Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Ινστιτούτο διεξάγει έρευνα προς δημιουργία και μεταφορά γνώσης για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και την επίλυση προβλημάτων του αγροτικού κόσμου.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος "Άλλων Δημοσιεύσεων" Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Οι δημοσιεύσεις του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών παραθέτουν πληροφορίες για τις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου, στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι δημοσιεύσεις εξυπηρετούν τόσο τους γεωπόνους των γεωργικών εφαρμογών, όσο και τους παραγωγούς, με στόχο την άμεση και εύκολη παροχή πληροφοριών και την προσφορά κάθε δυνατής βοήθειας και εξυπηρέτησης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
AA Year Title
1 1966 Charalambous. J. 1966. The composition and uses of carob bean. Agricultural Research Institute (mineographed) 50p.
2 1974 Marriott, J., and Proctor, F.C 1974. Effect of storage temperature and packing method on keeping quality of Cyprus carrots. Technical Commission of ISHS. 38:379-387.
3 1975 Orphanos, P.I. 1975. Photosynthesis and crop production. Geoponika 226:267-273. (in Greek).
4 1976 Hadjichristodoulou, A., and Della, Athena.1976. Evaluation of durum wheat, barley and common vetch germplasm in Cyprus. Plant Genetic Resources Newsletter FAO, AGP/PGR 32:8-15.
5 1976 Hadjichristodoulou, A., and Della, Athena.1976. Genetic diversity in Cyprus. Plant Genetic Resources Newsletter FAO AGP/PGR 32:8-15.
6 1978 Orphanos, P.I. 1.978. Growth analysis. An example with the potato. Geoponika 240:10-13. (in Greek).
7 1978 Orphanos, P.I. 1978. Agricultural literature and the AGRIS system. Geoponika 243: 138-141 (in Greek).
8 1980 Della, Athena. 1980. Broad bean collecting in Cyprus. Plant Genetic Resources Newsletter44:17-19.
9 1980 Della, Athena, Martins Farias, Rena, and Josephides, C.M. 1980. Barley and durum wheat in Cyprus. Plant Generic Resources Newsletter 43:2-6.
10 1982 Orphanos, P.I. and Metochis. Chr. 1982. An integrated irrigation study: An example with lucerne (Medicago sativa) under the semiarid conditions of Cyprus. Geoponika 282:4-9(in Greek)
11 1983 Gregoriou, C, Papademetriou. M. and Christofides, L. 1983. Use of chelates for correcting iron chlorosis in avocados growing in calcareous oils in Cyprus. California Avocado Society Yearbook 67: 115-122.
12 1984 Gregoriou, C, Papademetriou. M. and Christophides, L. 1984. Propagation of avocado plants in Cyprus (comparison between budding and grafting of four avocado varieties).California Avocado Society Yearbook 68: 121-126.
13 1984 Hadjichristodoulou, A. 1984. First trials with sunflower cultivars in Cyprus. Helia. 7:63-66.
14 1984 Krendos, V.D., Metochis. Chr., and Stylianou. Y. 1984. Field soiI-water properties measured through radiation techniques. IAEATECDOC 312: 19-20, 50-59.
15 1985 Della, Athena. 1985. A review of the present status and future prospects of Vicia faba L. in Cyprus. FABIS Newsletter 11: 1-5.
16 1985 Metochis, Chr. 1985. Pan evaporation as a guide for scheduling irrigation. In Casebook on Operational Assessment of Areal Evaporation, Operational Hydrology Report 22. World Meteorological Organization.
17 1985 Vakis, N.J., Gregoriou, C. and Papademetriou, M. 1985. Maturity and picking dates of avocados under Cyprus conditions. California Avocado Society Yearbook 69: 81-88.
18 1986 CARIS LIAISON OFFICE. 1986. Directory of current agricultural research in Cyprus – Extracted from the Global CARIS Data Base. 29p.
19 1986 Hadjichristodoulou, A. 1986. Barley improvement for different uses in dry areas in Cyprus. Rachis 5:9-11.
20 1986 Ioannou, N., and Kyriakou. Anastasia. 1986. Fruit crop sanitation activities in Cyprus. Mediterranean Fruit Crop Improvement Council News 5:7-8.
21 1987 Hadjichristodoulou, A. 1987. Association between traits of chickpea varieties. International Chickpea Newsletter 17:2-4.
22 1987 Hadjichristodoulou, A. 1987. Trials with winter-sown sunflower. Helia 10:57-61.
23 1987 Hadjichristodoulou, A. 1987. Optimum values for agronomic trails in grain ccreais for dry areas. Rachis 2: 1 1-13.
24 1987 PapastyIianou, I. 1987. Peanut: Cultivation and Research Activities in Cyprus. International Arachis Newsletter 2:6-7
25 1987 Vakis, N.I. 1987. Progress Report on the evaluation of potato varieties and clones (Spring crop 1987). Mimeographed, 11 p.
