Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιο για την αειφορική διαχείριση και προστασία των κρατικών δασών και άλλων κρατικών δασοκαλυμμένων εκτάσεων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Ετήσιες Εκθέσεις Τμήματος Δασών

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Ετήσιες Εκθέσεις Τμήματος Δασών.

Δεδομένα και Πόροι

Year Title URL
2016 Annual Report 2016 http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/All/D69F2A1B71F43718C225810F00186B92/$file/AnnualReportEL-2016.pdf
2015 Annual Report 2015 http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/All/899822D876BD86ADC2257F8B003FEEC7/$file/AnnualReport-EL-2015.pdf
2014 Annual Report 2014 http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/All/23976A94ED9FCE30C2257E1C00306DE8/$file/AnnualReport-EL-2014.pdf
2013 Annual Report 2013 http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/All/E26B1A9E635901F8C2257C9E003C36E9/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202013.pdf
2012 Annual Report 2012 http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/All/99682CD3AC05DF5BC2257B2C00348FD3/$file/AnnualRerport2012-EL.pdf
2011 Annual Report 2011 http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/All/B026A6424C5B2E75C22579C2001D5A96/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202011.pdf
2010 Annual Report 2010 http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/All/7F4AB737EE87C453C22578620027BC02/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202010.pdf
2009 Annual Report 2009 http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/All/D1D21F4A2EC05216C22576FF001EA686/$file/Περίληψη%20Ετήσιας%20Έκθεσης%202009.pdf
2008 Annual Report 2008 http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/All/B9FA98095802DD69C22575AF0019A2CD/$file/Ετήσια%20Έκθεση%202008.pdf
2007 Annual Report 2007 http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/All/373FA410E758792AC2257443001AD3FC/$file/Ετήσια%20έκθεση%202007.pdf
2006 Annual Report 2006 http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/All/58B88769148444FAC22572F0001FABCC/$file/Ετήσια%20έκθεση%202006.pdf
2005 Annual Report 2005 http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/All/A7F15C779B157C82C22572F0001F9E32/$file/Ετήσια%20έκθεση%202005.pdf
2004 Annual Report 2004 http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/All/B54C7D6485E7239FC22572F0001F7B05/$file/Ετήσια%20έκθεση%202004.pdf
2003 Annual Report 2003 http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/All/6595D4B0AA450250C225702A002DA09D/$file/Ετήσια%20έκθεση%20ΤΔ%202003.pdf
2002 Annual Report 2002 http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/All/F8F540E30D9F7B72C225702A002D868F/$file/Ετήσια%20έκθεση%20ΤΔ%202002.pdf
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Δασών
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό d0dd0723-9ac0-4365-865f-21dfeb18dfa0
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.898803710938 34.394162127477, 31.898803710938 35.876532601369, 34.887084960938 35.876532601369, 34.887084960938 34.394162127477))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Διευθυντής Τμήματος Δασών
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας director@fd.moa.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

225