.79 6.67 5.61 3.65 3.67 3.73
Sep-09 6.61 6.42 5.44 8.17 7.96 6.79 6.80 6.14 5.70 4.18 4.26 4.25 7.77 6.65 5.59 3.62 3.62 3.68
Oct-09 6.63 6.45 5.34 8.18 7.91 6.75 6.73 6.02 5.61 4.05 4.19 4.18 7.66 6.60 5.50 3.57 3.55 3.60
Nov-09 6.67 6.37 5.36 8.12 7.92 6.71 6.62 6.01 5.61 4.01 4.15 4.12 7.53 6.59 5.47 3.53 3.52 3.57
Dec-09 6.57 6.32 5.18 8.11 7.88 6.61 6.44 5.99 5.47 4.07 4.11 4.07 7.52 6.51 5.39 3.46 3.46 3.50
Jan-10 6.48 6.43 5.26 8.10 7.89 6.59 6.36 6.04 5.46 3.99 4.05 3.99 7.48 6.46 5.34 3.47 3.43 3.45
Feb-10 6.42 6.51 5.18 7.80 7.79 6.59 6.31 6.12 5.44 4.03 4.11 4.03 7.46 6.54 5.39 3.45 3.41 3.43
Mar-10 6.42 6.39 5.12 8.07 7.55 6.56 6.33 6.07 5.40 3.98 4.04 3.98 7.41 6.45 5.31 3.43 3.36 3.37
Apr-10 6.34 6.51 5.04 8.09 7.53 6.50 6.31 6.22 5.39 3.89 4.01 3.92 7.35 6.43 5.26 3.42 3.33 3.33
May-10 6.24 6.43 4.99 7.90 7.50 6.47 6.50 6.23 5.38 3.86 3.97 3.89 7.37 6.39 5.25 3.41 3.32 3.31
Jun-10 6.16 6.37 4.80 7.76 7.68 6.44 6.57 6.44 5.43 3.76 3.94 3.84 7.80 6.44 5.18 3.39 3.31 3.31
Jul-10 6.24 6.61 4.95 7.79 7.56 6.48 6.62 6.38 5.45 3.72 3.92 3.82 7.85 6.46 5.17 3.42 3.35 3.34
Aug-10 6.21 6.49 4.93 7.70 7.57 6.47 6.65 6.40 5.45 3.75 3.87 3.81 7.87 6.41 5.17 3.46 3.37 3.35
Sep-10 6.30 6.58 4.92 7.64 7.53 6.46 6.71 6.38 5.55 3.78 3.87 3.82 7.97 6.41 5.19 3.50 3.39 3.38
Oct-10 6.22 6.69 4.91 7.94 7.42 6.42 6.81 6.59 5.56 3.74 3.84 3.82 7.93 6.41 5.16 3.55 3.42 3.39
Nov-10 6.36 7.02 4.90 7.94 7.40 6.44 6.89 6.61 5.59 3.72 3.84 3.83 7.81 6.43 5.18 3.58 3.45 3.42
Dec-10 6.33 7.19 4.91 7.83 7.46 6.46 6.85 6.62 5.68 3.69 3.81 3.80 7.81 6.38 5.15 3.57 3.46 3.43
Jan-11 6.31 7.28 4.91 7.81 7.55 6.47 6.85 6.58 5.73 3.68 3.78 3.79 7.91 6.36 5.15 3.66 3.49 3.43
Feb-11 6.33 7.11 4.90 7.80 7.50 6.46 6.90 6.65 5.75 3.65 3.78 3.82 7.94 6.39 5.18 3.71 3.53 3.48
Mar-11 6.34 7.12 4.91 7.75 7.46 6.48 6.91 6.60 5.81 3.69 3.78 3.83 7.98 6.37 5.17 3.74 3.55 3.49
Apr-11 6.47 7.14 4.97 7.82 7.45 6.51 6.93 6.66 5.90 3.78 3.76 3.84 8.00 6.40 5.21 3.84 3.63 3.54
May-11 6.43 7.24 5.03 7.85 7.50 6.59 7.14 6.82 6.00 3.78 3.76 3.84 8.02 6.36 5.21 3.90 3.66 3.57
Jun-11 6.65 7.37 5.05 8.07 7.57 6.65 7.25 6.97 6.11 3.84 3.76 3.86 8.01 6.43 5.25 3.99 3.74 3.64
Jul-11 6.83 7.53 5.09 8.09 7.57 6.68 7.22 6.99 6.24 3.99 3.78 3.89 8.09 6.41 5.27 4.03 3.80 3.69
Aug-11 6.77 7.43 5.11 8.11 7.64 6.70 7.25 6.90 6.27 4.02 3.77 3.89 8.12 6.40 5.29 4.09 3.83 3.72
