Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κάλυψη Δεδομένων

Έσοδα από Τουρισμό κατά Μήνα

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

1 votes with an average rating of 100.

Στατιστικά που αφορούν στα έσοδα από τον τουρισμό κατά μήνα. Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση, αφορούν την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2001 και εντέυθεν, και για κάθε μήνα περιλαμβάνουν τα πιο κάτω πεδία:* MONTH

* REVENUE_IN_MILLION_EUROS

* REVENUE_PER_CAPITA_IN_EUROS

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH REVENUE_IN_MILLION_EUROS REVENUE_PER_CAPITA_IN_EUROS
Jan-01 42.54 662.55
Feb-01 49.72 594.97
Mar-01 84.92 617.24
Apr-01 153.60 647.49
May-01 237.67 731.50
Jun-01 268.93 833.04
Jul-01 328.02 878.51
Aug-01 350.19 942.56
Sep-01 301.23 914.47
Oct-01 222.46 824.71
Nov-01 83.38 775.96
Dec-01 49.89 666.22
Jan-02 36.91 682.59
Feb-02 49.38 686.29
Mar-02 100.98 728.43
Apr-02 131.56 728.95
May-02 204.18 731.64
Jun-02 238.04 811.89
Jul-02 274.55 838.56
Aug-02 262.72 870.73
Sep-02 268.87 876.58
Oct-02 218.77 793.10
Nov-02 87.84 788.99
Dec-02 61.26 787.14
Jan-03 43.81 735.91
Feb-03 53.70 688.67
Mar-03 64.64 705.43
Apr-03 114.57 674.40
May-03 158.08 682.76
Jun-03 196.12 748.26
Jul-03 260.42 818.59
Aug-03 282.42 867.95
Sep-03 229.13 797.39
Oct-03 192.08 706.39
Nov-03 83.16 671.72
Dec-03 56.18 669.05
Jan-04 37.22 658.79
Feb-04 43.42 573.46
Mar-04 71.85 641.87
Apr-04 123.13 643.84
May-04 169.98 649.66
Jun-04 186.75 705.21
Jul-04 230.83 754.45
Aug-04 253.04 827.08
Sep-04 241.25 794.94
Oct-04 198.03 709.99
Nov-04 73.64 645.78
Dec-04 49.21 625.09
Jan-05 35.36 600.42
Feb-05 40.11 552.48
Field Value
Organization Υπουργείο Οικονομικών
Modified
Release Date
Frequency
Μηνιαία
Identified
6ba79677-d3cc-413c-a088-fafab7d8e535
Spatial
POLYGON ((31.849365234375 34.336065483289, 31.849365234375 35.828391433924, 34.881591796875 35.828391433924, 34.881591796875 34.336065483289))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
English
License
Contact Name
Μαρία Μάτση
Contact email
mmatsi@mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

1194