Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Φοιτητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά Τύπο Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Υπηκοότητα (ΕΕ/Τρίτες Χώρες), Τύπο Διδασκαλίας, Επίπεδο και Φύλο, Ετήσια

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Συλλογή δεδομένων που αφορούν τους αριθμούς φοιτητών στην τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο από το 2012 και εντεύθεν.

Αναλυτικά στη συλλογή περιλαμβάνονται οι πιο κάτω Πίνακες:

ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ κατά

- Τύπο Εκπαιδευτικού Ιδρύματος,

- Υπηκοότητα (ΕΕ/Τρίτες Χώρες),

- Τύπο Διδασκαλίας,

- Επίπεδο και

- Φύλο

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

Field Value
Organization Στατιστική Υπηρεσία
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
cf2b3769-de27-46f7-8e58-042330931e6e
Spatial
POLYGON ((32.041625976563 34.391754042834, 32.041625976563 35.811827457491, 34.788208007813 35.811827457491, 34.788208007813 34.391754042834))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
Greek (Cyprus)
License
Contact Name
Λουκία Νικολάου, Λειτουργός Στατιστικής Α', Μαρία Χατζηπροκόπη, Λειτουργός Στατιστικής Α'
Contact email
lnicolaou@cystat.mof.gov.cy, mhadjiprokopi@cystat.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

47