Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή της περί Μεταλλείων και Λατομείων Νομοθεσίας και της περί Εκρηκτικών Υλών Νομοθεσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Χαλκούχα Χρυσοφόρα Μεταλλεία της Κύπρου

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Κατάλογος χαλκούχων χρυσοφόρων μεταλλείων της Κύπρου. Για κάθε μεταλλείο περιλαμβάνονται: (α) περιοχή-όνομα (β) εταιρεία (γ) μέθοδος_εκμετάλλευσης (δ) χαλκός % (ε) θείο % (στ) ποσότητα που εξορύχτηκε (ζ) περίοδος λειτουργίας (η) επαρχία

Δεδομένα και Πόροι

AREA-NAME COMPANY MINING METHOD COPPER_% SULPHUR_% MINED QUANTITY OPERATING PERIOD DISTRICT
Μαυροβούνι CMC Υπόγεια 4.5 47 16508755 1929-1974 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Φουκάσα-Σκουριώτισσα CMC Υπόγεια/Αποκάλυψη 2.5 48 6784604 1921-1974 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Φουκάσα-Σκουριώτισσα ΕΜΕ Εκχύλιση - - 9597 1979-1996 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Φοίνιξ-Σκουριώτισσα CMC Αποκάλυψη 0.8 - 1019597 1973-1974 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Φοίνιξ-Σκουριώτισσα ΕΜΕ Εκχύλιση 0.8 - 598323 1979-1996 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Φοίνιξ-Σκουριώτισσα HCM Αποκάλυψη-Εκχύλιση 0.43 - 26056000 1996-2016 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Απλίκι CMC Αποκάλυψη 1.8 36 1064493 1968-1971 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Απλίκι HCM Αποκάλυψη-Εκχύλιση - - - 2016 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Λεύκα Α CMC Αποκάλυψη 2 30 1151048 1968-1974 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Μεμί ΕΜΕ Αποκάλυψη - 26 2028898 1954-1971 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Μεμί ΕΜΕ Αποκάλυψη - 26 95901 1987-1990 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Αλεστός ΕΜΕ Αποκάλυψη 0.9 - 660515 1971-1972 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Κοκκινοπεζούλα ΕΜΕ Αποκάλυψη - 24 5486035 1953-1966 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Κοκκινογιά ΕΜΕ Υπόγεια 2 30-40 481008 1973-1979 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Αγροκηπιά Α ΕΜΕ Αποκάλυψη 1 30-44 332838 1952-1971 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Αγροκηπιά Β ΕΜΕ Υπόγεια 4 40 74074 1958-1964 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Κοκκινόνερο ΕΜΕ Αποκάλυψη - 25-35 658354 1953-1960 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Περιστερκά-Πυθαρόχωμα KM Αποκάλυψη 1.5 25-47 557540 1970-1977 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Καπέδες ΕΜΕ Αποκάλυψη - 30-35 54666 1955-1958 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Μαθιάτης ΕΜΕ Αποκάλυψη 0.2 30-35 2100000 1965-1987 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Σιά ΕΜΕ Υπόγεια/Αποκάλυψη 0.5-1.2 25-30 334179 1950-1959 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τρούλοι Berdy Αποκάλυψη 1 - 91355 1955-1974 ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Καλαβασός ΕΜΕ Υπόγεια 1.0-2.5 33 1910000 1937-1966 ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Πέτρα ΕΜΕ Υπόγεια 1.0-2.5 25-46 226000 1953-1957 ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Μούσουλος ΕΜΕ Υπόγεια 1.0-2.5 40 1660000 1964-1976 ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Μαυρίδια ΕΜΕ Αποκάλυψη 1.5 30-40 400000 1971-1977 ΛΕΜΕΣΟΥ
Μαύρη Συκιά ΕΜΕ Υπόγεια/Αποκάλυψη 1.5-2.5 25-45 376000 1954-1977 ΛΕΜΕΣΟΥ
Λαντάρια ΕΜΕ Υπόγεια 0.5 35-45 65500 1963-1964 ΛΕΜΕΣΟΥ
Πλατιές ΕΜΕ Αποκάλυψη 2.5-3.0 46 43900 1955-1958 ΛΕΜΕΣΟΥ
Μαγκαλένη ΕΜΕ Αποκάλυψη 7 3 142707 1976-1977 ΛΕΜΕΣΟΥ
Λίμνη CSCC Αποκάλυψη 1.11 15 8143460 1937-1979 ΠΑΦΟΥ
Κινούσα CSCC Αποκάλυψη 2.23 47 228896 1952-1960 ΠΑΦΟΥ
Κινούσα CSCC Υπόγεια 2.88 42 270608 1952-1960 ΠΑΦΟΥ
Ευνοημένη CSCC Αποκάλυψη 0.68 19 63724 1970-1971 ΠΑΦΟΥ
Βρέτσια Maconda Αποκάλυψη - 43 3600 1988 ΠΑΦΟΥ
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπηρεσία Μεταλλείων
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό d179f487-08d6-4b9e-a26b-27e8c3ad083c
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.937255859375 34.317919744957, 31.937255859375 35.864013145172, 34.815673828125 35.864013145172, 34.815673828125 34.317919744957))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα English
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Γεωργία Γεωργίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας ggeorgiou@mines.moa.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

695