Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικό Εμπόριο στις Επιχειρήσεις

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Συλλογή στατιστικών δεδομένων σε σχέση με την χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και το ηλεκτρονικό εμπόριο στις επιχειρήσεις. Η συλλογή, στην παρούσα της μορφή, είναι διαθέσιμη σε ξεχωριστό αρχείο κατ' έτος από το 2008 και εντεύθεν. Η συλλογή περιλαμβάνει πίνακες με δεδομένα όπως:

A. Διαχρονικά στοιχεία
1. Χρήση Υπολογιστών και Εξειδικευμένο Προσωπικό σε Θέματα ΤΠΕ και Δεξιότητες
2. Πρόσβαση και Χρήση του Διαδικτύου
3. Χρήση Υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους
4. Aνταλλαγή πληροφοριών ηλεκτρονικά εντός της επιχείρησης
5. Ηλεκτρονική διανομή πληροφοριών για τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
6. Τιμολόγηση
7. Χρήση Τεχνολογιών Ταυτοποίησης μέσω Ραδιοσυχνοτήτων
8. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

B. Στοιχεία κατά μέγεθος επιχείρησης (ετήσια)
1. Χρήση Υπολογιστών και Εξειδικευμένο Προσωπικό σε Θέματα ΤΠΕ και Δεξιότητες
2. Πρόσβαση και Χρήση του Διαδικτύου
3. Χρήση Υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους
4. Aνταλλαγή πληροφοριών ηλεκτρονικά εντός της επιχείρησης
5. Ηλεκτρονική διανομή πληροφοριών για τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
6. Τιμολόγηση
7. Χρήση Τεχνολογιών Ταυτοποίησης μέσω Ραδιοσυχνοτήτων 8. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Γ. Στοιχεία κατά οικονομική δραστηριότητα (NACE Rev.2) (ετήσια)
1. Χρήση Υπολογιστών και Εξειδικευμένο Προσωπικό σε Θέματα ΤΠΕ και Δεξιότητες
2. Πρόσβαση και Χρήση του Διαδικτύου
3. Χρήση Υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους
4. Aνταλλαγή πληροφοριών ηλεκτρονικά εντός της επιχείρησης
5. Ηλεκτρονική διανομή πληροφοριών για τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
6. Τιμολόγηση
7. Χρήση Τεχνολογιών Ταυτοποίησης μέσω Ραδιοσυχνοτήτων
8. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Στατιστική Υπηρεσία
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό 207de604-2927-493a-8217-f9f2b7d19398
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.871337890625 34.299770082936, 31.871337890625 35.721430347681, 35.035400390625 35.721430347681, 35.035400390625 34.299770082936))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Κωνσταντίνος Μηνά, Ανδρέας Χαραλάμπους
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας cmina@cystat.mof.gov.cy, ancharalambous@cystat.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

437