Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Ινστιτούτο διεξάγει έρευνα προς δημιουργία και μεταφορά γνώσης για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και την επίλυση προβλημάτων του αγροτικού κόσμου.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος Ανακοινώσεων σε Συνέδρια του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Oι Ανακοινώσεις σε Συνέδρια αφορούν ελληνόφωνες δημοσιεύσεις του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στις οποίες παραθέτουν πληροφορίες για τις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Οι δημοσιεύσεις εξυπηρετούν τόσο τους γεωπόνους των γεωργικών εφαρμογών, όσο και τους παραγωγούς, με στόχο την άμεση και εύκολη παροχή πληροφοριών και την προσφορά κάθε δυνατής βοήθειας και εξυπηρέτησης.

Δεδομένα και Πόροι

AA Year Title
1 1997 Βουζούνης, Ν. 1997. Καταπολέμηση ζιζανίων και άλλα προβλήματα που χρήζουν μελέτης στις καλλιέργειες αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Κύπρου. Ζ΄ Τριήμερο Εργασίας, Παραλίμνι, Κύπρος, σελίδες 492-495.
2 1998 Γεωργίου Αντρούλα, Γρηγορίου, Κ. 1998. Επίδραση Ethephon και Calcium Carbide στην άνθηση του ανανά (Ananas comosus L. Merr). Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών. Τόμος 7. 18η Πανελλήνια Επιστημονική Συνεδρίαση, 5 -7 Νοεμβρίου 1997, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, σελίδες 243 – 245.
3 1998 Γεωργίου Αντρούλα, Γρηγορίου, Κ. 1998. Επίδραση του Ethephon στην επιτάχυνση της άνθησης του ανανά (Ananas comosus L. Merr) σε θερμαινόμενο και μη θερμοκήπιο. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών. Τόμος 7. 18η Πανελλήνια Επιστημονική Συνεδρίαση, 5 -7 Νοεμβρίου 1997, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, σελίδες 219 – 222
4 1998 Γρηγορίου, Κ., Γεωργίου Αντρούλα. 1998. Αξιολόγηση ποικιλιών μεσπιλιάς (Eriobotrya japonica Thumb Lindley) και αραίωσης ανθοταξιών για αύξηση του μεγέθους του καρπού. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών. Τόμος 7. 18η Πανελλήνια Επιστημονική Συνεδρίαση, 5 -7 Νοεμβρίου 1997, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, σελίδες 235 – 238
5 1999 Γεωργίου Αντρούλα. 1999. Τρόποι αντιμετώπισης της μειωμένης καρποφορίας της μαντόρας. Πρακτικά 19ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Ηράκλειο, Κρήτη, 199, σελίδες 171 – 174.
6 1999 Ορφανίδης, Γ., Χαραλάμπους, Π., Γεωργίου Αντρούλα, Ιορδάνου, Ν., Ηλιάδης, Γ. 1999. Ο φυλλορύκτης των εσπεριδοειδών Phyllocnistis citrella Staiton (Lepidoptera:Gracillariidae) και η καταπολέμηση του στην Κύπρο. Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο 21 – 24 Οκτωβρίου 1997, Καβάλα, Ελλάδα, σελίδες 88-95.
7 2001 Καπαρή-Ησαϊα Θεοδώρα, Κυριακού Αναστασία, Ιωάννου, Ν., Γαβριήλ, Ι., Bar-Joseph, M., Σάββα, Γ., Πολυκάρπου, Δ., Ιωσηφίδου, Ελένη, Λοϊζιάς, Ν., Χατζηνικολής, Α., Παπαγιάννης, Χρ. 2001. Αντιμετώπιση του ιού της Τριστέζας των εσπεριδοειδών στην Κύπρο. Πρακτικά του 19ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 25 - 27 Οκτωβρίου 1999 Ηράκλειο, Κρήτη σελίδες 175 – 177.
8 2003 Βέμμος, Σ.Ν., Γρηγορίου, Κ., Ποντίκης, Κ. 2003. Επίδραση διαφόρων επιπέδων σκίασης στη συγκέντρωση υδατανθράκων στα φύλλα της ελιάς ποικιλίας Κορωνέϊκης. Πρακτικά του 20ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2001, Λάρνακα, Κύπρος σελίδες 159-162
9 2003 Γεωργίου Αντρούλα. 2003. Αντιμετώπιση της χαλάρωσης του φλοιού στα πορτοκάλια της ποικιλίας «Βαλέντσια». Πρακτικά της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών. 20ον Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2001 Λάρνακα, Κύπρος, σελίδες 219 – 222.
