Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιο Τμήμα για την εποπτεία των αερολιμένων, παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και ανάπτυξη, σχεδιασμό και εποπτεία του συστήματος ασφάλειας αερομεταφορών στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Ημερήσια Αεροπορική Κίνηση (Air Traffic) Αεροδρομίου Πάφου

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Ημερήσια Αεροπορική Κίνηση στο Αεροδρόμιο Πάφου με βάση τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας από το 2012. Περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τις αφίξεις και αναχωρήσεις: διεθνών πτήσεων, εσωτερικών πτήσεων και πτήσεων ελικοπτέρων. Paphos Airport ATC Tower Unit - Daily Traffic Counts.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DAY MONTH YEAR FLIGHT_CATEGORY INBOUND_FLIGHTS OUTBOUND_FLIGHTS TOTAL_FLIGHTS
1 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 11 11 22
2 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 6 6 12
3 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 10 10 20
4 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 19 18 37
5 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 11 11 22
6 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 9 8 17
7 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 11 13 24
8 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 14 14 28
9 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 7 6 13
10 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 4 6 10
11 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 18 15 33
12 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 7 7 14
13 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 10 9 19
14 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 10 12 22
15 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 9 11 20
16 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 8 7 15
17 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 6 4 10
18 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 12 14 26
19 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 8 5 13
20 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 13 12 25
21 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 12 15 27
22 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 16 12 28
23 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 6 9 15
24 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 5 4 9
25 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 11 10 21
26 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 7 8 15
27 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 5 6 11
28 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 14 12 26
29 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 15 15 30
30 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 8 7 15
31 JAN 2017 INTERNATIONAL FLIGHTS 5 4 9
1 JAN 2017 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
2 JAN 2017 LOCAL FLIGHTS 2 2 4
3 JAN 2017 LOCAL FLIGHTS 1 1 2
4 JAN 2017 LOCAL FLIGHTS 3 3 6
5 JAN 2017 LOCAL FLIGHTS 1 1 2
6 JAN 2017 LOCAL FLIGHTS 0 1 1
7 JAN 2017 LOCAL FLIGHTS 4 4 8
8 JAN 2017 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
9 JAN 2017 LOCAL FLIGHTS 1 1 2
10 JAN 2017 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
11 JAN 2017 LOCAL FLIGHTS 6 6 12
12 JAN 2017 LOCAL FLIGHTS 5 5 10
13 JAN 2017 LOCAL FLIGHTS 2 2 4
14 JAN 2017 LOCAL FLIGHTS 3 3 6
15 JAN 2017 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
16 JAN 2017 LOCAL FLIGHTS 2 2 4
17 JAN 2017 LOCAL FLIGHTS 4 4 8
18 JAN 2017 LOCAL FLIGHTS 1 2 3
19 JAN 2017 LOCAL FLIGHTS 4 5 9
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DAY MONTH YEAR FLIGHT_CATEGORY INBOUND_FLIGHTS OUTBOUND_FLIGHTS TOTAL_FLIGHTS
1 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 9 10 19
2 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 6 7 13
3 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 4 3 7
4 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 24 21 45
5 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 5 4 9
6 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 10 7 17
7 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 5 7 12
8 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 10 10 20
9 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 5 5 10
10 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 3 3 6
11 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 12 13 25
12 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 4 4 8
13 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 4 5 9
14 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 6 4 10
15 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 10 10 20
16 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 7 7 14
17 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 2 2 4
18 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 13 13 26
19 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 9 7 16
20 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 5 6 11
21 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 6 6 12
22 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 11 10 21
23 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 8 7 15
24 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 0 3 3
25 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 14 14 28
26 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 5 4 9
27 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 3 1 4
28 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 6 6 12
29 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 10 12 22
30 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 5 4 9
31 JAN 2012 INTERNATIONAL FLIGHTS 6 5 11
1 JAN 2012 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
2 JAN 2012 LOCAL FLIGHTS 1 1 2
3 JAN 2012 LOCAL FLIGHTS 3 3 6
4 JAN 2012 LOCAL FLIGHTS 3 3 6
5 JAN 2012 LOCAL FLIGHTS 3 3 6
6 JAN 2012 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
7 JAN 2012 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
8 JAN 2012 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
9 JAN 2012 LOCAL FLIGHTS 5 5 10
10 JAN 2012 LOCAL FLIGHTS 4 4 8
11 JAN 2012 LOCAL FLIGHTS 1 1 2
12 JAN 2012 LOCAL FLIGHTS 3 3 6
