Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επιπέδων ποιότητας της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικά, η προστασία των εργαζομένων, του κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους από ιονίζουσες ακτινοβολίες καθώς και από χημικές ουσίες.

Κάλυψη Δεδομένων

Ιστορικές Μετρήσεις Ατμοσφαιρικών Ρύπων (API)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

1 votes with an average rating of 100.

Υπηρεσία διάθεσης των ιστορικών μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων από το δίκτυο μετρητών της ποιότητας του αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Το δίκτυο των μετρητών είναι παγκύπριο και περιλαμβάνει 9 συνολικά σταθμούς μέτρησης της ποιότητας του αέρα. Οι μετρήσεις αφορούν 9 ρύπους και είναι σε ωριαία βάση (μέσες ωριαίες τιμές). 

Σταθμοί Ρύποι                                    Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός (station code = 1)

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός (station code = 2)

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός (station code = 3)

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός (station code = 5)

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός (station code = 7)

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός (station code = 8)

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός (station code = 9)

Αγία Μαρίνα - Σταθμός Υποβάθρου (station code = 10)

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός (station code = 11) O Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³] (id=38)

NO2 Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³] (id=8)

NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³] (id=9)

SO2 Διοξείδιο Θείου [μg/m³] (id=1)

O3 Όζον [μg/m³] (id=7)

CO Μονοξείδιο  Άνθρακα [μg/m³] (id=10)

PM10 Σωματίδια 10 μm [μg/m³] (id=5)

PM2.5 Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³] (id=6001)

C6H6 Βενζόλιο [μg/m³] (id=20)

Ο χρήστης μπορεί να παράξει μέσω των API τιμές ανά περίοδο με ανώτατο όριο το 1 έτος ανά αίτημα (request) κάνοντας χρήση των πιο κάτω API.

Ιστορικές μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων με όλους τους ρύπους:

https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/all_stations_data_range_PM/{from_datetime}/{to_datetime}

Ιστορικές μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων με όλους τους ρύπους εκτός των PM:

https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/all_stations_data_range/{from_datetime}/{to_datetime}

 

Παραδείγματα:

Generate values for 01-01-2019,from 01:00 am to 03:00 am:

https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/all_stations_data_range/2019-01-01 01:00/2019-01-01 03:00

 

Generate all values for 01-01-2019:

https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/all_stations_data_range/2019-01-01/2019-01-01 23:00

 

Generate all values for March 2019:

https://www.airquality.dli.mlsi.gov.cy/all_stations_data_range/2019-03-01 00:00/2019-03-31 23:59

 

Field Value
Organization Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Modified
Release Date
Frequency
Συνεχής
Identified
d4b9ae15-98f2-4a79-be84-3a80c6839d0e
Spatial
POLYGON ((31.931762695313 34.430416670706, 31.931762695313 35.778549871932, 34.898071289063 35.778549871932, 34.898071289063 34.430416670706))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
English
License
Contact Name
Χρύσανθος Σαββίδης
Contact email
csavvides@dli.mlsi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

1957