10 2003 Γεωργίου Αντρούλα. 2003. Επίδραση 3,5,6 – Trichloro -2-Pyridyloacetic Acid στην ποιότητα του καρπού και στην παραγωγή της κλημεντίνης. Πρακτικά της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών. 20ον Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2001 Λάρνακα, Κύπρος σελίδες 587 – 590.
11 2003 Γρηγορίου, Κ., Βέμμος, Σ.Ν., Ποντίκης, Κ. 2003. Επίδραση της σκίασης στη φωτοσυνθετική δραστηριότητα, στο ειδικό βάρος, στον αριθμό και την αγωγιμότητα των στοματίων και στην περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη των φύλλων φυτών ελιάς ποικιλίας Κορωνέϊκης. Πρακτικά του 20ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2001, Λάρνακα, Κύπρος σελίδες 475-478.
12 2003 Γρηγορίου, Κ., Ποντίκης, Κ., Βέμμος, Σ.Ν., Θεριός, Ι. 2003. επίδραση της σκίασης στην παραγωγή φυτικής μάζας, στην κατανομή της στα διάφορα όργανα και στη θρεπτική κατάσταση φυτών ελιάς ποικιλίας Κορωνέϊκης. Πρακτικά του 20ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2001, Λάρνακα, Κύπρος σελίδες 471-474.
13 2003 Γρηγορίου, Κ., Ποντίκης, Κ., Βέμμος, Σ.Ν. 2003. Επίδραση της σκίασης στην απόδοση, στα μορφολογικά χαρακτηριστικά του καρπού στην ελαιοπεριεκτικότητα και την αναλογία των λιπαρών οξέων του ελαιολάδου φυτών ελιάς ποικιλίας Κορωνέϊκη. Πρακτικά του 20ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2001, Λάρνακα, Κύπρος σελίδες 179-182.
14 2003 Γρηγορίου, Κ., Ποντίκης, Κ., Βέμμος, Σ.Ν. 2003. Επίδραση της σκίασης στη βλάστηση, στα μορφολογικά χαρακτηριστικά του βλαστού και του φύλλου, στη δομή του μεσόφυλλου και των σωροπλαστών και στην ανθοφορία φυτών ελιάς ποικιλίας Κορωνέϊκης. Πρακτικά του 20ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2001, Λάρνακα, Κύπρος σελίδες 467-470
15 2003 Γρηγορίου, Σ. 2003. Χημικά και μηχανικά μέσα για τη καταστροφή του φυλλώματος της ποικιλίας «Νικολα» για τη παραγωγή μικρών πατατών (20­35mm). Πρακτικά του 20ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2001, Λάρνακα, Κύπρος σελίδες 135-138
16 2003 Δελλα Αθηνά. 2003. Βιοποικιλότητα της Κύπρου και οπωροκηπευτικά. Πρακτικά του 20ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2001, Λάρνακα, Κύπρος σελίδες 655-658.
17 2003 Ιωάννου, Ν. Χριστοφορίδης, Μ., Katan Talma και Χατζηνικολή Άρτεμις. 2003. Μια νέα μορφή φουζαρίωσης της τομάτας στη Κύπρο που οφείλεται στο μύκητα Fusarium oxysporum F. sp. radicis-lycopersici. Πρακτικά της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών. 20ον Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2001 Λάρνακα, Κύπρος, σελίδες 412-415.
18 2003 Ιωάννου, Ν., Ιωάννου Μαρία, Πουλλής, Κ., Χατζηνικολής, Α., 2003. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αλευρωδών και ιώσεων σε υπαίθριες καλλιέργειες τομάτας. Πρακτικά της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών. 20ον Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2001 Λάρνακα, Κύπρος σελίδες 416-419.
19 2003 Καπαρή-Ησαϊα Θεοδώρα, Κυριακού Αναστασία. 2003. Η εξάπλωση και αντιμετώπιση του ιού της Τριστέζας των εσπεριδοειδών στην Κύπρο. Πρακτικά του 20ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2001 Λάρνακα, Κύπρος σελίδες 603 – 606
20 2003 Νεοφύτου, Γ., Ιωάννου, Ν., Wright, D.J. 2003. Εναλλακτικές προς το βρωμιούχο μεθύλιο μέθοδος για την αντιμετώπιση των ριζόκομβων νηματωδών στη τομάτα θερμοκηπίου. Πρακτικά της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών. 20ον Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2001 Λάρνακα, Κύπρος, σελίδες 131 – 134
21 2003 Χειμωνίδου Παυλίδου Δώρα. 2003. Καλλιέργεια του είδους Limonium στις κυπριακές συνθήκες. Πρακτικά της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών. Τόμος 10. 20ον Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2001 Λάρνακα, Κύπρος, σελίδες 306-309.
