Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Έρευνα και Ανάπτυξη (Αναλυτικοί Πίνακες)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Συλλογή στατιστικών δεδομένων που αφορούν στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης στην Κύπρο. Στη συλλογή περιλαμβάνονται χρονοσειρές (σε ετήσια βάση) και καλύπτεται την περίοδος από το 1991 και εντεύθεν. Η συλλογή περιλαμβάνει τους πιο κάτω Πίνακες:

* Κύριοι Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης, από 1991
* Ερευνητικό Δυναμικό κατά Είδος Προσωπικού και Φύλο (Αριθμός Ατόμων), από 1998
* Ερευνητικό Δυναμικό κατά Είδος Προσωπικού και Φύλο (Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης), από 1998
* Ερευνητικό Δυναμικό κατά Επίπεδο Σπουδών (Αριθμός Ατόμων), από 1998
* Ερευνητικό Δυναμικό κατά Επίπεδο Σπουδών (Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης), από 1998
* Γυναικείο Ερευνητικό Δυναμικό κατά Επίπεδο Σπουδών (Αριθμός Ατόμων), από 2001
* Γυναικείο Ερευνητικό Δυναμικό κατά Επίπεδο Σπουδών (Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης), από 2001
* Ερευνητικό Δυναμικό κατά Τομέα Επιστήμης (Αριθμός Ατόμων), από 1998
* Ερευνητικό Δυναμικό κατά Τομέα Επιστήμης (Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης), από 1998
* Γυναικείο Ερευνητικό Δυναμικό κατά Τομέα Επιστήμης (Αριθμός Ατόμων), από 200
* Γυναικείο Ερευνητικό Δυναμικό κατά Τομέα Επιστήμης (Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης), από 2001
* Ερευνητικές Δαπάνες κατά Είδος Δαπάνης, από 1998
* Τρέχουσες Ερευνητικές Δαπάνες κατά Είδος Έρευνας, από 1998
* Ερευνητικές Δαπάνες κατά Τομέα Επιστήμης, από 1998
* Ερευνητικές Δαπάνες κατά Πηγή Χρηματοδότησης, απο 1998
* Ερευνητικές Δαπάνες στον Δημόσιο Τομέα, απο 2008
* Ερευνητικές Δαπάνες στον Τομέα των Επιχειρήσεων, απο 2008
* Ερευνητικές Δαπάνες στον Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, απο 2008
* Ερευνητικές Δαπάνες στον Ιδιωτικό Τομέα Mη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα , απο 2008

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Στατιστική Υπηρεσία
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό f2f86eb4-837b-484d-bdbe-92bd46be733d
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.920776367188 34.403227236495, 31.920776367188 35.778549871932, 34.920043945313 35.778549871932, 34.920043945313 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα English
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Γιώργος Δογορίτης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας gdogoritis@cystat.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

167