Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιος φορέας για θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και δημόσιας διοίκησης.

Κάλυψη Δεδομένων

Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία ανά Θέση, Ηλικία και Φύλο

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών στη Δημόσια Υπηρεσία, ανά θέση, κλίμακα και φύλο.

Οι Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών υπολογίστηκαν στη βάση του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτούμενων Ορισμένου και Αορίστου Χρόνου στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2015 και περιλαμβάνουν όλους τους εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου που απασχολούνται στη δημόσια υπηρεσία πλην αυτών του Υπουργείου Υγείας.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Contract_category Scale Gender No_of_staff
Ανθρωπολόγοι και Άλλοι Επιστήμονες για την ΔΕΑ Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 1
Ανθρωπολόγοι και Άλλοι Επιστήμονες για την ΔΕΑ Κλ. Α8, Α10 και Α11 Άρρεν 10
Ανθρωπολόγοι και Άλλοι Επιστήμονες για την ΔΕΑ Κλ. Α8, Α10 και Α11 Θήλυ 23
Αρχαιολογικοί Λειτουργοί Κλ. Α8, Α10 και Α11 Άρρεν 1
Αρχαιολογικοί Λειτουργοί Κλ. Α8, Α10 και Α11 Θήλυ 4
Αρχιτέκτονες Κλ. Α9, Α11 και Α12 Θήλυ 1
Βιβλιοθηκονόμοι Κλ. Α8, Α10 και Α11 Θήλυ 1
Βοηθοί Αερολιμένα Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 2
Βοηθοί Ασφαλιστικοί Λειτουργοί Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 1
Βοηθοί Ασφαλιστικοί Λειτουργοί Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 27
Βοηθοί Βιβλιοθηκονόμοι Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 1
Βοηθοί Βιβλιοθηκονόμοι Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 9
Βοηθοί Εξεταστές Κλ. Α4, Α7 (ii) Άρρεν 2
Βοηθοί Εξεταστές Κλ. Α4, Α7 (ii) Θήλυ 18
Βοηθοί Εσωτερικών Προσόδων Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 1
Βοηθοί Λειτουργοί Αεροπορικών Κινήσεων Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 1
Βοηθοί Λειτουργοί Αεροπορικών Κινήσεων Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 4
Βοηθοί Λειτουργοί Διεκπεραίωσης, 2ας Τάξεως Κλ. Α4, Α7 (ii) Άρρεν 6
Βοηθοί Λειτουργοί Διεκπεραίωσης, 2ας Τάξεως Κλ. Α4, Α7 (ii) Θήλυ 10
Βοηθοί Λειτουργοί Φ.Π.Α. Κλ. Α4, Α7 (ii) Θήλυ 2
Βοηθοί Λογιστικοί Λειτουργοί Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 13
Βοηθοί Λογιστικοί Λειτουργοί Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 47
Βοηθοί Στατιστικών Ερευνών Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Άρρεν 12
Βοηθοί Στατιστικών Ερευνών Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Θήλυ 141
Βοηθός Διοίκησης Ιδρύματος Πολιτιμού Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 1
Βοηθός Λειτουργός Κρατικών Αγορών και Προμηθειών Κλ. Α5(ii), Α7 και Α8 (i) Θήλυ 1
Γραμματέας Ιδρύματος Πολιτισμού Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 1
Γραφέας της Βουλής Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 2
Γραφέας της Βουλής Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 6
Γραφειακά Καθήκοντα Κτηματολογίου Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Θήλυ 57
Δεσμοφύλακες Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 82
Δεσμοφύλακες Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 4
Δημόσιοι Κατήγοροι Κλ. Α8, Α10 και Α11 Άρρεν 1
Δημόσιοι Κατήγοροι Κλ. Α8, Α10 και Α11 Θήλυ 3
Διερμηνείς Κλ. Α5(ii), Α7 και Α8 (i) Άρρεν 1
Διερμηνείς Κλ. Α5(ii), Α7 και Α8 (i) Θήλυ 2
Δικαστικοί Επιδότες Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 2
Δικηγόροι της Δημοκρατίας Κλ. Α9, Α11 και Α12 Άρρεν 2
Δικηγόροι της Δημοκρατίας Κλ. Α9, Α11 και Α12 Θήλυ 4
Εκπαιδευτές Κλ. Α6 και Α9 (ii) Θήλυ 1
Εκπαιδευτές Οικοτεχνίας/ Χειροτεχνίας Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 1
Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι Κλ. Α8, Α10 και Α11 Άρρεν 3
Εκπαιδευτικοί Ψυχολόγοι Κλ. Α8, Α10 και Α11 Θήλυ 17
Έκτακτοι Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 4
Έκτακτοι Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 99