Sep-11 6.89 7.10 5.16 8.31 7.62 6.73 7.32 6.95 6.30 4.08 3.78 3.91 8.20 6.46 5.29 4.14 3.86 3.74
Oct-11 6.92 7.34 5.18 8.08 7.48 6.73 7.41 7.17 6.33 4.08 3.77 3.91 8.23 6.42 5.30 4.21 3.88 3.74
Nov-11 6.90 7.39 5.15 8.08 7.46 6.69 7.37 7.19 6.29 4.08 3.76 3.90 8.15 6.43 5.31 4.23 3.90 3.76
Dec-11 6.79 7.27 5.11 8.24 7.50 6.69 7.30 7.17 6.27 4.07 3.73 3.89 8.19 6.44 5.29 4.29 3.89 3.73
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Month CY-HH-WithAgreedMaturityUpTo 2Years CY-NFCs-WithAgreedMaturityUpTo2Years EA-HH-WithAgreedMaturityUpTo 2Years EA-NFCs-WithAgreedMaturityUpTo2Years
Nov-07 4.24 4.32 3.84 4.21
Dec-07 4.28 4.44 3.94 4.34
Jan-08 4.25 4.17 3.97 4.27
Feb-08 4.24 4.31 3.99 4.23
Mar-08 4.26 4.36 4.01 4.29
Apr-08 4.33 4.51 4.07 4.37
May-08 4.41 4.66 4.13 4.43
Jun-08 4.56 4.82 4.20 4.49
Jul-08 4.75 4.89 4.31 4.59
Aug-08 4.91 4.95 4.37 4.65
Sep-08 5.08 5.09 4.45 4.72
Oct-08 5.22 5.07 4.53 4.68
Nov-08 5.34 4.98 4.50 4.44
Dec-08 5.52 5.01 4.42 4.03
Jan-09 5.68 5.08 4.16 3.48
Feb-09 5.69 4.91 3.98 3.17
Mar-09 5.59 4.64 3.78 2.81
Apr-09 5.42 4.16 3.54 2.50
May-09 5.31 4.16 3.37 2.36
Jun-09 5.14 4.01 3.24 2.19
Jul-09 4.93 3.90 3.06 1.97
Aug-09 4.78 3.79 2.94 1.89
Sep-09 4.66 3.70 2.82 1.80
Oct-09 4.56 3.68 2.64 1.69
Nov-09 4.48 3.69 2.50 1.62
Dec-09 4.35 3.60 2.36 1.56
Jan-10 4.18 3.54 2.19 1.45
Feb-10 4.11 3.49 2.14 1.42
Mar-10 4.07 3.50 2.12 1.38
Apr-10 4.03 3.49 2.12 1.37
May-10 4.01 3.50 2.12 1.42
Jun-10 3.98 3.50 2.11 1.46
Jul-10 3.97 3.54 2.13 1.54
Aug-10 3.96 3.52 2.15 1.57
Sep-10 3.97 3.54 2.18 1.62
Oct-10 3.97 3.51 2.20 1.68
Nov-10 3.97 3.48 2.23 1.70
Dec-10 3.97 3.59 2.26 1.77
Jan-11 3.97 3.70 2.30 1.78
Feb-11 3.98 3.69 2.33 1.80
Mar-11 3.99 3.72 2.37 1.85
Apr-11 3.99 3.77 2.39 1.94
May-11 4.00 3.81 2.44 1.99
Jun-11 4.01 3.83 2.47 2.08
Jul-11 4.03 3.70 2.53 2.14
Aug-11 4.04 3.75 2.58 2.15
Sep-11 4.06 3.71 2.61 2.18
Oct-11 4.07 3.76 2.65 2.19
Nov-11 4.11 3.85 2.69 2.19
Dec-11 4.13 3.79 2.71 2.19
Field Value
Organization Υπουργείο Οικονομικών
Modified
Release Date
Frequency
Μηνιαία
Identified
59e9dfe2-4c4e-4f6c-865c-fd6b6e83cd09
Spatial
POLYGON ((31.827392578125 34.263458991723, 31.827392578125 35.757100028555, 34.881591796875 35.757100028555, 34.881591796875 34.263458991723))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
English
License
Contact Name
Μαρία Μάτση
Contact email
mmatsi@mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

3514