13 JAN 2012 LOCAL FLIGHTS 6 6 12
14 JAN 2012 LOCAL FLIGHTS 8 8 16
15 JAN 2012 LOCAL FLIGHTS 7 7 14
16 JAN 2012 LOCAL FLIGHTS 5 6 11
17 JAN 2012 LOCAL FLIGHTS 4 4 8
18 JAN 2012 LOCAL FLIGHTS 7 7 14
19 JAN 2012 LOCAL FLIGHTS 8 8 16
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DAY MONTH YEAR FLIGHT_CATEGORY INBOUND_FLIGHTS OUTBOUND_FLIGHTS TOTAL_FLIGHTS
1 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 4 5 9
2 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 15 14 29
3 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 5 7 12
4 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 5 5 10
5 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 11 12 23
6 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 10 10 20
7 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 5 4 9
8 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 4 3 7
9 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 9 10 19
10 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 7 5 12
11 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 8 8 16
12 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 6 6 12
13 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 9 11 20
14 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 6 6 12
15 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 3 3 6
16 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 8 8 16
17 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 3 1 4
18 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 4 7 11
19 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 7 6 13
20 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 11 11 22
21 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 6 5 11
22 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 4 5 9
23 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 8 8 16
24 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 3 4 7
25 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 8 6 14
26 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 9 11 20
27 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 10 10 20
28 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 5 4 9
29 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 3 3 6
30 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 10 10 20
31 JAN 2013 INTERNATIONAL FLIGHTS 2 1 3
1 JAN 2013 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
2 JAN 2013 LOCAL FLIGHTS 4 4 8
3 JAN 2013 LOCAL FLIGHTS 5 5 10
4 JAN 2013 LOCAL FLIGHTS 4 4 8
5 JAN 2013 LOCAL FLIGHTS 10 10 20
6 JAN 2013 LOCAL FLIGHTS 1 1 2
7 JAN 2013 LOCAL FLIGHTS 1 1 2
8 JAN 2013 LOCAL FLIGHTS 3 3 6
9 JAN 2013 LOCAL FLIGHTS 3 3 6
10 JAN 2013 LOCAL FLIGHTS 4 4 8
11 JAN 2013 LOCAL FLIGHTS 2 2 4
12 JAN 2013 LOCAL FLIGHTS 3 3 6
13 JAN 2013 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
14 JAN 2013 LOCAL FLIGHTS 4 4 8
15 JAN 2013 LOCAL FLIGHTS 3 3 6
16 JAN 2013 LOCAL FLIGHTS 2 3 5
17 JAN 2013 LOCAL FLIGHTS 2 2 4
18 JAN 2013 LOCAL FLIGHTS 1 1 2
19 JAN 2013 LOCAL FLIGHTS 3 3 6
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DAY MONTH YEAR FLIGHT_CATEGORY INBOUND_FLIGHTS OUTBOUND_FLIGHTS TOTAL_FLIGHTS
1 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 13 11 24
2 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 9 11 20
3 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 6 5 11
4 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 13 13 26
5 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 12 13 25
6 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 8 5 13
7 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 9 9 18
8 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 10 12 22
9 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 10 9 19
10 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 6 8 14
11 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 12 10 22
12 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 13 16 29
13 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 7 4 11
14 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 5 6 11
15 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 11 11 22
16 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 3 3 6
17 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 6 6 12
18 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 9 11 20
19 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 13 12 25
20 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 7 6 13
21 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 8 8 16
22 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 10 11 21
23 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 3 5 8
24 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 10 8 18
25 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 10 11 21
26 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 15 15 30
27 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 6 5 11
28 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 9 6 15
29 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 12 14 26
30 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 6 5 11
31 JAN 2014 INTERNATIONAL FLIGHTS 7 9 16
1 JAN 2014 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
2 JAN 2014 LOCAL FLIGHTS 3 3 6
3 JAN 2014 LOCAL FLIGHTS 2 2 4
4 JAN 2014 LOCAL FLIGHTS 7 7 14
5 JAN 2014 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
6 JAN 2014 LOCAL FLIGHTS 2 2 4
7 JAN 2014 LOCAL FLIGHTS 6 6 12
8 JAN 2014 LOCAL FLIGHTS 3 3 6
9 JAN 2014 LOCAL FLIGHTS 3 3 6
10 JAN 2014 LOCAL FLIGHTS 2 2 4
11 JAN 2014 LOCAL FLIGHTS 5 5 10
12 JAN 2014 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
13 JAN 2014 LOCAL FLIGHTS 6 6 12
14 JAN 2014 LOCAL FLIGHTS 1 1 2
15 JAN 2014 LOCAL FLIGHTS 2 3 5
16 JAN 2014 LOCAL FLIGHTS 2 2 4
17 JAN 2014 LOCAL FLIGHTS 1 1 2
18 JAN 2014 LOCAL FLIGHTS 2 2 4
19 JAN 2014 LOCAL FLIGHTS 2 2 4
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DAY MONTH YEAR FLIGHT_CATEGORY INBOUND_FLIGHTS OUTBOUND_FLIGHTS TOTAL_FLIGHTS
1 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 7 7 14
2 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 7 7 14
3 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 12 11 23