Έκτακτοι Βοηθοί Γραφείου Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Άρρεν 2
Έκτακτοι Βοηθοί Γραφείου Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Θήλυ 8
Έκτακτοι για Γραφειακά Καθήκοντα Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Άρρεν 3
Έκτακτοι για Γραφειακά Καθήκοντα Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Θήλυ 903
Έκτακτοι για Καθήκοντα Στενογράφου Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 8
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Contract_category Scale Gender No_of_staff
Εργοδοτούμενος Βοηθός Γραφείου Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Θήλυ 8
Γραφειακά Καθήκοντα Κτηματολογίου Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Θήλυ 56
Ταχυδρομικός Διανομέας Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Θήλυ 5
Ταχυδρομικός Διανομέας Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Άρρεν 168
Εργοδοτούμενος Βοηθός Γραφείου Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Άρρεν 2
Εργοδοτούμενος για Γραφειακά Καθήκοντα Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Άρρεν 2
Εργοδοτούμενος για Γραφειακά Καθήκοντα Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Θήλυ 896
Βοηθός Στατιστικών Ερευνών Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Θήλυ 135
Κτηνιατρικός Γραφέας Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Θήλυ 7
Χειριστής Κινηματογράφου Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Άρρεν 1
Βοηθός Στατιστικών Ερευνών Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Άρρεν 13
Επιθεωρητής Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 1
Εκπαιδευτής Οικοτεχνίας/ Χειροτεχνίας Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 1
Δικαστικός Επιδότης Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 2
Δεσμοφύλακας Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 5
Δεσμοφύλακας Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 84
Βοηθός Λειτουργός Αεροπορικών Κινήσεων Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 1
Γραμματέας Ιδρύματος Πολιτισμού Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 1
Βοηθός Λειτουργός Αεροπορικών Κινήσεων Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 4
Γραφέας της Βουλής Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 2
Επιθεωρητής Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 2
Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 6
Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 44
Κτηματολογικός Γραφέας Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 3
Γραφέας της Βουλής Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 6
Εργατικός Λειτουργός Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 18
Κτηματολογικός Γραφέας Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 7
Κτηνιατρικός Επιθεωρητής Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 2
Κτηνιατρικός Επιθεωρητής Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 24
Ιδρυματικός Λειτουργός Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 86
Ιδρυματικός Λειτουργός Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 6
Εργοδοτούμενος για Καθήκοντα Στενογράφου Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 8
Χωρομέτρης Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 17
Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 3
Εργοδοτούμενος Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 6
Επιθεωρητής Γεωργίας Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 5
Εργατικός Λειτουργός Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 2
Λειτουργός Διοίκησης Ιδρύματος Πολιτισμού Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 2
Επιμελητής Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 197
Επιμελητής Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 2
Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 13
Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 31
Μετεωρολογικός Βοηθός Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 1
