Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Οδικές Μεταφορές Φορτίου εντός Κύπρου, Τριμηνιαία

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

2 votes with an average rating of 100.

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις εθνικές οδικές μεταφορές σε τριμηνιαία βάση από το 2008 και εντεύθεν. 

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Στατιστική Υπηρεσία
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Τριμηνιαία
Αναγνωριστικό f374c1bf-7c5a-4fe1-96b5-af2a8522ffbb
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.931762695313 34.433342830258, 31.931762695313 35.78142802741, 34.898071289063 35.78142802741, 34.898071289063 34.433342830258))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Άντρη Μηλιδώνη
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας amilidoni@cystat.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

106