26 1987 Vakis, N.I. 1987. Vegetable trials (Progress Report for 1986/87). Mimeographed, 14p.
27 1988 Della, Athena. 1988. Characteristics and variation of Cyprus Faba bean germplasm. FABIS Newsletter 21:9-12.
28 1988 Hadjichristodoulou, A. 1988. Safflower varieties for dry Mediterranean climates. Oil Crops Newsletter 8:52-54.
29 1988 Ioannou, N. 1988. The use of ELISA for detection of fanleaf and leafroll viruses in grapevines in Cyprus. Mediterranean Fruit Crop Improvement Council News 10:9-10.
30 1989 Gregoriou, C. 1989. Effect of girdling on fruit set of Fuerle avocado variety. California Avocado Society Yearbook 73:153-156.
31 1989 Hadjichristodoulou, A. 1989. Barley mutant line with high protein yield. Mutation Breeding Newsletter. p.12.
32 1989 Ioannou, N. 1989. Progress report for 1987.Tomato yellow leaf curl virus, potato viruses and bean common mosaic virus. ISHS – Vegetable Virus Working Group Annual Newsfetter16:17-19.
33 1989 Ioannou, N. 1989. Progress report for 1988.Tomato yellow leaf curl virus and viruses of cucurbits. ISHS- Vegetable Virus Working Group Annual Newsletter 17:20-21.
34 1989 Kyriakou, Anastasia, and Polykarpou, D. 1989. Detection of citrus tristeza virus in Cyprus. Mediterranean Fruit Crop Improvement Council News 12:3-4.
35 1989 Philis, J. 1989. Resistance of peach seedings to rootknot nematode attack. International Nematology Network Newsletter 6:3-5.
36 1990 Hadjichristodoulou, A. 1990. Self regenerating pasture barley. Rachis. 9:13-17.
37 1990 Ioannou, N. 1990. Virus diseases of tomato and cucurbits. ISHS- Vegetable Virus Working Croup Annual Newsletter 18:22-23.
38 1991 Hadjichristodoulou, A. 1991. Dual purpose barley. Rachis 10: 13-16.
39 1991 Ioannou, N. 1991. Integrated control of tomato yellow leaf curl virus. ISHS Vegetable Virus Working Croup Annual Newsletter19:30-31.
40 1992 Aboukhaled, A., Papadopoulos, I., and Salem S. 1992. Wastewater management for irrigation. FAO-RNEA Technical Bulletin 2, 33p.
41 1992 Gregoriou, C., and Economides, CV. 1992.Performance of Ettinger, Fuerte and Hass cultivars of avocado on two rootstocks in Cyprus. California Avocado Society Yearbook 75:87-92.
42 1992 Hadjichristodoulou, A. 1992. Collecting, evaluation and utilization of Hordeum vulgare subsp. agriocrithon in Cyprus. FAO/IBPGR Plant Genetic Resources Newsletter 90:15-18.
43 1992 Hadjichristodoulou, A. 1992. A new domestication of the wild brittle rachis gene of barley (Hordeum vulgare L.). FAO /IBPGR Plant Genetic Resources Newsletter 90:46.
44 1992 Ioannou, Maria, Kyriakou. Anastasia, and Ioannou, N. 1992. Local Cyprus lemon being freed of exocortis by shoot-tip grafting invitro.FAO Plant Protection Bulletin 40: 116-
45 1992 Josephides, C.M. 1992. Four new durum wheat cuItivars for Cyprus. Rachis. 11:41-46.
46 1992 Papadopolllos, I., and Hamdallah. G. 1992.Irrigation methods, crops and practices using wastewater. FAO-RNEA Technical Bulletin 4, 20p.
47 1992 Papadopoulos, I., and Hamdallah, G. 1992. Wastewater as a crop nutrient source. FAORNEA Technical Bulletin 5. 15p.
48 1992 Yahner, J.E., Papadopoulos. I. Xanthoulis D., Salem, S., and Hamdallah, G. 1992.Wastewater management for irrigation. FAO-RNEA Technical Bulletin I, 15p.
49 1993 Hadjichristodoulou, A. 1993. Genotypes of groundnuts tolerant to calcium carbonate induced iron chlorosis. International Arachis Newsletter 13:13-15.
50 1993 Hadjichristodoulou, A. 1993. Groundnut genotypes tolerant to lime-induced iron chlorosis. International Arachis Newsletter. 12-13.
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 4901286e-a16f-48bb-826e-cd1e9c1c51b2
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.435546819121 34.190600489581, 31.435546819121 35.846018804853, 35.236816350371 35.846018804853, 35.236816350371 34.190600489581))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα English
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Γιώργος Αδαμίδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας gadamides@ari.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

44