Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η ρύθμιση της πολεοδομικής και χωροταξικής ανάπτυξης της Κύπρου, με βασικό άξονα την αειφορία και σημείο αναφοράς τον άνθρωπο και το δημόσιο συμφέρον.

Κάλυψη Δεδομένων

Ετήσια Στατιστικά Πολεοδομικών Αιτήσεων

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Ετήσια Στατιστικά Στοιχεία που αφορούν σε Πολεοδομικές Αιτήσεις, Αιτήσεις Αυτοελέγχου, Αμνηστείας, Παρεκκλίσεις, Προκαταρκτικά Ερωτήματα και Αλλες Αιτήσεις που χειρίζεται ο Τομέας Πολεοδομικού Ελέγχου και Εφαρμογής Σχεδιων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

Δεδομένα και Πόροι

YEAR SUBJECT STATUS NICOSIA LIMASSOL LARNACA PAPHOS FAMAGUSTA HEADQUARTERS - URBAN PLANNING AUDIT & COURSE DEROGATIONS SECTIONS HEADQUARTERS - LISTED BUILDINGS SECTIONS TOTAL NOTES 1 NOTES 2
2016 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 2154 1642 679 1177 528 273 153 6606
2016 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ 2119 1678 572 1080 542 262 151 6404
2016 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 862 1306 485 665 612 400 71 4401
2016 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 143 221 32 144 26 51 1 618
2016 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ 137 240 34 148 17 118 1 695
2016 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 20 106 23 64 44 53 0 310
2016 *ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 33 17 8 16 10 93 0 177 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων
2016 *ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ 35 11 11 23 5 75 0 160 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων
2016 *ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 12 26 2 20 8 84 0 152 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων
2016 *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ : : : : : 121 0 121 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων οι παρεκκλίσεις αυτές αφορούν μόνον τον Κλάδο Ιεραρχικών Προσφυγών και Παρεκκλίσεων
2016 *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ : : : : : 115 0 115 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων οι παρεκκλίσεις αυτές αφορούν μόνον τον Κλάδο Ιεραρχικών Προσφυγών και Παρεκκλίσεων
2016 *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 : : : : : 122 0 122 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων οι παρεκκλίσεις αυτές αφορούν μόνον τον Κλάδο Ιεραρχικών Προσφυγών και Παρεκκλίσεων
2016 *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ (ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΛΕΓΧΟΥ) ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 68 24 18 28 24 26 0 188 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων
2016 *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ (ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΛΕΓΧΟΥ) ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ 50 21 16 25 21 34 0 167 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων
2016 *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ (ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΛΕΓΧΟΥ) ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 32 56 19 26 35 29 0 197 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων
2016 *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ) ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 0 0 0 0 1 6 0 7 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων
2016 *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ) ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ 41 38 21 16 40 10 0 166 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων
2016 *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ) ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 0 25 32 0 129 0 0 186 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων
2016 *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ) ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 325 227 8 87 2 : : 649 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων υποθέσεις επαρχιακών γραφείων
2016 *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ) ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ 340 236 7 93 2 : : 678 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων υποθέσεις επαρχιακών γραφείων
2016 *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ) ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 14 32 2 1 0 : : 49 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων υποθέσεις επαρχιακών γραφείων
2016 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (εκτός Δήμου Λευκωσίας) ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ : : : : : : 28 28 Οι συναινέσεις για διατηρητέες οικοδομές αφορούν μόνον τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΠΟ
2016 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (εκτός Δήμου Λευκωσίας) ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ : : : : : : 25 25 Οι συναινέσεις για διατηρητέες οικοδομές αφορούν μόνον τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΠΟ
2016 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (εκτός Δήμου Λευκωσίας) ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 : : : : : : 18 18 Οι συναινέσεις για διατηρητέες οικοδομές αφορούν μόνον τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΠΟ
2016 ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΡΧΟΥΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 91 58 235 29 14 7 0 434
2016 ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΡΧΟΥΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ 103 63 218 29 11 7 0 431
2016 ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΡΧΟΥΣ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 26 29 109 11 14 6 0 195
2016 ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 10 35 30 0 0 27 0 102
2016 ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ 11 39 24 1 2 31 0 108
2016 ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 0 25 14 0 4 20 0 63
2016 ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 193 93 61 112 31 17 0 507
2016 ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ 201 120 52 182 34 17 0 606
2016 ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 65 78 21 100 94 66 0 424
2016 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 3017 2317 1071 1593 636 621 182 9437
2016 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ 3037 2446 955 1597 674 669 177 9555
