Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Εξωτερικό Εμπόριο - Χρονοσειρά από 1930

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικα δεδομένα που αφορούν το το εξωτερικό εμπόριο.Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση, αφορούν την περίοδο από το 1930 και εντεύθεν και περιλαμβάνουν:

(α) Εισαγωγές (σύνολο)
(β) Εισαγωγές (επιτόπια κατανάλωση)
(γ) Εξαγωγές (εγχώριες)
(δ) Εξαγωγές (επανεξαγωγές)
(ε) Εξαγωγές (σύνολο)
(στ) Εμπορικό Ισοζύγιο
(ζ) Εξαγωγές ως ποσοστό των εισαγωγών
(η) Εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ

Field Value
Organization Στατιστική Υπηρεσία
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
45238d34-7550-467b-b953-f6efe20a1475
Spatial
POLYGON ((31.975708007813 34.303457050541, 31.975708007813 35.796373910504, 34.931030273438 35.796373910504, 34.931030273438 34.303457050541))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
Greek
License
Contact Name
Σωφρόνης Βίκης
Contact email
svikis@cystat.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

35