Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Εργατικό Δυναμικό (Απογραφή Πληθυσμού 2011)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

**Συλλογή δεδομένων από την Απογραφή Πληθυσμού 2011 που σχετίζονται με το εργατικό δυναμικό. Αναλυτικά στην συλλογή περιλαμβάνονται οι πιο κάτω Πίνακες:**

**Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ Ή ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ**
Α1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ Ή ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ Ή ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2011
Α3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ Ή ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ Ή ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 2011
Α5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α6α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) - ΣΥΝΟΛΟ, 2011
Α6β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) - ΑΝΤΡΕΣ, 2011
Α6γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) - ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 2011
Α7α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΕΠΑΡΧΙΑ) - ΣΥΝΟΛΟ, 2011
Α7β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΕΠΑΡΧΙΑ) - ΑΝΤΡΕΣ, 2011
Α7γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΕΠΑΡΧΙΑ) - ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 2011
Α8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ Ή ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2011

**Β. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**
Β1. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ 2011
Β2α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ - ΣΥΝΟΛΟ, 2011
Β2β. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ - ΑΝΤΡΕΣ, 2011
Β2γ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 2011
Β3α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ - ΣΥΝΟΛΟ, 2011
Β3β. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ - ΑΝΤΡΕΣ, 2011
Β3γ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 2011
Β4α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2011 - ΣΥΝΟΛΟ
Β4β. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2011 - ΑΝΤΡΕΣ
Β4γ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2011 - ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Β5α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, 2011 - ΣΥΝΟΛΟ
Β5β. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, 2011 - ΑΝΤΡΕΣ
Β5γ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, 2011 - ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Β6. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2011
Β7. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, 2011
Β8α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, 2011 - ΣΥΝΟΛΟ
Β8β. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, 2011 - ΑΝΤΡΕΣ
Β8γ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, 2011 - ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Β9α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2011 - ΣΥΝΟΛΟ
Β9β. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2011 - ΑΝΤΡΕΣ
Β9γ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2011 - ΓΥΝΑΙΚΕΣ

**Γ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ**
Γ1. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ, ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ), ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2011
Γ2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ), ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 2011
Γ3. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ), ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 2011
Γ4α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ, ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ), ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΟΛΟ, 2011
Γ4β. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ, ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ), ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΑΝΤΡΕΣ, 2011
Γ4γ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ, ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ), ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 2011
Γ5α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ, ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ), ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΣΥΝΟΛΟ, 2011
Γ5β. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ, ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ), ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΑΝΤΡΕΣ, 2011
Γ5γ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ, ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ), ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 2011
Γ6. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 2011
Γ7. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 2011

**Δ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**
Δ1α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) - ΣΥΝΟΛΟ, 2011
Δ1β. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) - ΑΝΤΡΕΣ, 2011
Δ1γ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) - ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 2011
Δ2α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΟΛΟ, 2011
Δ2β. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΑΝΤΡΕΣ, 2011
Δ2γ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 2011
Δ3α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΣΥΝΟΛΟ, 2011
Δ3β. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΑΝΤΡΕΣ, 2011
Δ3γ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 2011

**Ε. ΑΝΕΡΓΟΙ **
Ε1. ΑΝΕΡΓΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Ε2. ΑΝΕΡΓΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, 2011
Ε3. ΑΝΕΡΓΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, 2011

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Στατιστική Υπηρεσία
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 79e6c7de-3d88-497d-ba21-27cacd464344
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.755981445313 34.376028963741, 31.755981445313 35.832009993904, 35.051879882813 35.832009993904, 35.051879882813 34.376028963741))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Γεωργία Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας gioannou@cystat.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

293