2016 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 1031 1683 707 887 940 780 89 6117
YEAR SUBJECT STATUS NICOSIA LIMASSOL LARNACA PAPHOS FAMAGUSTA HEADQUARTERS - URBAN PLANNING AUDIT & COURSE DEROGATIONS SECTIONS HEADQUARTERS - LISTED BUILDINGS SECTIONS TOTAL NOTES 1 NOTES 2
2015 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 2042 1421 572 1098 441 276 200 6050
2015 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ 2469 1548 580 1024 420 404 163 6608
2015 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 745 1160 369 578 619 389 84 3944
2015 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 173 289 41 204 27 43 1 778
2015 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ 179 284 81 207 34 73 1 859
2015 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 13 125 25 68 35 120 0 386
2015 *ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 41 20 7 20 6 120 0 214 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων
2015 *ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ 43 22 8 18 6 111 0 208 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων
2015 *ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 10 20 5 27 3 75 0 140 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων
2015 *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ : : : : : 121 0 121 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων οι παρεκκλίσεις αυτές αφορούν μόνον τον Κλάδο Ιεραρχικών Προσφυγών και Παρεκκλίσεων
2015 *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ : : : : : 115 0 115 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων οι παρεκκλίσεις αυτές αφορούν μόνον τον Κλάδο Ιεραρχικών Προσφυγών και Παρεκκλίσεων
2015 *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 : : : : : 122 0 122 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων οι παρεκκλίσεις αυτές αφορούν μόνον τον Κλάδο Ιεραρχικών Προσφυγών και Παρεκκλίσεων
2015 *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ (ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΛΕΓΧΟΥ) ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 37 36 20 28 26 22 0 169 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων
2015 *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ (ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΛΕΓΧΟΥ) ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ 44 50 19 36 16 32 0 197 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων
2015 *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ (ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΛΕΓΧΟΥ) ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 18 53 17 23 23 37 0 171 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων
2015 *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ) ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 127 17 9 43 22 1 0 219 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων
2015 *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ) ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ 265 13 16 55 26 0 0 375 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων
2015 *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ) ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 41 63 53 16 168 4 0 345 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων
2015 *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ) ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 286 253 11 81 11 : : 642 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων υποθέσεις επαρχιακών γραφείων
2015 *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ) ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ 278 241 15 78 12 : : 624 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων υποθέσεις επαρχιακών γραφείων
2015 *ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ) ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 29 41 1 7 0 : : 78 *Συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των πολεοδομικών αιτήσεων υποθέσεις επαρχιακών γραφείων
2015 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (εκτός Δήμου Λευκωσίας) ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ : : : : : : 23 23 Οι συναινέσεις για διατηρητέες οικοδομές αφορούν μόνον τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΠΟ
2015 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (εκτός Δήμου Λευκωσίας) ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ : : : : : : 22 22 Οι συναινέσεις για διατηρητέες οικοδομές αφορούν μόνον τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΠΟ
2015 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (εκτός Δήμου Λευκωσίας) ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 : : : : : : 8 8 Οι συναινέσεις για διατηρητέες οικοδομές αφορούν μόνον τα Κεντρικά Γραφεία του ΤΠΟ
2015 ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΡΧΟΥΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 79 72 164 39 9 10 0 373
2015 ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΡΧΟΥΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ 85 78 176 82 19 10 0 450
2015 ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΡΧΟΥΣ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 38 34 92 11 11 6 0 192
2015 ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 9 34 15 2 4 19 0 83
2015 ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ 10 30 14 1 3 12 0 70
2015 ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 1 29 8 1 6 24 0 69
2015 ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 200 145 53 100 88 21 0 607
2015 ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ 222 136 75 220 72 16 0 741
2015 ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 31/12 73 105 12 170 97 65 0 522
2015 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 2994 2287 892 1615 634 512 224 9158
2015 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ 3595 2402 984 1721 608 658 186 10154
2015 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ 968 1630 582 901 962 720 92 5855
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό 4cc4f842-3094-4e66-bcdd-93cb704f9918
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.739501953125 34.336065483289, 31.739501953125 35.846204289522, 35.013427734375 35.846204289522, 35.013427734375 34.336065483289))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Χ. Ματθαίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας cmattheou@tph.moi.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

487