Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
logo

Αρμόδιο Υπουργείο για θέματα παιδείας, αθλητισμού και νεολαίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Ετήσιες Εκθέσεις Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Ετήσιες Εκθέσεις Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού από το 2003 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Year Title Download URL
2003 Annual Report 2003 http://www.moec.gov.cy/etisia-ekthesi/pdf/Annual-Report_gr_2003.pdf
2004 Annual Report 2004 http://www.moec.gov.cy/etisia-ekthesi/pdf/greek-annual-report2004.zip
2005 Annual Report 2005 http://www.moec.gov.cy/etisia-ekthesi/pdf/Annual-Report-2005-GR.pdf
2006 Annual Report 2006 http://www.moec.gov.cy/etisia-ekthesi/pdf/Annual_report_2006_gr.pdf
2007 Annual Report 2007 http://www.moec.gov.cy/etisia-ekthesi/pdf/annual_report_2007_gr.pdf
2008 Annual Report 2008 http://www.moec.gov.cy/etisia-ekthesi/pdf/annual_report_2008_gr.pdf
2009 Annual Report 2009 http://www.moec.gov.cy/etisia-ekthesi/pdf/annual_report_gr_2009.pdf
2010 Annual Report 2010 http://www.moec.gov.cy/etisia-ekthesi/pdf/Annual_report_2010_GR.pdf
2011 Annual Report 2011 http://www.moec.gov.cy/etisia-ekthesi/pdf/annual_report_2011_gr.pdf
2012 Annual Report 2012 http://www.moec.gov.cy/etisia-ekthesi/pdf/annual_report_2012_gr.pdf
2013 Annual Report 2013 http://www.moec.gov.cy/etisia-ekthesi/pdf/annual_report_2013_gr.pdf
2014 Annual Report 2014 http://www.moec.gov.cy/etisia-ekthesi/pdf/annual_report_2014_gr.pdf
2015 Annual Report 2015 http://www.moec.gov.cy/etisia-ekthesi/pdf/annual_report_2015_gr.pdf
2016 Annual Report 2016 http://www.moec.gov.cy/etisia-ekthesi/pdf/annual_report_2016_gr.pdf
Field Value
Organization Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
161d4d1d-2a7d-4ee9-8a04-6040aafbe47b
Spatial
POLYGON ((31.669922266155 34.257216443294, 31.669922266155 35.804449111915, 35.141601953655 35.804449111915, 35.141601953655 34.257216443294))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
Greek
License
Contact Name
Ιούλιος Ζούμος
Contact email
izoumos@moec.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

469