Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Έρευνα και Ανάπτυξη (Συνοπτικός Πίνακας)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στις ερευνητικές δαπάνες και στο ερευνητικό δυναμικό. Η χρονοσειρά είναι σε ετήσια βάση και καλύπτει την περίοδο από το 1991 και εντεύθεν. Σε αυτή περιλαμβάνονται επιμέρους χρονοσειρές σε σχέση με:

(α) Ερευνητικές Δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ
(β) Ερευνητικές Δαπάνες κατά τομέα δραστηριότητας
(γ) Ερευνητικές Δαπάνες κατά είδος δαπάνης
(δ) Ερευνητικές Δαπάνες κατά τομέα επιστήμης
(ε) Ερευνητικές Δαπάνες κατά πηγή χρηματοδότησης
(στ) Ερευνητικό Δυναμικό κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας
(ζ) Ερευνητικό Δυναμικό κατά φύλο
(η) Ερευνητικό Δυναμικό κατά επίπεδο σπουδών

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Στατιστική Υπηρεσία
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό 158e538b-709b-4b14-bbab-b1558d0c2344
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.843872070313 34.394162127477, 31.843872070313 35.796373910504, 34.920043945313 35.796373910504, 34.920043945313 34.394162127477))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Γιώργος Δογορίτης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας gdogoritis@cystat.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

121