Επιθεωρητής Γεωργίας Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 12
Εργοδοτούμενος Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 98
Τεχνικός Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 7
Τεχνικός Γεωργικών Ερευνών Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 9
Τεχνικός Γεωργικών Ερευνών Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 4
Τεχνικός Δημοσίων Έργων Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 7
Τεχνικός Ελέγχου Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 3
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Contract_category Scale Gender No_of_staff
Ακόλουθος Κλ. Α8, Α10 και Α11 Θήλυ 1
Ανθρωπολόγος και Άλλος Επιστήμονας για την ΔΕΑ Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 1
Ανθρωπολόγος και Άλλος Επιστήμονας για την ΔΕΑ Κλ. Α8, Α10 και Α11 Άρρεν 10
Ανθρωπολόγος και Άλλος Επιστήμονας για την ΔΕΑ Κλ. Α8, Α10 και Α11 Θήλυ 24
Αρχαιολογικός Λειτουργός Κλ. Α8, Α10 και Α11 Άρρεν 1
Αρχαιολογικός Λειτουργός Κλ. Α8, Α10 και Α11 Θήλυ 4
Αρχιτέκτονας Κλ. Α9, Α11 και Α12 Θήλυ 1
Βιβλιοθηκονόμος Κλ. Α8, Α10 και Α11 Θήλυ 1
Βοηθός Αερολιμένας Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 2
Βοηθός Ασφαλιστικός Λειτουργός Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 1
Βοηθός Ασφαλιστικός Λειτουργός Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 26
Βοηθός Βιβλιοθηκονόμου Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 1
Βοηθός Βιβλιοθηκονόμου Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 9
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Υφ. Τουρισμού Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 1
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Υφ. Τουρισμού Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 5
Βοηθός Διοίκησης Ιδρύματος Πολιτιμού Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 1
Βοηθός Εξεταστής Κλ. Α4, Α7 (ii) Άρρεν 2
Βοηθός Εξεταστής Κλ. Α4, Α7 (ii) Θήλυ 18
Βοηθός Λειτουργός Αεροπορικών Κινήσεων Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 1
Βοηθός Λειτουργός Αεροπορικών Κινήσεων Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 4
Βοηθός Λειτουργός Διεκπεραίωσης, 2ας Τάξεως Κλ. Α4, Α7 (ii) Άρρεν 6
Βοηθός Λειτουργός Διεκπεραίωσης, 2ας Τάξεως Κλ. Α4, Α7 (ii) Θήλυ 10
Βοηθός Λειτουργός Κρατικών Αγορών και Προμηθειών Κλ. Α5(ii), Α7 και Α8 (i) Θήλυ 1
Βοηθός Λειτουργός Φ.Π.Α. Κλ. Α4, Α7 (ii) Θήλυ 2
Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 13
Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 39
Βοηθός Στατιστικών Ερευνών Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Άρρεν 13
Βοηθός Στατιστικών Ερευνών Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Θήλυ 130
Βοηθός Τουριστικός Λειτουργός Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 2
Γραμματέας Ιδρύματος Πολιτισμού Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 1
Γραφέας της Βουλής Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 2
Γραφέας της Βουλής Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 6
Γραφειακά Καθήκοντα Κτηματολογίου Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Θήλυ 56
Δεσμοφύλακας Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 83
Δεσμοφύλακας Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 9
Δημόσιος Κατήγορος Κλ. Α8, Α10 και Α11 Άρρεν 1
Δημόσιος Κατήγορος Κλ. Α8, Α10 και Α11 Θήλυ 2
Διερμηνέας Κλ. Α5(ii), Α7 και Α8 (i) Άρρεν 1
Διερμηνέας Κλ. Α5(ii), Α7 και Α8 (i) Θήλυ 2
Δικαστικός Επιδότης Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 2
Δικηγόρος της Δημοκρατίας Κλ. Α9, Α11 και Α12 Άρρεν 3
Δικηγόρος της Δημοκρατίας Κλ. Α9, Α11 και Α12 Θήλυ 4
Εκπαιδευτής Κλ. Α6 και Α9 (ii) Θήλυ 1
Εκπαιδευτής Οικοτεχνίας/ Χειροτεχνίας Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 1
Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Κλ. Α9, Α11 και Α12 Άρρεν 3
Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Κλ. Α9, Α11 και Α12 Θήλυ 17
Εκτελεστικός Μηχανικός Δημοσίων Έργων Κλ. Α9, Α11 και Α12 Άρρεν 1