22 2004 Γεωργίου Αντρούλα. 2004. Επίδραση υποκειμένων στη θρεπτική κατάσταση της ποικιλίας πορτοκαλιάς Βαλέντσια. Πρακτικά της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών. 21ον Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο 8 – 10 Οκτωβρίου 2003, Ιωάννινα, Ελλάδα σελίδες 265 – 268.
23 2004 Γεωργίου Αντρούλα. 2004. Ανανέωση μεγάλων δένδρων κερασιάς. Πρακτικά της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών. 21ον Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο 8 – 10 Οκτωβρίου 2003, Ιωάννινα, Ελλάδα σελίδες 277 – 280.
24 2004 Γεωργίου Αντρούλα. 2004. Απόδοση της ποικιλίας πορτοκαλιάς Βαλέντσια σε διάφορα υποκείμενα. Πρακτικά της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών. 21ον Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο 8 – 10 Οκτωβρίου 2003, Ιωάννινα, Ελλάδα σελίδες 167 – 170.
25 2004 Γρηγορίου, Σ., Ηλιάδης, Γ. 2004. Επιλογή ποικιλιών πατάτας για καλλιέργεια σε περιοχές με υφάλμυρα νερά. Πρακτικά του 21ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 8-10 Οκτωβρίου 2003, Ιωάννινα, Ελλάδα σελίδες 27-30.
26 2004 Ηλιάδης, Γ., Γεωργίου Αντρούλα, Παπαδόπουλος, Ι. 2004. Επίδραση εναλλασσόμενης και μειωμένης άρδευσης στην παραγωγή γκρέϊπφρουτ ποικιλίας Marsh seedless. Πρακτικά της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών. 21ον Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο 8 – 10 Οκτωβρίου 2003, Ιωάννινα, Ελλάδα σελίδες 281 – 284.
27 2004 Ηλιάδης, Γ., Γεωργίου Αντρούλα, Παπαδόπουλος, Ι. 2004. Επίδραση εναλλασσόμενης και μειωμένης άρδευσης στην ανάπτυξη και παραγωγή πιπεριάς. Πρακτικά της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών. 21ον Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο 8 – 10 Οκτωβρίου 2003, Ιωάννινα, Ελλάδα σελίδες 39 – 42.
28 2004 Ηλιάδης, Γ., Γεωργίου Αντρούλα, Παπαδόπουλος, Ι. 2004. Επίδραση εναλλασσόμενης και μειωμένης άρδευσης στην ανάπτυξη και παραγωγή μελιτζάνας. Πρακτικά της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών. 21ον Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο 8 – 10 Οκτωβρίου 2003, Ιωάννινα, Ελλάδα σελίδες 31 – 34.
29 2007 Γεωργίου Ανδρούλα. 2007. Επίδραση υποκειμένων στην απόδοση της ντόπιας κυπριακής ποικιλίας λεμονιά Λάπηθου. Πρακτικά του 22ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 19 – 21 Οκτωβρίου 2005, Πάτρα, Ελλάδα σελίδες 375 – 378.
30 2007 Γεωργίου Ανδρούλα. 2007. Προσδιορισμός των αναγκών σε επικονίαση της ποικιλίας εσπεριδοειδών Μαντόρας. Πρακτικά του 22ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 19 – 21 Οκτωβρίου 2005, Πάτρα, Ελλάδα σελίδες 421 – 424.
31 2007 Γρηγορίου, Κ. 2007. Αξιολόγηση της ποιότητας των καρπών επτά ποικιλιών χουρμαδιάς στην Κύπρο. Πρακτικά του 22ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 19 – 21 Οκτωβρίου 2005, Πάτρα, Ελλάδα σελίδες 373 – 376.
32 2007 Γρηγορίου, Κ. 2007. Αξιολόγηση της ποιότητας των καρπών οκτώ ποικιλιών Λωτού στην Κύπρο. Πρακτικά του 22ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 19 – 21 Οκτωβρίου 2005, Πάτρα, Ελλάδα σελίδες 369 – 372.
