Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιος φορέας για θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και δημόσιας διοίκησης.

Κάλυψη Δεδομένων

Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία ανά Κλίμακα, Ηλικία και Φύλο

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών στη Δημόσια Υπηρεσία, ανά κλίμακα, ηλικία και φύλο.

Οι Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών υπολογίστηκαν στη βάση του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδορούμενων Ορισμένου και Αορίστου Χρόνου στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2015 και περιλαμβάνουν όλους τους εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου που απασχολούνται στη δημόσια υπηρεσία πλην αυτών του Υπουργείου Υγείας.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Scale Age sex CountOfContract_Pers_Det_StartDate
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Άρρεν 5
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Θήλυ 74
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 32 Άρρεν 1
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 32 Θήλυ 9
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 33 Άρρεν 4
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 33 Θήλυ 25
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 34 Άρρεν 6
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 34 Θήλυ 30
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 35 Άρρεν 10
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 35 Θήλυ 36
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 36 Άρρεν 8
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 36 Θήλυ 30
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 37 Άρρεν 11
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 37 Θήλυ 25
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 38 Άρρεν 9
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 38 Θήλυ 47
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 39 Άρρεν 18
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 39 Θήλυ 60
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 40 Άρρεν 13
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 40 Θήλυ 52
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 41 Άρρεν 10
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 41 Θήλυ 65
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 42 Άρρεν 13
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 42 Θήλυ 62
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 43 Άρρεν 7
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 43 Θήλυ 48
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 44 Άρρεν 8
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 44 Θήλυ 38
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 45 Άρρεν 12
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 45 Θήλυ 57
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 46 Άρρεν 9
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 46 Θήλυ 27
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 47 Άρρεν 9
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 47 Θήλυ 30
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 48 Άρρεν 5
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 48 Θήλυ 31
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 49 Άρρεν 4
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 49 Θήλυ 26
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 50 Άρρεν 3
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 50 Θήλυ 25
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 51 Άρρεν 2
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 51 Θήλυ 23
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 52 Άρρεν 1
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 52 Θήλυ 22
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 53 Άρρεν 2
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 53 Θήλυ 19
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 54 Άρρεν 1
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 54 Θήλυ 26
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 55 Άρρεν 1
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 55 Θήλυ 25
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Scale Age sex CountOfContract_Pers_Det_StartDate
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Άρρεν 5
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Θήλυ 71
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 33 Θήλυ 1
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 34 Άρρεν 2
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 34 Θήλυ 16
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 35 Άρρεν 4
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 35 Θήλυ 25
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 36 Άρρεν 8
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 36 Θήλυ 31
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 37 Άρρεν 8
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 37 Θήλυ 30
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 38 Άρρεν 10
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 38 Θήλυ 32
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 39 Άρρεν 9
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 39 Θήλυ 28
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 40 Άρρεν 10
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 40 Θήλυ 53
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 41 Άρρεν 21
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 41 Θήλυ 56
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 42 Άρρεν 11
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 42 Θήλυ 54
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 43 Άρρεν 10
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 43 Θήλυ 64
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 44 Άρρεν 11
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 44 Θήλυ 52
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 45 Άρρεν 6
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 45 Θήλυ 48
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 46 Άρρεν 11
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 46 Θήλυ 47
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 47 Άρρεν 12
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 47 Θήλυ 42
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 48 Άρρεν 7
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 48 Θήλυ 33
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 49 Άρρεν 7
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 49 Θήλυ 26
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 50 Άρρεν 5
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 50 Θήλυ 31
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 51 Άρρεν 4
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 51 Θήλυ 27
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 52 Άρρεν 2
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 52 Θήλυ 21
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 53 Άρρεν 2
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 53 Θήλυ 30
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 54 Άρρεν 2
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 54 Θήλυ 16
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 55 Άρρεν 1
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 55 Θήλυ 18
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 56 Άρρεν 1
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 56 Θήλυ 28
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 57 Θήλυ 27
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Scale Age Gender No_ of_staff
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Άρρεν 7
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Θήλυ 89
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 28 Θήλυ 1
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 29 Άρρεν 1
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 29 Θήλυ 14
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 30 Άρρεν 5
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 30 Θήλυ 25
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 31 Άρρεν 7
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 31 Θήλυ 35
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 32 Άρρεν 8
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 32 Θήλυ 34
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 33 Άρρεν 10
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 33 Θήλυ 37
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 34 Άρρεν 9
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 34 Θήλυ 28
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 35 Άρρεν 9
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 35 Θήλυ 52
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 36 Άρρεν 21
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 36 Θήλυ 60
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 37 Άρρεν 13
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 37 Θήλυ 54
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 38 Άρρεν 8
