Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Γεωργία (Στατιστική Επετηρίδα)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Συλλογή στατιστικών δεδομένων που σχετίζονται με τον τομέα της γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας στην Κύπρο. Η συλλογή, μια από τις διαχρονικές εκδόσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, περιλαμβάνει 18 συνολικά Πίνακες, χωρισμένους σε 6 ενότητες, οι οποίοι καλύπτουν όλο σχεδόν το εύρος του τομέα στην Κύπρο. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και καλύπτουν την περίοδο 1960 και εντεύθεν. Αναλυτικά η συλλογή περιλαμβάνει τις πιο κάτω ενότητες και πίνακες:

E.1. AGRICULTURE
1. Main indicators of the agricultural sector, 1960-2016
2. Use of agricultural land, 1960-2016
3. Use of irrigable agricultural land, 1960-2016

E.2. CROP PRODUCTION
1. Production of main crops, 1960-2016

E.3. LIVESTOCK PRODUCTION
1. Production of main livestock products, 1960-2016
2. Animal population by type, 1960-2016

E.4. ECONOMIC ACCOUNTS OF AGRICULTURE
1. Gross output by sub-sector, at current prices, 1960-2016
2. Value added by sub-sector, at current prices, 1960-2016
3. Quantity indices of agricultural production, 1996-2016
4. Price indices of agricultural production, 1996-2016
5. Price indices of agricultural inputs, 1996-2016
6. Volume indices of agricultural inputs, 1996-2016
7. Quantity of exports of agricultural products, 1960-2016
8. Value of exports of agricultural products, 1960-2016

E.5. FORESTRY
1. Production of soft wood, 1960-2016
2. Production of hard wood, 1960-2016

E.6. FISHING 1. Main indicators of the fishing sector, 1995-2016
2. Fish caught and imports of fish, 1960-2016

Δεδομένα και Πόροι

Field Value
Organization Στατιστική Υπηρεσία
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
528c9e14-21c8-4dbe-9f1f-bbec4e418377
Spatial
POLYGON ((31.739501953125 34.2816164982, 31.739501953125 35.77492887569, 34.859619140625 35.77492887569, 34.859619140625 34.2816164982))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
English
License
Contact Name
Λουκία Αλεξάντρου
Contact email
lalexandrou@cystat.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

530