33 2007 Γρηγορίου, Κ. Βέμμος, Σ.Ν., Ποντίκης, Κ. 2007. Επίδραση της σκίασης στην ημερήσια φωτοσύνθεση των φύλλων φυτών ελιάς ποικιλίας Κορωνέϊκης. 2007. Πρακτικά του 22ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 19 – 21 Οκτωβρίου 2005, Πάτρα, Ελλάδα σελίδες 299 – 301.
34 2007 Γρηγορίου Σ., Μηνάς, Γ.Ι., Καπαρή-Ησαϊα Θεοδώρα, Σεραφείδης, Ν. 2007. Παραγωγή μινικονδύλων από μικρόφυτα των ποικιλιών πατάτας Σπούντα, Νίκολα και Κάρα. Πρακτικά του 22ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 19 – 21 Οκτωβρίου 2005, Πάτρα, Ελλάδα σελίδες 591 – 593.
35 2007 Γρηγορίου, Σ., Moorby, J. 2007. Επίδραση της θερμοκρασίας και της θερμοπεριόδου στην ανάπτυξη των βλαστών της πατάτας πριν και μετά τη φύτευση. Πρακτικά του 22ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 19 – 21 Οκτωβρίου 2005, Πάτρα, Ελλάδα σελίδες 473 – 476.
36 2007 Καπαρή-Ησαϊα Θεοδώρα, Παναγιώτου Μαρία, Πολυκάρπου, Δ., Κυριακού Αναστασία. 2007. Δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού εσπεριδοειδών in vitro. Πρακτικά του 22ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 19 – 21 Οκτωβρίου 2005, Πάτρα, Ελλάδα σελίδες 383 – 386.
37 2007 Καπαρή-Ησαϊα Θεοδώρα, Παναγιώτου Μαρία, Πολυκάρπου, Δ., Ιωαννίδης, Ι., Μικελλίδου-Δημητρίου Χριστίνα, Κυριακού Αναστασία. 2007. Εξυγίανση της γιαφίτικης πορτοκαλιάς Κύπρου με μεριστωματκιό εμβολιασμό in vitro. Πρακτικά του 22ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 19 – 21 Οκτωβρίου 2005, Πάτρα, Ελλάδα σελίδες 397 – 400.
38 2007 Κυριακού Αναστασία, Ιωάννου Μαρία, Χατζηνικολής, Α., Παπαγιάννης, Λ., Καπαρή-Ησαϊα Θεοδώρα, Ιωάννου, Ν. 2007. Επίδραση των ιοειδών του εξωκόρτη και της καχεξίας στη λεμονιά Λαπήθου στην Κύπρο. Πρακτικά του 22ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 19 – 21 Οκτωβρίου 2005, Πάτρα, Ελλάδα σελίδες 409 – 412.
39 2007 Μηνάς. Γ.Ι. 2007. In vitro μικροπολλαπλασιασμός των καλλιεργουμένων στην Κύπρο ποικιλιών του αρωματικού και φαρμακευτικού φυτού Γαλλικό Τάρραγκον. Πρακτικά του 22ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 19 – 21 Οκτωβρίου 2005, Πάτρα, Ελλάδα σελίδες 251 – 254.
40 2007 Μηνάς, Γ.Ι. 2007. In vitro εξυγίανση και μαζικός μικροπολλαπλασιασμό των καλλιεργουμένων στην Κύπρο ποικιλιών Πιπερόμεντας (Mentha piperita). Πρακτικά του 22ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 19 – 21 Οκτωβρίου 2005, Πάτρα, Ελλάδα σελίδες 221 – 223.
41 2007 Μηνάς, Γ.Ι. 2007. In vitro εξυγίανσης και μαζικός μικροπολλαπλασιασμός της επιτραπέζιας ποικιλίας αμπέλου (Vitis vinifera) Crimson seedless. Πρακτικά του 22ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 19 – 21 Οκτωβρίου 2005, Πάτρα, Ελλάδα σελίδες 83 – 86.
42 2007 Νεοκλέους, Δ.Σ., Μηνάς, Γ.Ι. 2007. In vitro μαζικός πολλαπλασιασμός των δίφορων ποικιλιών Κόκκινου Σμέουρου ( Rubus idaeus L.) “Autumn Bliss” και “Polana” . Πρακτικά του 22ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 19 – 21 Οκτωβρίου 2005, Πάτρα, Ελλάδα σελίδες 595 – 598.
