Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Εργατικά Ατυχήματα ανά Φύλο και Οικονομική Δραστηριότητα

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων ανά φύλο και Οικονομική Δραστηριότητα στη βάση της κωδικοποίσης NACE 2. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2012 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR ECONOMIC ACTIVITIES (NACE CODES) MEN_NUM_OF_ACCIDENTS MEN_NUM_OF_WORKERS MEN_INCIDENCE_RATE WOMEN_NUM_OF_ACCIDENTS WOMEN_NUM_OF_WORKERS WOMEN_INCIDENCE_RATE TOTAL_NUM_OF_ACCIDENTS TOTAL_NUM_OF_WORKERS TOTAL_INCIDENCE_RATE
2012 SECTION A. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 29 2930 989.76 7 853 820.63 36 3783 951.63
2012 SECTION B.MINING AND QUARRYING 7 811 863.13 0 98 0.00 7 909 770.08
2012 SECTION C. MANUFACTURING 285 14502 1965.25 66 9076 727.19 351 23578 1488.68
2012 SECTION D. ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY 18 1488 1209.68 0 552 0.00 18 2040 882.35
2012 SECTION E. WATER SUPPLY SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES 16 4334 369.17 0 1109 0.00 16 5443 293.96
2012 SECTION F. CONSTRUCTION 321 29058 1104.69 7 3693 189.55 328 32751 1001.50
2012 SECTION G. WHOLESALE AND RETAIL TRADE, REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES 158 28100 562.28 90 31266 287.85 248 59366 417.75
2012 SECTION H. TRANSPORTATION AND STORAGE 94 8164 1151.40 24 4817 498.24 118 12981 909.02
2012 SECTION I. ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 163 11934 1365.85 166 13138 1263.51 329 25072 1312.22
2012 SECTION J. INFORMATION AND COMMUNICATION 14 5417 258.45 5 4018 124.44 19 9435 201.38
2012 SECTION K. FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 6 10224 58.69 11 11122 98.90 17 21346 79.64
2012 SECTION L. REAL ESTATE ACTIVITIES 1 584 171.23 1 789 126.74 2 1373 145.67
2012 SECTION M. PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 3 7723 38.85 1 11531 8.67 4 19254 20.77
2012 SECTION N. ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 27 2269 1189.95 5 3379 147.97 32 5648 566.57
2012 SECTION O. PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE, COMPULSORY SOCIAL SECURITY 100 15121 661.33 12 9849 121.84 112 24970 448.54
2012 SECTION P. EDUCATION 4 6477 61.76 16 20295 78.84 20 26772 74.70
2012 SECTION Q. HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES 12 2784 431.03 26 11381 228.45 38 14165 268.27
2012 SECTION R. ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 10 2758 362.58 4 1678 238.38 14 4436 315.60
2012 SECTION S. OTHER SERVICE ACTIVITIES 12 2695 445.27 4 3238 123.53 16 5933 269.68
2012 SECTION T. ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; UNDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE 0 671 0.00 16 22819 70.12 16 23490 68.11
2012 SECTION U. ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES 0 1106 0.00 0 247 0.00 0 1353 0.00
2013 SECTION A. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 24 3299 727.49 4 697 573.89 28 3996 700.70
2013 SECTION B.MINING AND QUARRYING 9 484 1859.50 0 163 0.00 9 647 1391.04
2013 SECTION C. MANUFACTURING 244 14061 1735.30 62 8291 747.80 306 22352 1369.01
2013 SECTION D. ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY 18 1442 1248.27 0 446 0.00 18 1888 953.39
2013 SECTION E. WATER SUPPLY SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES 30 3928 763.75 0 680 0.00 30 4608 651.04
2013 SECTION F. CONSTRUCTION 240 20357 1178.96 10 2907 344.00 250 23264 1074.62
2013 SECTION G. WHOLESALE AND RETAIL TRADE, REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES 115 28352 405.62 65 27846 233.43 180 56198 320.30
2013 SECTION H. TRANSPORTATION AND STORAGE 88 9086 968.52 14 4629 302.44 102 13715 743.71
2013 SECTION I. ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 139 11847 1173.29 185 14061 1315.70 324 25908 1250.58
2013 SECTION J. INFORMATION AND COMMUNICATION 10 4234 236.18 7 3935 177.89 17 8169 208.10
2013 SECTION K. FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 3 10539 28.47 7 10328 67.78 10 20867 47.92
2013 SECTION L. REAL ESTATE ACTIVITIES 2 346 578.03 1 451 221.73 3 797 376.41
2013 SECTION M. PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 8 7442 107.50 1 11782 8.49 9 19224 46.82
2013 SECTION N. ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 20 2521 793.34 12 3279 365.97 32 5800 551.72
2013 SECTION O. PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE, COMPULSORY SOCIAL SECURITY 108 16146 668.90 26 11040 235.51 134 27186 492.90
2013 SECTION P. EDUCATION 5 6800 73.53 19 20481 92.77 24 27281 87.97
2013 SECTION Q. HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES 7 3213 217.86 21 10807 194.32 28 14020 199.71
2013 SECTION R. ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION 8 1833 436.44 10 1516 659.63 18 3349 537.47
2013 SECTION S. OTHER SERVICE ACTIVITIES 2 2485 80.48 6 3481 172.36 8 5966 134.09
2013 SECTION T. ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; UNDIFFERENTIATED GOODS- AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE 2 877 228.05 5 21987 22.74 7 22864 30.62
2013 SECTION U. ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES 0 913 0.00 1 241 414.94 1 1154 86.66
2014 SECTION A. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 26 5202 499.81 5 1383 361.53 31 6585 470.77
2014 SECTION B.MINING AND QUARRYING 15 156 9615.38 0 228 0.00 15 384 3906.25
2014 SECTION C. MANUFACTURING 252 15254 1652.03 59 8787 671.45 311 24041 1293.62
2014 SECTION D. ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY 14 1577 887.76 0 558 0.00 14 2135 655.74
2014 SECTION E. WATER SUPPLY SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES 21 2273 923.89 0 164 0.00 21 2437 861.72
2014 SECTION F. CONSTRUCTION 182 16747 1086.76 3 2208 135.87 185 18955 976.00
2014 SECTION G. WHOLESALE AND RETAIL TRADE, REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES 142 25850 549.32 85 26444 321.43 227 52294 434.08
2014 SECTION H. TRANSPORTATION AND STORAGE 80 7909 1011.51 14 4533 308.85 94 12442 755.51
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό a3cde703-bfcc-4446-8fa5-9b211e74482b
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.937255859375 34.35420729696, 31.937255859375 35.810574579203, 34.947509765625 35.810574579203, 34.947509765625 34.35420729696))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Ελένη Τσεκμέ
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας etsekme@dli.mlsi.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

52