Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος Αδειοδοτημένων Διαχειριστών Αποβλήτων της Κατηγορίας "Ελαστικά"

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Κατάλογος αδειοδοτημένων διαχειριστών αποβλήτων της κατηγορίας "Ελαστικά". Περιλαμβάνονται 2 υποκατάλογοι, ένας για την συλλογή/μεταφορά και ένας για την επεξεργασία. Οι κατάλογοι περιλαμβάνουν τα πιο κάτω πεδία:

 • wstlicKindDescr (επεξεργασία ή συλλογή/μεταφορά)
 • wstGrDescr (κατηγορία αποβλήτων)
 • wstSubCateObjID (κωδ. υποκατηγορίας αποβλήτων)
 • wstSubCateDescription (υποκατηγορία αποβλήτων)
 • wstFullName (Όνομα Αδειοδοτημένου)
 • wstAddress (Διεύθυνση)
 • wstArea (Περιοχή)
 • wstPOCode (ταχυδρομικός Κώδικας)
 • wstPhone1 (Αρ. Τηλεφώνου)
 • wstFax (Αρ. Φάξ)
 • wstMobile (Αρ. Κινητού Τηλεφώνου)
 • wstEmail (ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • TownName (Επαρχία)

Δεδομένα και Πόροι

wstlicKindDescr wstGrDescr wstSubCateObjID wstSubCateDescription wstFullName wstAddress wstArea wstPOCode wstPhone1 wstFax wstMobile wstEmail TownName
Επεξεργασία Ελαστικά 160103 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 Υψωνας 4193 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
Επεξεργασία Ελαστικά 160103 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους P. Lo Recycling Tyres Ltd Κικέρονος 8 Ύψωνας 4193 25953131 25953130 99638535 info@plorecycle.com Λεμεσός
Επεξεργασία Ελαστικά 160103 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους Stavros Georgiou & Son Scrap Metals Ltd Περιοχή Βάσεων Υψωνας 3015 25714459 25748438 sgeorgiouLtd@hotmail.com cyscrap@cytanet.com.cy Λεμεσός
Επεξεργασία Ελαστικά 160103 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους Strat. Bioenergy L.t.d Αιγάλεω 1 Στρόβολος - Γέρι 2057 22592008 22592009 stratak@spidernet.com.cy Λευκωσία
Επεξεργασία Ελαστικά 160103 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους Μ. Σ. (Σκύρα) Βάσας Λτδ Τ.Θ. 54214 3722 25632354 25633322 k.ttanou@skyravassas.com Λεμεσός
Επεξεργασία Ελαστικά 160103 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους Μ. Σ. (Σκύρα) Βάσας Λτδ Τ.Θ. 54214 3722 25632354 25633322 k.ttanou@skyravassas.com Λεμεσός
wstlicKindDescr wstGrDescr wstSubCateObjID wstSubCateDescription wstFullName wstAddress wstArea wstPOCode wstPhone1 wstFax wstMobile wstEmail TownName
Συλλογή - Μεταφορά Ελαστικά 160103 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους Innovating Environmental Solutions Center (IESC ltd) Σπύρου Κυπριανού 33 Υψωνας 4193 25780160 25780161 info@iesc-ltd.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Ελαστικά 160103 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους P. Lo Recycling Tyres Ltd Κικέρονος 8 Ύψωνας 4193 25953131 25953130 99638535 info@plorecycle.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Ελαστικά 160103 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους Stavros Georgiou & Son Scrap Metals Ltd Περιοχή Βάσεων Υψωνας 3015 25714459 25748438 sgeorgiouLtd@hotmail.com cyscrap@cytanet.com.cy Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Ελαστικά 160103 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους Strat. Bioenergy L.t.d Αιγάλεω 1 Στρόβολος - Γέρι 2057 22592008 22592009 stratak@spidernet.com.cy Λευκωσία
Συλλογή - Μεταφορά Ελαστικά 160103 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους Μ. Σ. (Σκύρα) Βάσας Λτδ Τ.Θ. 54214 3722 25632354 25633322 k.ttanou@skyravassas.com Λεμεσός
Συλλογή - Μεταφορά Ελαστικά 160103 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους Μ. Σ. (Σκύρα) Βάσας Λτδ Τ.Θ. 54214 3722 25632354 25633322 k.ttanou@skyravassas.com Λεμεσός
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Περιβάλλοντος
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό a7a388fa-6309-4b7c-b34e-c8d48a6d168c
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.942749023438 34.448538048272, 31.942749023438 35.787462390871, 34.788208007813 35.787462390871, 34.788208007813 34.448538048272))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Νάσια Λαζάρου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας tlazarou@environment.moa.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

103