Εκτελεστικός Μηχανικός Δημοσίων Έργων Κλ. Α9, Α11 και Α12 Θήλυ 2
Εκτελεστικός Μηχανικός Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων Κλ. Α9, Α11 και Α12 Θήλυ 2
Εξεταστής Τελωνείων Κλ. Α4, Α7 (ii) Άρρεν 1
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Contract_category_descr Scale sex CountOfContract_Pers_Det_StartDate
Ακόλουθος Κλ. Α8, Α10 και Α11 Θήλυ 1
Ανθρωπολόγος και Άλλος Επιστήμονας για την ΔΕΑ Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 1
Ανθρωπολόγος και Άλλος Επιστήμονας για την ΔΕΑ Κλ. Α8, Α10 και Α11 Άρρεν 10
Ανθρωπολόγος και Άλλος Επιστήμονας για την ΔΕΑ Κλ. Α8, Α10 και Α11 Θήλυ 26
Αρχαιολογικός Λειτουργός Κλ. Α8, Α10 και Α11 Άρρεν 1
Αρχαιολογικός Λειτουργός Κλ. Α8, Α10 και Α11 Θήλυ 4
Αρχιτέκτονας Κλ. Α9, Α11 και Α12 Θήλυ 1
Βιβλιοθηκονόμος Κλ. Α8, Α10 και Α11 Θήλυ 1
Βοηθός Αερολιμένας Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 2
Βοηθός Ασφαλιστικός Λειτουργός Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 20
Βοηθός Βιβλιοθηκονόμου Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 1
Βοηθός Βιβλιοθηκονόμου Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 9
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Υφ. Τουρισμού Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 1
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Υφ. Τουρισμού Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 4
Βοηθός Διοίκησης Ιδρύματος Πολιτιμού Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 1
Βοηθός Εξεταστής Κλ. Α4, Α7 (ii) Θήλυ 5
Βοηθός Λειτουργός Αεροπορικών Κινήσεων Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 1
Βοηθός Λειτουργός Αεροπορικών Κινήσεων Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 4
Βοηθός Λειτουργός Διεκπεραίωσης, 2ας Τάξεως Κλ. Α4, Α7 (ii) Άρρεν 6
Βοηθός Λειτουργός Διεκπεραίωσης, 2ας Τάξεως Κλ. Α4, Α7 (ii) Θήλυ 10
Βοηθός Λειτουργός Κρατικών Αγορών και Προμηθειών Κλ. Α5(ii), Α7 και Α8 (i) Θήλυ 1
Βοηθός Λειτουργός Φ.Π.Α. Κλ. Α4, Α7 (ii) Θήλυ 2
Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 11
Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 38
Βοηθός Στατιστικών Ερευνών Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Άρρεν 10
Βοηθός Στατιστικών Ερευνών Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Θήλυ 120
Βοηθός Τουριστικός Λειτουργός Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 2
Γραμματέας Ιδρύματος Πολιτισμού Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 1
Γραφέας της Βουλής Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 2
Γραφέας της Βουλής Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 6
Γραφειακά Καθήκοντα Κτηματολογίου Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Θήλυ 54
Δεσμοφύλακας Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 83
Δεσμοφύλακας Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 8
Δημόσιος Κατήγορος Κλ. Α8, Α10 και Α11 Άρρεν 1
Δημόσιος Κατήγορος Κλ. Α8, Α10 και Α11 Θήλυ 2
Διερμηνέας Κλ. Α5(ii), Α7 και Α8 (i) Άρρεν 1
Διερμηνέας Κλ. Α5(ii), Α7 και Α8 (i) Θήλυ 2
Δικαστικός Επιδότης Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 2
Δικηγόρος της Δημοκρατίας Κλ. Α9, Α11 και Α12 Άρρεν 4
Δικηγόρος της Δημοκρατίας Κλ. Α9, Α11 και Α12 Θήλυ 8
Εκπαιδευτής Κλ. Α6 και Α9 (ii) Θήλυ 1
Εκπαιδευτής Οικοτεχνίας/ Χειροτεχνίας Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 1
Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Κλ. Α8, Α10 και Α11 Θήλυ 1
Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Κλ. Α9, Α11 και Α12 Άρρεν 3
Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Κλ. Α9, Α11 και Α12 Θήλυ 19
Εκτελεστικός Μηχανικός Δημοσίων Έργων Κλ. Α9, Α11 και Α12 Άρρεν 1
Εκτελεστικός Μηχανικός Δημοσίων Έργων Κλ. Α9, Α11 και Α12 Θήλυ 2
Εκτελεστικός Μηχανικός Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων Κλ. Α9, Α11 και Α12 Θήλυ 2
Ελεγκτής Κλ. Α9, Α11 και Α12 Θήλυ 2
Εξεταστής Τελωνείων Κλ. Α4, Α7 (ii) Άρρεν 1
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Contract_category_descr Scale sex CountOfContract_Pers_Det_StartDate