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 38 Θήλυ 70
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 39 Άρρεν 16
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 39 Θήλυ 53
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 40 Άρρεν 6
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 40 Θήλυ 48
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 41 Άρρεν 10
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 41 Θήλυ 48
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 42 Άρρεν 12
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 42 Θήλυ 47
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 43 Άρρεν 8
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 43 Θήλυ 30
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 44 Άρρεν 7
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 44 Θήλυ 29
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 45 Άρρεν 5
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 45 Θήλυ 32
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 46 Άρρεν 4
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 46 Θήλυ 26
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 47 Άρρεν 2
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 47 Θήλυ 25
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 48 Άρρεν 2
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 48 Θήλυ 28
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 49 Άρρεν 1
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 49 Θήλυ 18
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 50 Άρρεν 3
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 50 Θήλυ 20
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 51 Θήλυ 27
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 52 Άρρεν 1
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 52 Θήλυ 28
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Scale Age Gender No_ of_staff
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Άρρεν 7
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Θήλυ 83
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 30 Άρρεν 1
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 30 Θήλυ 9
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 31 Άρρεν 4
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 31 Θήλυ 25
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 32 Άρρεν 6
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 32 Θήλυ 34
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 33 Άρρεν 10
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 33 Θήλυ 37
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 34 Άρρεν 9
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 34 Θήλυ 34
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 35 Άρρεν 10
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 35 Θήλυ 24
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 36 Άρρεν 10
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 36 Θήλυ 48
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 37 Άρρεν 19
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 37 Θήλυ 64
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 38 Άρρεν 13
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 38 Θήλυ 51
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 39 Άρρεν 9
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 39 Θήλυ 64
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 40 Άρρεν 13
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 40 Θήλυ 62
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 41 Άρρεν 7
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 41 Θήλυ 49
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 42 Άρρεν 9
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 42 Θήλυ 38
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 43 Άρρεν 11
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 43 Θήλυ 56
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 44 Άρρεν 9
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 44 Θήλυ 27
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 45 Άρρεν 9
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 45 Θήλυ 31
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 46 Άρρεν 5
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 46 Θήλυ 32
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 47 Άρρεν 4
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 47 Θήλυ 25
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 48 Άρρεν 3
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 48 Θήλυ 25
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 49 Άρρεν 2
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 49 Θήλυ 23
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 50 Άρρεν 1
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 50 Θήλυ 23
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 51 Άρρεν 2
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 51 Θήλυ 19
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 52 Άρρεν 1
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 52 Θήλυ 27
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 53 Άρρεν 1
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 53 Θήλυ 24
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Scale Age Gender No_ of_staff
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Άρρεν 7
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Θήλυ 78
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 30 Θήλυ 1
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 31 Άρρεν 1
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 31 Θήλυ 13
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 32 Άρρεν 4
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 32 Θήλυ 26
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 33 Άρρεν 8
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 33 Θήλυ 33
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 34 Άρρεν 8
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 34 Θήλυ 32
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 35 Άρρεν 9
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 35 Θήλυ 35
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 36 Άρρεν 11
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 36 Θήλυ 24
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 37 Άρρεν 9
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 37 Θήλυ 53
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 38 Άρρεν 21
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 38 Θήλυ 59
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 39 Άρρεν 14
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 39 Θήλυ 53
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 40 Άρρεν 8
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 40 Θήλυ 69
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 41 Άρρεν 13
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 41 Θήλυ 54
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 42 Άρρεν 6
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 42 Θήλυ 47
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 43 Άρρεν 11
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 43 Θήλυ 45
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 44 Άρρεν 12
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 44 Θήλυ 47
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 45 Άρρεν 7
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 45 Θήλυ 31
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 46 Άρρεν 8
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 46 Θήλυ 28
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 47 Άρρεν 5
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 47 Θήλυ 31
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 48 Άρρεν 4
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 48 Θήλυ 26
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 49 Άρρεν 2
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 49 Θήλυ 25
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 50 Άρρεν 2
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 50 Θήλυ 27
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 51 Άρρεν 1
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 51 Θήλυ 19
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 52 Άρρεν 3
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 52 Θήλυ 19
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 53 Θήλυ 26
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 54 Άρρεν 1
Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) 54 Θήλυ 28
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό 2156cfdc-717a-4f0f-8c5e-1dc2c90efed8
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.975708007813 34.385096036519, 31.975708007813 35.751806320311, 34.821166992188 35.751806320311, 34.821166992188 34.385096036519))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Δημήτρης Μιχαήλ
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας dmichail@papd.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

2009