4 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 17 18 35
5 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 8 7 15
6 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 8 7 15
7 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 11 11 22
8 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 9 7 16
9 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 8 12 20
10 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 9 9 18
11 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 14 13 27
12 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 10 7 17
13 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 8 9 17
14 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 8 11 19
15 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 8 7 15
16 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 8 8 16
17 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 9 8 17
18 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 12 13 25
19 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 7 7 14
20 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 6 6 12
21 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 8 8 16
22 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 6 5 11
23 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 9 10 19
24 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 11 8 19
25 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 12 13 25
26 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 11 10 21
27 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 6 4 10
28 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 11 11 22
29 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 7 7 14
30 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 9 11 20
31 JAN 2015 INTERNATIONAL FLIGHTS 11 11 22
1 JAN 2015 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
2 JAN 2015 LOCAL FLIGHTS 3 3 6
3 JAN 2015 LOCAL FLIGHTS 3 3 6
4 JAN 2015 LOCAL FLIGHTS 1 1 2
5 JAN 2015 LOCAL FLIGHTS 2 2 4
6 JAN 2015 LOCAL FLIGHTS 1 1 2
7 JAN 2015 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
8 JAN 2015 LOCAL FLIGHTS 2 2 4
9 JAN 2015 LOCAL FLIGHTS 3 3 6
10 JAN 2015 LOCAL FLIGHTS 4 4 8
11 JAN 2015 LOCAL FLIGHTS 1 1 2
12 JAN 2015 LOCAL FLIGHTS 2 2 4
13 JAN 2015 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
14 JAN 2015 LOCAL FLIGHTS 3 3 6
15 JAN 2015 LOCAL FLIGHTS 4 4 8
16 JAN 2015 LOCAL FLIGHTS 6 6 12
17 JAN 2015 LOCAL FLIGHTS 6 6 12
18 JAN 2015 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
19 JAN 2015 LOCAL FLIGHTS 3 3 6
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DAY MONTH YEAR FLIGHT_CATEGORY INBOUND_FLIGHTS OUTBOUND_FLIGHTS TOTAL_FLIGHTS
1 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 6 6 12
2 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 15 13 28
3 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 17 17 34
4 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 10 9 19
5 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 9 9 18
6 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 17 18 35
7 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 8 10 18
8 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 7 6 13
9 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 10 11 21
10 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 12 12 24
11 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 6 8 14
12 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 6 6 12
13 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 10 12 22
14 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 5 5 10
15 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 9 8 17
16 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 10 11 21
17 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 10 12 22
18 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 11 6 17
19 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 4 7 11
20 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 10 10 20
21 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 5 6 11
22 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 8 7 15
23 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 9 8 17
24 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 10 10 20
25 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 7 7 14
26 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 5 6 11
27 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 8 8 16
28 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 7 4 11
29 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 8 10 18
30 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 11 9 20
31 JAN 2016 INTERNATIONAL FLIGHTS 14 12 26
1 JAN 2016 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
2 JAN 2016 LOCAL FLIGHTS 3 3 6
3 JAN 2016 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
4 JAN 2016 LOCAL FLIGHTS 2 2 4
5 JAN 2016 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
6 JAN 2016 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
7 JAN 2016 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
8 JAN 2016 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
9 JAN 2016 LOCAL FLIGHTS 1 1 2
10 JAN 2016 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
11 JAN 2016 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
12 JAN 2016 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
13 JAN 2016 LOCAL FLIGHTS 1 1 2
14 JAN 2016 LOCAL FLIGHTS 2 2 4
15 JAN 2016 LOCAL FLIGHTS 1 1 2
16 JAN 2016 LOCAL FLIGHTS 3 3 6
17 JAN 2016 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
18 JAN 2016 LOCAL FLIGHTS 1 2 3
19 JAN 2016 LOCAL FLIGHTS 0 0 0
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό 64a4860b-e33b-4dec-9738-bbadb5c0fe8c
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((32.47467040972 34.702565097487, 32.47467040972 34.719075192114, 32.505226134817 34.719075192114, 32.505226134817 34.702565097487))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Αεροδρόμιο Πάφου
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα English
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Στέφανη Στεφάνου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας sstephanou@dca.mcw.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

589