Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας αφορούν περιοχές που, με βάση ιστορικά δεδομένα ή/και άλλα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν αναγνωρισθεί ως Περιοχές Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας (ΠΔΣΚΠ).

Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας
Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας των ΠΔΣΚΠ παρουσιάζουν 3 σενάρια πλημμύρας.

1) Πλημμύρα με πιθανότητα 1 στα 500 χρόνια (χαμηλή πιθανότητα δηλαδή σπάνιο/ακραίο φαινόμενο)
2) Πλημμύρα με πιθανότητα 1 στα 100 χρόνια (μέση πιθανότητα)
3) Πλημμύρα με πιθανότητα 1 στα 20 χρόνια (υψηλή πιθανότητα)

και για κάθε ένα από τα τρία σενάρια παρουσιάζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) η έκταση της πλημμύρας,
β) το βάθος του νερού.

Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας
Οι Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας παρουσιάζουν τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες στις ΠΔΣΚΠ που συνδέονται με τα 3 σενάρια πλημμύρων (χαμηλής πιθανότητα, μέσης πιθανότητας και υψηλής πιθανότητας) και περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με:

α) ενδεικτικό αριθμό κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν,
β) τον τύπο οικονομικής/πολιτιστικής/αρχαιολογικής σημασίας δραστηριότητας στην περιοχή που ενδέχεται να πληγεί,
γ) εγκαταστάσεις οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση πλημμύρας και
δ) άλλες πιθανές σημαντικές πηγές ρύπανσης.

Σημ.
1. ΠΔΣΚΠ = Περιοχή Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας
2. Η αρίθμηση των χαρτών είναι αντίστοιχη με την αρίθμηση των περιοχών

Τα δεδομένα διατίθενται μέσω υπηρεσιων διάθεσης δεδομένων σε 5 μορφότυπους περιλμβανομένου του GML. Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML".

Τα δεδομένα επίσης διατίθενται μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP. Από τις υπηρεσίες επιλέξετε τα επίπεδα:

  • NZ.RiskZone_Floodplain_20 (1)
  • NZ.RiskZone_Floodplain_100 (2)
  • NZ.RiskZone_Floodplain_500 (3)
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 35513fa6-18ec-4834-a978-ff25c26981dc
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.701049804688 34.403227236495, 31.701049804688 35.849822037079, 35.051879882813 35.849822037079, 35.051879882813 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Μαριλένα Παναρέτου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας ydrologi@wdd.moa.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

5274