Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η ρύθμιση της πολεοδομικής και χωροταξικής ανάπτυξης της Κύπρου, με βασικό άξονα την αειφορία και σημείο αναφοράς τον άνθρωπο και το δημόσιο συμφέρον.

Κάλυψη Δεδομένων

Χάρτης Πολεοδομικών Ζωνών της Κυπριακής Δημοκρατίας

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

2 votes with an average rating of 75.

Περιλαμβάνει τις δημοσιευμένες Πολεοδομικές Ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σχετικός με τον Χάρτη αυτό είναι το Υπόμνημα Πολεοδομικών Ζωνών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο προορίζονται για γενική ενημέρωση. Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνονται για τυχόν νεότερες δημοσιεύσεις Ζωνών που δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί στο αρχείο από την ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, στην οποία βρίσκονται αναρτημένες οι τελευταίες δημοσιεύσεις.

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 2c32533c-a5ab-4d4f-907a-cdc62dc9ec72
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.766967773438 34.294381146838, 31.766967773438 35.876532601369, 35.007934570313 35.876532601369, 35.007934570313 34.294381146838))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Έρμα Βαλανίδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας evalanidou@tph.moi.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

150386