Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Επιτροπή έχει ως αρμοδιότητα τη διατήρηση του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς της οικονομίας, με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, πρόοδο και την προστασία των καταναλωτών.

Κάλυψη Δεδομένων

Ετήσιες Εκθέσεις Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Ετήσιες Εκθέσεις Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού από το 2000.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year Title URL_to_File
2020 Ετήσια Έκθεση 2020 http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/B73F069DF4F41E52C22587BF002DDE2B/$file/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202020.pdf
2019 Ετήσια Έκθεση 2019 http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/6338E0410DB06A04C22587A5002933AA/$file/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202019.pdf
2018 Ετήσια Έκθεση 2018 http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/29F654E876335936C2258512003DC302/$file/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202018.pdf
2017 Ετήσια Έκθεση 2017 http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/61CDEA035C101D1BC2258512003D794C/$file/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202017.pdf
2016 Ετήσια Έκθεση 2016 http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/50157D47672C6DF1C225832E00354C1D/$file/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202016.pdf
2015 Annual Report 2015 http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/EEEF8EFF8C40877AC2258098002AB288/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202015.pdf
2014 Annual Report 2014 http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/28284C1A93A2DD65C2257F2400317DD5/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202014.pdf
2013 Annual Report 2013 http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/E7759B7D50C448F1C2257EAD001EA0F7/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202013.pdf
2012 Annual Report 2012 http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/1D7913F77B6F846BC2257EAD001E8DA1/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202012.pdf
2011 Annual Report 2011 http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/A865070FFD2B3350C2257EAD001E6FF6/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202011.pdf
2010 Annual Report 2010 http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/C5859011680B9122C2257EAD001E5A26/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202010.pdf
2009 Annual Report 2009 http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/272E57415A4AA960C2257EAD001E4142/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202009.pdf
2008 Annual Report 2008 http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/31C6B36CABD2738AC2257EAD001E1F36/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202008.pdf
2007 Annual Report 2007 http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/21B3BCD881C99534C2257EAD001DFC71/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202007.pdf
2006 Annual Report 2006 http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/374A02B0AFA02399C2257EAD001DDEB6/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202006.pdf
2005 Annual Report 2005 http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/3C87653609140573C2257EAD001DBFD0/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202005.pdf
2004 Annual Report 2004 http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/1FB80A6EF3A4304FC2257EAD001DA814/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202004.pdf
2003 Annual Report 2003 http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/F92614B8608D9E5EC2257EAD001D9341/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202003.pdf
2002 Annual Report 2002 http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/DF5FBE0D16A16DE3C2257EAD001D76F6/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202002.pdf
2001 Annual Report 2001 http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/0A7448B3B8B296F6C2257EAD001D5A90/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202001.pdf
2000 Annual Report 2000 http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/557075E094D64DA9C2257EAD001D2F2B/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202000.pdf
Field Value
Organization Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
a7f2448a-fe4f-44ef-b8e0-901846b55309
Spatial
POLYGON ((31.743164006621 34.29958118796, 31.743164006621 35.774743360474, 34.819335881621 35.774743360474, 34.819335881621 34.29958118796))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Παναγιώτης Θωμά
Contact email
pthoma@competition.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

163