Ακόλουθος Κλ. Α8, Α10 και Α11 Θήλυ 1
Ανθρωπολόγος και Άλλος Επιστήμονας για την ΔΕΑ Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 1
Ανθρωπολόγος και Άλλος Επιστήμονας για την ΔΕΑ Κλ. Α8, Α10 και Α11 Άρρεν 10
Ανθρωπολόγος και Άλλος Επιστήμονας για την ΔΕΑ Κλ. Α8, Α10 και Α11 Θήλυ 26
Αρχαιολογικός Λειτουργός Κλ. Α8, Α10 και Α11 Άρρεν 1
Αρχαιολογικός Λειτουργός Κλ. Α8, Α10 και Α11 Θήλυ 4
Αρχιτέκτονας Κλ. Α9, Α11 και Α12 Θήλυ 1
Βιβλιοθηκονόμος Κλ. Α8, Α10 και Α11 Θήλυ 1
Βοηθός Αερολιμένας Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 2
Βοηθός Ασφαλιστικός Λειτουργός Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 19
Βοηθός Βιβλιοθηκονόμου Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 1
Βοηθός Βιβλιοθηκονόμου Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 9
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Υφ. Τουρισμού Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 1
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός Υφ. Τουρισμού Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 4
Βοηθός Διοίκησης Ιδρύματος Πολιτισμού Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 1
Βοηθός Εξεταστής Κλ. Α4, Α7 (ii) Θήλυ 5
Βοηθός Λειτουργός Αεροπορικών Κινήσεων Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 1
Βοηθός Λειτουργός Αεροπορικών Κινήσεων Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 4
Βοηθός Λειτουργός Διεκπεραίωσης, 2ας Τάξεως Κλ. Α4, Α7 (ii) Άρρεν 5
Βοηθός Λειτουργός Διεκπεραίωσης, 2ας Τάξεως Κλ. Α4, Α7 (ii) Θήλυ 10
Βοηθός Λειτουργός Κρατικών Αγορών και Προμηθειών Κλ. Α5(ii), Α7 και Α8 (i) Θήλυ 1
Βοηθός Λειτουργός Φ.Π.Α. Κλ. Α4, Α7 (ii) Θήλυ 2
Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 10
Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 37
Βοηθός Στατιστικών Ερευνών Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Άρρεν 9
Βοηθός Στατιστικών Ερευνών Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Θήλυ 112
Βοηθός Τουριστικός Λειτουργός Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 2
Γραφέας της Βουλής Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 2
Γραφέας της Βουλής Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 6
Γραφειακά Καθήκοντα Κτηματολογίου Κλ. Α1, Α2 και Α5 (ii) Θήλυ 50
Δεσμοφύλακας Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 82
Δεσμοφύλακας Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 7
Δημόσιος Κατήγορος Κλ. Α8, Α10 και Α11 Άρρεν 1
Δημόσιος Κατήγορος Κλ. Α8, Α10 και Α11 Θήλυ 2
Διερμηνέας Κλ. Α5(ii), Α7 και Α8 (i) Άρρεν 1
Διερμηνέας Κλ. Α5(ii), Α7 και Α8 (i) Θήλυ 2
Δικαστικός Επιδότης Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Άρρεν 2
Δικηγόρος της Δημοκρατίας Κλ. Α9, Α11 και Α12 Άρρεν 3
Δικηγόρος της Δημοκρατίας Κλ. Α9, Α11 και Α12 Θήλυ 8
Εκπαιδευτής Κλ. Α6 και Α9 (ii) Θήλυ 1
Εκπαιδευτής Οικοτεχνίας/ Χειροτεχνίας Κλ. Α2, Α5 και Α7 (ii) Θήλυ 1
Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Κλ. Α8, Α10 και Α11 Θήλυ 1
Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Κλ. Α9, Α11 και Α12 Άρρεν 3
Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Κλ. Α9, Α11 και Α12 Θήλυ 19
Εκτελεστικός Μηχανικός Δημοσίων Έργων Κλ. Α9, Α11 και Α12 Άρρεν 1
Εκτελεστικός Μηχανικός Δημοσίων Έργων Κλ. Α9, Α11 και Α12 Θήλυ 2
Εκτελεστικός Μηχανικός Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων Κλ. Α9, Α11 και Α12 Άρρεν 3
Εκτελεστικός Μηχανικός Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων Κλ. Α9, Α11 και Α12 Θήλυ 6
Ελεγκτής Κλ. Α9, Α11 και Α12 Θήλυ 2
Εξεταστής Τελωνείων Κλ. Α4, Α7 (ii) Άρρεν 1
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό f9f191af-ea68-4500-926f-f2cb4e3b3f24
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.777954101563 34.403227236495, 31.777954101563 35.832009993904, 34.953002929688 35.832009993904, 34.953002929688 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Δημήτρης Μιχαήλ
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας dmichail@papd.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

2732