43 2007 Χειμωνίδου Δώρα, Μπόλλα Ανδρονίκη, Πίττα Χριστίνα, Κυριάκου, Γ., Βασιλείου Λουκία, Χριστοφόρου, Σ., Παπαφωτίου Μαρία. 2007. Πρόγραμμα μεταφοράς αρώματος από τριανταφυλλιές ποικιλίας Rosa damascena σε υβρίδια τσαγιού μέσω διασταύρωσης. Πρακτικά του 22ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 19 – 21 Οκτωβρίου 2005, Πάτρα, Ελλάδα σελίδες 181 – 184.
44 2007 Χειμωνίδου Δώρα, Μπόλλα Ανδρονίκη, Βασιλείου Λουκία, Χριστοφόρου, Σ., Κερκίδης, Π., Ψυγογιού Μαρία, Καραμπουρνιώτης, Γ. 2007. Καλλιέργεια τριανταφυλλιάς σε τέσσερα υποστρώματα και δύο καθεστώτα άρδευσης. Πρακτικά του 22ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 19 – 21 Οκτωβρίου 2005, Πάτρα, Ελλάδα σελίδες 153 – 156.
45 2009 Καπαρή-Ησαϊα Θεοδώρα, Κυριακού, Αναστασία, Γαβριήλ, Ι., Παπαγιάννης, Λ. 2009. Διάγνωση των ACLSV και PNRSV ιών με την μέθοδο ELISA με εμβάπτιση τεμαχίων βλαστών και φύλλων . Πρακτικά της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών « Η Αγροτική Παραγωγή στο Νέο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον. 23o Επιστημονικό Συνέδριο 23-26 Οκτωβρίου 2007, Χανιά. Τεύχος Α: 353-356
46 2009 Καπαρή-Ησαϊα Θεοδώρα, Κυριακού, Αναστασία, Παπαγιάννης, Λ. 2009. Αλληλεπίδραση ιοειδών εσπεριδοειδών. Πρακτικά της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών « Η Αγροτική Παραγωγή στο Νέο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον». 23o Επιστημονικό Συνέδριο 23-26 Οκτωβρίου 2007, Χανιά. Τεύχος Α:337-340
47 2009 Καπαρή-Ησαϊα Θεοδώρα, Μηνάς, Γ. 2009. Μέθοδοι έκπτυξης μεριστωματικών κορυφών αμπέλου. Πρακτικά της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών «Η Αγροτική Παραγωγή στο Νέο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον». 23o Επιστημονικό Συνέδριο 23-26 Οκτωβρίου 2007, Χανιά. Τεύχος Α: 61-64
48 2009 Κυριακού Αναστασία, Γαβριήλ, Ι., Καπαρή-Ησαϊα Θεοδώρα, Χατζηνικολής, Α., Παπαγιάννης, Λ., Τσάλτας, Δ., Χατζηνικολή Άρτεμης, Πολυκάρπου, Δ. 2009. Ιολογικές ασθένειες πυρηνοκάρπων στην Κύπρο. Πρακτικά της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών « Η Αγροτική Παραγωγή στο Νέο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον». 23o Επιστημονικό Συνέδριο 23-26 Οκτωβρίου 2007, Χανιά. Τεύχος Α:341-344
49 2009 Μηνας, Γ.; Παπαγιάννης, Λ. 2009. Εξυγίανση και μαζική παραγωγή in-vitro μικρόφυτων της πατάτας (Solanum tuberosum) της κλωνικής ποικιλίας Marfona. Πρακτικά της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών « Η Αγροτική Παραγωγή στο Νέο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον. 23o Επιστημονικό Συνέδριο 23-26 Οκτωβρίου 2007, Χανιά. Τεύχος Β: 893-896.
50 2009 Μηνάς, Γ., Παπαγιάννης, Λ., Καπαρή-Ησαϊα Θεοδώρα. 2009. Εξυγίανση και μαζικός μικροπολλαπλασιασμος in-vitro κλωνικών ποικιλιών και υποκειμένων αμπέλου. Πρακτικά της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών «Η Αγροτική Παραγωγή στο Νέο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον». 23o Επιστημονικό Συνέδριο 23-26 Οκτωβρίου 2007, Χανιά. Τεύχος Α: 65-68.
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 134e7549-8227-4823-96a8-736fe7a9ae47
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.73583981581 34.442403693041, 31.73583981581 35.719014680836, 35.16357419081 35.719014680836, 35.16357419081 34.442403693041))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Γιώργος Αδαμίδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας gadamides@ari.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

35